24% pracowników rozważa wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku – wynika z najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy realizowanego przez Randstad. Branże, które mogą spodziewać się odpływu pracowników to: budownictwo, finanse, hotelarstwo i gastronomia. Powodami, dla których Polacy rozważają wyjazd za granicę są lepsze zarobki i warunki pracy. Najbardziej popularne kraje to: Niemcy, Wielka Brytania i Holandia. Na Polskim rynku pracy w III kw. br. odsetek osób, które zmieniły zatrudnienie w ostatnim półroczu, wzrósł do 22%. Główną motywacją Polaków do podejmowania decyzji zawodowych była chęć rozwoju, a nie jak w zeszłym kwartale możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia. Deklaracje pracowników wskazują też na spadek zadowolenia z wykonywanej pracy.

pracownicy planują wyjazd za granicę za wyższymi pensjami

Blisko jedna czwarta badanych pracowników rozważa wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku. Częściej wyjazd za granicę w celach zarobkowych rozważają osoby z najmłodszej grupy wiekowej, osoby z wykształceniem podstawowym, pracownicy fizyczni – zarówno wykwalifikowani, jak i niewykwalifikowani, a także inżynierowie. Branżami, które mogą spodziewać się odpływu pracowników są przede wszystkim budownictwo, branża finansowa oraz hotelarstwo i gastronomia. Głównymi kierunkami są natomiast dla pracowników Niemcy (27%), Wielka Brytania (21%) i Holandia (12%).

zobacz także: badanie randstad: 24% polskich pracowników rozważa emigrację zarobkową

Powodem, dla którego zatrudnieni przede wszystkim rozważają emigrację jest chęć otrzymania lepiej płatnej pracy, na lepszych warunkach. Aspekt ten dodatkowo zyskuje na znaczeniu wraz z wiekiem. Prawie jedna trzecia wyjeżdżając chce zmienić swój styl życia. Nieco mniej chce sprawdzić własne możliwości, umiejętności. Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję o emigracji jest chęć nauki języka obcego.

37MRP_praca_za_granica.png
37MRP_praca_za_granica.png

rozłąka z bliskimi powstrzymuje przed podjęciem decyzji o emigracji

Osoby, które nie planują wyjazdu za granicę jako powód podają chęć pozostania w Polsce z rodziną i znajomymi. Na czynnik ten wskazuje 51% badanych. Prawie jedna trzecia nierozważających wyjazdu do pracy nie chce zaczynać wszystkiego od nowa. Barierą jest też nieznajomość języka obcego.

Do wyjazdu do pracy za granicę ponad połowę Polaków zachęciłaby przede wszystkim lepsza płaca i warunki zatrudnienia. Natomiast 4 na 10 badanych deklaruje, że musiałaby się zmienić ich sytuacja osobista.

Przeczytaj również: sprawdzamy, kto najczęściej planuje wyjazd do pracy za granicę?

na rynku pracy widać wzrost poziomu rotacji w firmach. powodem może być spadek satysfakcji z wykonywanej pracy.

22% Polaków w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmieniło pracodawcę. To o 2 p.p. więcej niż w poprzednim badaniu. Obserwujemy zależność pomiędzy mobilnością na rynku pracy a wielkością miejscowości zamieszkania, wiekiem oraz wzrostem wykształcenia pracowników. Ludzie z dużych miast chętniej podejmują decyzje o zmianie miejsca zatrudnienia. Z drugiej strony, czym jesteśmy starsi tym rzadziej zmieniamy pracodawcę. Mniej chętnie czynią to też osoby z wykształceniem podstawowym.

W III kw. 2019 r. chęć rozwoju zawodowego znów stała się kluczowym powodem zmiany pracy. Taką przyczynę podało w badaniu aż 53% respondentów. Na drugie miejsce spadło wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy. Na kolejnych miejscach znajdują się korzystniejsza forma zatrudnienia oraz niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy. Na znaczeniu zyskała możliwość otrzymania lepszych benefitów w nowej firmie.

najczęściej pracę zmieniają inżynierowie, kasjerzy i sprzedawcy oraz zatrudnieni w branży hotelarskiej

W podziale na stanowiska największą rotację widać wśród inżynierów oraz kasjerów i sprzedawców – aż 34% osób wykonujących takie zadania zmieniła pracodawcę w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Na czele znaleźli się również robotnicy wykonujący proste prace fizyczne i kierowcy. Najmniejsze zmiany występują na stanowiskach specjalistycznych.

Branżą, w której największa liczba pracowników zmieniła pracodawcę jest hotelarstwo. Duże zmiany widać także wśród osób związanych z kulturą, rozrywką, rekreacją i sportem.

wydłuża się czas poszukiwania nowego zatrudnia, rośnie liczba poszukujących

Kolejny kwartał obserwujemy wydłużenie się średniego czasu poszukiwania pracy wśród osób, które zmieniły pracodawcę w ostatnim półroczu. Ten okres wynosi obecnie 3 miesiące. W porównaniu z poprzednim badania to wzrost o pół miesiąca.

37MRP_czas_poszukiwania_pracy.png
37MRP_czas_poszukiwania_pracy.png

W podziale na branże, nowej pracy najkrócej szukają pracownicy telekomunikacji, technologii informatycznych i IT. Najwięcej czasu na znalezienie nowego miejsca zatrudnienia musieli poświęcić pracownicy budowlanki.

zobacz także: pracownicy mniej optymistycznie o przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju

Zwiększył się odsetek pracowników, którzy poszukują pracy. Obecnie 53% Polaków deklaruje, że aktywnie szuka zatrudnienia lub rozgląda się za ofertami. Najbardziej aktywni w tej kwestii są pracownicy hotelarstwa i gastronomii, zatrudnieni w przemyśle i top managerowie.

pracownicy coraz bardziej boją się o utratę obecnego zatrudnienia

III kw. br. to kolejny okres, w którym obawa o utratę pracy rośnie. Obecnie 9% pracowników uważa, że ryzyko utraty pracy jest duże, natomiast 21%, że średnie.

Najbardziej utraty pracy obawiają się pracownicy przemysłu oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 15% uważa, że ryzyko utraty pracy jest duże. Silne obawy odczuwają też przedstawiciele branży finansowej, kadry kierowniczej średniego szczebla i inżynierzy.