kto to jest architekt?

 

Architektura ma duże znaczenie społeczne, ponieważ wpływa na jakość życia ludzi. Tym samym architekci stoją przed niezwykle poważnym zadaniem. To oni odpowiadają za wiele aspektów związanych ze środowiskiem, w którym wszyscy żyją. To, gdzie ludzie mieszkają, pracują, jedzą, bawią się, jest efektem projektu specjalistów z tej branży. Praca jako architekt jest więc niezwykle ważna. Warto wiedzieć, jak wygląda na co dzień.

Architekt to niezwykle ważny i potrzebny zawód. Specjalizuje się oczywiście w architekturze. Dziedzina ta bywa określana jako połączenie nauki i sztuki, skupione na projektowaniu, konstruowaniu i wykonywaniu różnego typu budowli. W praktyce jednak architektura to nie tylko budowanie tego, co znajduje się wokół. Można powiedzieć, że architekci mają bardzo duży wpływ na ludzi pod wieloma aspektami – kształtują innych i opowiadają ich historie. Poprzez swoje projekty pozwalają uwypuklić cechy danego regionu, podkreślić wartości społeczne czy uchwycić niuanse kulturowe. Wykorzystują do tego różne dziedziny, w tym socjologię, psychologię i ekonomię. Dobry architekt musi odpowiednio zrozumieć pod względem emocjonalnym i technologicznym społeczność oraz miejsce, w którym zrealizowane zostaną jego projekty. Dzięki temu będzie w stanie stworzyć przestrzeń, która łączy i jednoczy ludzi.

Mówiąc bardziej konkretnie, architekt jest odpowiednio wykształconym specjalistą, który ma kwalifikacje w zakresie projektowania budynków oraz przylegającego do nich terenu, a także kontrolowania i nadzorowania procesu budowy. Podczas tworzenia projektów musi zwracać uwagę na wiele kwestii, zwłaszcza na to, by były one funkcjonalne oraz dostosowane do danego otoczenia i terenu. Co więcej, zajmuje się doradzaniem w obszarze estetyki i wykonania konstrukcji. Oprócz tego może odpowiadać za modernizowanie i rozbudowywanie już istniejących obiektów.

W praktyce rola architekta jest nie do przecenienia. To od jego projektu rozpoczyna się proces budowy dowolnego obiektu: domu jednorodzinnego, bloku, biurowca, restauracji, szkoły, ale też parku czy ogrodu. Warto bowiem wiedzieć, że istnieją różne specjalizacje w obszarze zawodu architekta.

W swojej codziennej pracy architekt wykorzystuje rozmaite dyscypliny. Dzięki temu może tworzyć jak najbardziej funkcjonalne projekty. Musi więc mieć szeroką wiedzę i kompetencje. Wszystkie swoje obowiązki wypełnia w oparciu na stosownych przepisach, w tym BHP i wynikających z prawa budowlanego.

Jakie są rodzaje architektów?

Architekt to dość ogólna nazwa zawodu. W praktyce może on specjalizować się w różnych dziedzinach, a także wykonywać jedną z profesji pokrewnych. Bez względu na konkretny zawód architekt ma szansę pracować na własny rachunek albo być zatrudniony przez pracodawcę z sektora prywatnego lub publicznego. Warto jednak lepiej poznać poszczególne specjalizacje. Są to:

●       architekt budowlany skoncentrowany na projektowaniu budynków mieszkalnych – to jeden z najpopularniejszych specjalistów, zwany potocznie architektem domów (jednorodzinnych, bloków itp.). Nazwa doskonale opisuje sedno tego zawodu. Jego przedstawiciele zajmują się projektowaniem budownictwa mieszkaniowego oraz opracowywaniem planów, a czasami również budżetów budowlanych;

●       architekt obiektów komercyjnych – odpowiada za projekty budynków biurowych i innych obiektów dla biznesu oraz związanych z użytkiem komercyjnym. Może projektować m.in. sklepy, hotele, biurowce, pasaże handlowe, magazyny itp. Taki architekt budowlany ma szansę tworzyć także budynki rządowe oraz użyteczności publicznej, np. szkoły, muzea, mosty;

●       architekt krajobrazu – zajmuje się projektowaniem odpowiedniego zagospodarowania terenów znajdujących się na zewnątrz. Dotyczy to takich przestrzeni jak m.in. parki, place zabaw, kampusy uniwersyteckie czy publiczne ogrody i skwery. Specjalista z tego zakresu powinien być bardzo kreatywny i dobrze rozumieć potrzeby ludzi. W swojej pracy musi bowiem zadbać nawet o najmniejsze szczegóły – odpowiada m.in. za rozmieszczenie i dopasowanie różnych rodzajów roślin w danej przestrzeni, rozplanowanie ścieżek, umiejscowienie dodatkowych obiektów (np. ławek) itp.;

●       architekt wnętrz – zgodnie z nazwą projektuje wnętrza budynków. Dba o to, aby były wygodne, bezpieczne i estetyczne. Może odpowiadać za wiele kwestii – od upewnienia się, czy poszczególne piętra w nowo wybudowanym obiekcie spełniają odpowiednie normy, aż po planowanie przebudowy kuchni w prywatnym domu. Jego zadaniem zawsze jest stworzenie spójnej całości. Warto przy tym pamiętać, że zawód architekta wnętrz nie jest tożsamy z projektantem/dekoratorem wnętrz. Ten pierwszy zajmuje się całościowym projektem budynku, natomiast drugi skupia się przede wszystkim na kwestiach estetycznych;

●       architekt urbanista – odpowiada za przygotowywanie rozbudowanych projektów, które związane są z urbanistyką, czyli z planowaniem miast, osiedli i dzielnic. Zadaniem takiego specjalisty jest więc projektowanie i ulepszanie przestrzeni miejskich w taki sposób, by odpowiadały pożądanej estetyce, a przy tym były wygodne i funkcjonalne;

●       architekt specjalizujący się w projektach ekologicznych – dziedzina ta dopiero się rozwija, jednak niebawem może zyskać dużą popularność dzięki rosnącej świadomości społeczeństwa na temat konieczności dbania o przyrodę. Zajmujący się nią specjalista odpowiada za opracowywanie planów, które będą miały neutralny lub pozytywny wpływ na dany ekosystem. Muszą więc być przyjazne i bezpieczne dla środowiska;

●       architekt obiektów przemysłowych – to architekt budowlany, który zajmuje się projektowaniem budynków dla przemysłu, czyli takich, które ułatwią efektywne prowadzenie działalności gospodarczej. Opracowując plany, musi on brać pod uwagę indywidualne potrzeby danego sektora biznesowego – przykładowo, czego innego będą potrzebowali producenci samochodów, a czego innego firmy działające w branży spożywczej. Taki architekt musi więc mieć dużą wiedzę na temat wymogów, które trzeba spełnić, budując obiekty stosowane w konkretnych dziedzinach przemysłu.

Jak widać, architekt może działać na wielu polach. Konkretna specjalizacja wpływa na charakter jego pracy oraz codzienne obowiązki.

Czym zajmuje się architekt? Obowiązki na stanowisku

To, czym zajmuje się architekt, zależy nie tylko od jego specjalizacji, lecz także miejsca, w którym jest zatrudniony oraz wymagań klientów, dla których wykonuje projekty. Można jednak wymienić ogólne zadania zawodowe typowe dla tej profesji. To:

●       opracowywanie projektów budynków, wnętrz, przestrzeni miejskich, terenów zielonych itp., od początkowej koncepcji aż po wdrożenie do realizacji;

●       przeprowadzanie konsultacji niezbędnych do przygotowania planu;

●       przygotowywanie niezbędnych rysunków i dokumentacji technicznej projektu;

●       zatwierdzenie dokumentacji technicznej w odpowiednich jednostkach;

●       współpraca z zespołem fachowców z różnych sektorów biorących udział w realizacji projektu architektonicznego, w tym z wykonawcami i podwykonawcami;

●       nadzorowanie realizacji projektu aż do zakończenia budowy;

●       rozwiązywanie pojawiających się problemów projektowych;

●       modyfikowanie planów i projektów oraz dostosowywanie ich do potrzeb klientów;

●       przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, BHP itp.

Zakres obowiązków architekta obejmuje kompleksowe działania. Wymaga to od niego dużej wiedzy i konkretnych kompetencji twardych.

Jakie są zawody powiązane z pracą jako architekt?

Profesja architekta łączy się z wieloma zawodami. Wśród nich znajdują się:

●       technolog architektury – najważniejsze są jego kompetencje techniczne. Pracuje m.in. przy przebudowach i remontach budynków;

●       geodeta – stanowi rodzaj profesjonalnego doradcy z obszaru tworzenia projektów nieruchomości, dokonuje też ważnych pomiarów. Pracuje zarówno przy niewielkich projektach, jak i złożonych realizacjach;

●       kierownik projektu budowlanego – pracuje na placach budowy, nadzorując na każdym etapie procesy budowlane;

●       inżynier budowlany – zajmuje się m.in. projektowaniem rozmaitych konstrukcji, dbając, aby były dostosowane do warunków środowiskowych i bezpieczne dla ludzi;

●       planista miejski – zajmuje się projektowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, biorąc pod uwagę kwestie gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Architekt nie tylko współpracuje z takimi specjalistami, lecz także sam może wykonywać niektóre z ich obowiązków.

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda praca jako architekt?

Architekt dużą część swoich codziennych obowiązków wykonuje w biurze. Pracuje więc w pomieszczeniach zamkniętych z odpowiednim oświetleniem i wentylacją lub klimatyzacją. Tworzy tam projekty, opracowuje kosztorysy, przygotowuje wnioski do urzędów itp. Czasami może też pracować zdalnie, ponieważ swoje zadania wykonuje przede wszystkim na komputerze. Korzysta przy tym ze specjalnego oprogramowania, które ułatwia codzienne zadania. Są to przede wszystkim takie programy jak m.in. AutoCAD i BIM. Architekt wykorzystuje także rozwiązania chmurowe. W przyszłości coraz większe znaczenie może zyskać stosowanie sztucznej inteligencji oraz internetu rzeczy.

Poza przebywaniem w biurze architekt czasami musi pracować w terenie, np. na placu budowy, aby nadzorować realizację projektu. Na zewnątrz trzeba przygotować się na zmienne warunki atmosferyczne. Oprócz tego osoba na takim stanowisku jeździ na spotkania z klientami, negocjuje z wykonawcami oraz agentami budowlanymi itp.

Praca architekta ma często charakter indywidualny. Może być jednak wykonywana również zespołowo, wraz z innymi osobami pracującymi w biurze projektowym. Często wymaga też podejmowania współpracy z różnymi specjalistami, np. inżynierami, kreślarzami, innymi architektami itp.

Przeczytaj również: Technik dentystyczny – wykształcenie, obowiązki i zarobki  

Warunki zatrudnienia architektów

Architekt zazwyczaj jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to stałej współpracy z daną firmą, np. z biurem projektowym. Może wówczas liczyć na wszystkie przywileje pracownicze, takie jak płatne urlopy czy dodatkowe świadczenia (np. wczasy pod gruszą). Gwarantuje mu to stabilne i pewne zatrudnienie. Bardzo często architekci wypełniają jednak swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych – zlecenia i o dzieło. Mogą także podejmować współpracę na podstawie kontraktu B2B – wówczas muszą być samozatrudnieni. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest popularne w tym zawodzie.

Jeśli chodzi o godziny pracy architekta, zazwyczaj nie są one stałe. Choć w przypadku zatrudnienia w niektórych firmach można liczyć na pracę przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, zazwyczaj realia tego zawodu prezentują się inaczej. Trzeba więc przygotować się na nienormowany czas pracy, czasami również w godzinach nocnych i w weekendy. Harmonogram zależy od liczby klientów, narzuconych terminów realizacji konkretnych projektów itp.

Gdzie może pracować architekt?

Architekt znajdzie pracę w wielu miejscach. Przede wszystkim może zatrudnić się w biurze projektowym, architektoniczno-budowlanym lub designerskim, a także w pracowni architektonicznej. Ma szansę współpracować zarówno z prywatnymi przedsiębiorstwami, jak i z publicznymi podmiotami. W tym drugim przypadku praca czeka na niego m.in. w administracji państwowej lub placówkach oświatowych. Architekt ma szansę również prowadzić własną działalność gospodarczą i przyjmować zlecenia od inwestorów, różnego typu firm lub indywidualnych klientów. Ciekawym pomysłem jest też współpraca z czasopismami i wydawnictwami popularyzującymi wiedzę na temat architektury.

Architekt może starać się o pracę zarówno w kraju, jak i za granicą. W tym drugim przypadku znajomość języka obcego to oczywiście konieczność. Możliwa jest praca tymczasowa lub stała.

Zobacz też: Lektor filmowy – charakterystyka zawodu, obowiązki, zarobki           

Ścieżka kariery architekta

Architekt może rozwijać się w swoim zawodzie. Jeśli jest zatrudniony w biurze projektowym lub innym podobnym podmiocie, ma szansę wspinać się po kolejnych szczeblach awansu. Konkretne stanowiska zależą od struktury organizacyjnej danej firmy. Może to być kolejno np. posada asystenta, młodszego architekta, pełnoprawnego architekta, starszego architekta czy wreszcie kierownika biura lub pracowni.

Fachowiec z tej dziedziny może też rozwijać się w obszarze danej specjalizacji. Ma szansę kształcić się np. jako architekt wnętrz, architekt domów, architekt krajobrazu itd.

2

ile zarabia architekt?

Zarobki na stanowisku architekta zależą od wielu zmiennych. Wpływ na ich wysokość ma m.in. miejsce zatrudnienia, rodzaj umowy, specjalizacja, staż pracy i doświadczenie itp. Dostępne są jednak dane*, które pokazują medianę zarobków na stanowisku architekta budowlanego. Pensje prezentują się następująco:

●       młodszy architekt otrzymuje 4820 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani od 5890 zł brutto);

●       samodzielny architekt dostaje 5690 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani od 7180 zł brutto);

●       starszy architekt zarabia 7030 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani od 9800 zł brutto).

Jak widać, w zawodzie architekta dobrze się zarabia – zwłaszcza jeśli ma się odpowiednio duże doświadczenie. Dotyczy to ogólnego ujęcia tej profesji. Można też oczywiście wyszczególnić konkretne specjalizacje. Przykładowo, dostępne dane pokazują, że mediana wynagrodzeń samodzielnego architekta wnętrz wynosi 5500 zł brutto miesięcznie (najlepsi otrzymują od 6910 zł brutto), a architekta krajobrazu 4130 zł brutto w skali miesiąca (najlepiej opłacani w branży dostają od 5620 zł brutto).

* Wszystkie dane dotyczące zarobków pochodzą z portalu wynagrodzenia.pl ze stycznia 2022 roku.

Benefity pozapłacowe w pracy architekta

Architekt zatrudniony w przedsiębiorstwie często otrzymuje dodatkowe benefity pozapłacowe. Wśród nich popularne są: prywatna opieka medyczna, karnety sportowe i możliwość częściowej pracy zdalnej. Inne cenione bonusy to też kursy i szkolenia pozwalające zwiększać swoje kwalifikacje.

3

kto może zostać architektem? wymagania na stanowisku

Aby pracować jako architekt, trzeba spełnić konkretne warunki. Wymagane jest uzyskanie wykształcenia wyższego na kierunku architektura i urbanistyka. Należy zdobyć tytuł magistra, czyli ukończyć pięcioletnie studia. Podczas nich przyswaja się wiedzę z zakresu m.in. budownictwa, historii architektury, projektowania architektonicznego, rysunku architektonicznego, projektów graficznych, obsługi programów komputerowych i matematyki.

Same studia to jednak nie wszystko. Następnie należy odbyć dwuletnie praktyki i potwierdzić je w specjalnym dzienniku praktyk, który dostarcza Izba Architektów. Po ich przejściu trzeba podejść do egzaminu, na który składa się część pisemna i ustna. Sprawdza on wiedzę z zakresu prawa budowlanego, aktualnych przepisów itp. Dopiero po jego zdaniu otrzymuje się uprawnienia budowlane, które pozwalają na uzyskanie wpisu do Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Skutkuje to otrzymaniem prawa do wykonywania profesji pełnoprawnego architekta. Warto przy tym wiedzieć, że osoby, które nie uzyskały uprawnień budowlanych, wciąż mają szansę pracować jako architekt, choć w ograniczonym zakresie. Mogą być częścią większego zespołu, np. w biurze projektowym. Nie mają jednak uprawnień do samodzielnego projektowania obiektów.

4

jakie cechy ma dobry architekt?

Architekt, poza konkretną wiedzą i umiejętnościami, powinien także wyróżniać się talentem i predyspozycjami z wielu obszarów. Ważne są m.in.:

●       zdolności analityczne – w pracy architekta duże znaczenie ma umiejętne wykorzystanie matematyki i innych nauk ścisłych. Predyspozycje w tym obszarze są więc niezbędne do poprawnego wykonywania zawodu;

●       komunikatywność – zawód architekta wymaga współpracowania z wieloma ludźmi. Konieczna jest więc otwartość na innych i zdolność jasnego formułowania myśli oraz przekazywania informacji współpracownikom i klientom;

●       kreatywność i uzdolnienia artystyczne – to prawdziwy must have w profesji architekta. Duża wyobraźnia, pomysłowość i zacięcie artystyczne ma kluczowe znaczenie podczas projektowania i opracowywania planów. Dobry specjalista musi potrafić dobrze łączyć formę z funkcjonalnością projektu, a przy tym robić to w innowacyjny sposób;

●       dobra organizacja pracy – architekt na co dzień styka się z rozmaitymi dokumentami, w tym planami, rysunkami, umowami, korespondencją itp. Są one kluczowe w kwestii zarządzania projektami. Specjalista ma też przed sobą wiele różnorodnych zadań, które powinien potrafić priorytetyzować. Aby pracować efektywnie, musi więc umieć dobrze się zorganizować, zapanować nad dokumentacją i innymi, ważnymi sprawami;

●       zdolności techniczne i chęć dokształcania się w tym obszarze – współcześnie praca architekta nie może obyć się bez stosowania specjalnego oprogramowania i innych narzędzi technologicznych. Specjalista powinien więc mieć łatwość opanowywania ich obsługi, a także na bieżąco śledzić wszelkie dotyczące tego nowinki;

●       umiejętność wizualizacji – architekt musi umieć dopasować do siebie wszystkie elementy znajdujące się w projekcie i umieć ocenić, jak poszczególne komponenty będą ze sobą współdziałać.

To najważniejsze wymagania. Ponadto dobry architekt musi umieć skoncentrować się na swoich obowiązkach i odrzucić wszelkie pożeracze czasu pracy. Oczekuje się też od niego pracowitości, sumienności i staranności.

5

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Poznaj najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy jako architekt.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.