Wczasy pod gruszą to bardzo atrakcyjna forma wsparcia finansowego pracowników, która polega na dofinansowaniu wypoczynku podwładnych. Wczasy pod gruszą można traktować jako dodatkowy benefit pracowniczy, który dostępny jest tylko w niektórych przedsiębiorstwach. 

Historycznie wczasy pod gruszą mają swoje korzenie w PRL-u. To właśnie wtedy pracodawcy finansowali pracownikom wypoczynek. Warto jednak zaznaczyć, że w tamtym okresie wczasy pod gruszą dotyczyły samodzielnie zorganizowanego urlopu na przykład na działce lub w gospodarstwie agroturystycznym. Obecnie jednak nieco zmieniły swoją formę. 

Czym są wczasy pod gruszą i komu przysługują?

Wczasy pod gruszą to świadczenie socjalne, które otrzymać mogą osoby zatrudnione na umowę o pracę. Takie wsparcie finansowe wypłacane jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Fundusz ten funkcjonuje tylko w przedsiębiorstwach, które zatrudniają minimum 50 pracowników na pełen etat. ZFŚS obowiązuje także w jednostkach budżetowych, w których pracują na przykład nauczyciele lub policjanci, bez względu na liczbę osób zatrudnionych. Teoretycznie tego typu fundusz może zostać utworzony w firmach prywatnych, w których pracuje mniej niż 50 pracowników, jednak taka sytuacja należy do rzadkości. Z wczasów pod gruszą mogą skorzystać:

  • osoby zatrudnione na pełen etat, emeryci i renciści, byli pracownicy, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania z ZFŚS; 
  • nie ma znaczenia staż pracy, doświadczenie zawodowe ani stanowisko pracy. 

Regulamin wypłat wczasów pod gruszą ustanawia pracodawca. W niektórych przypadkach wypłatę otrzymują tylko ci pracownicy, którzy zarabiają najmniej w firmie, a w innych sytuacjach świadczenie otrzymują wszyscy procentowo do swojej kwoty zarobków (na przykład 30% kwoty brutto). Warto dodać, że od kwoty za wczasy pod gruszą nie odprowadza się składek ZUS.

przeczytaj też: na czym polega workation? wady i zalety rozwiązania

741.jpg
741.jpg

Świadczenia urlopowe a wczasy pod gruszą – różnice

Świadczenie urlopowe to jednorazowy dodatek finansowy dla tych pracowników, którzy podjęli decyzję o wzięciu co najmniej 14 dni urlopu. Świadczenie urlopowe, w przeciwieństwie do wczasów pod gruszą, dotyczy tylko tych przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników. Osoba, która chce otrzymać takie świadczenie, powinna zaplanować swój urlop w taki sposób, by odbył się w zaznaczonym okresie 14 dni kalendarzowych z rzędu. Drugą istotną różnicą między świadczeniem urlopowym a wczasami pod gruszą jest kwestia obciążenia składkami ZUS. Wczasy pod gruszą są zwolnione z ZUS-u, a świadczenie urlopowe już nie. 

przeczytaj też: czym jest plan urlopów? czy taki harmonogram jest obowiązkowy?

Wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe – ile pieniędzy można otrzymać?

Wielkość dofinansowania wczasów pod gruszą jest uzależniona od regulaminu ZFŚS w danym przedsiębiorstwie. Zwykle wysokość świadczenia zależy od kwoty bazowej wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik. Warto zaznaczyć, że określona jest maksymalna kwota świadczenia urlopowego. Przykładowo, w 2020 roku pracownik zatrudniony na pełen etat mógł otrzymać maksymalnie 1550 złotych brutto, a zatrudniony na stanowisku o szczególnym charakterze około 2000 złotych brutto. Od tych kwot należy jeszcze odliczyć podatek dochodowy oraz ZUS. Oprócz tego trzeba zaznaczyć, że minimalne kwoty wczasów pod gruszą oraz świadczenia urlopowego nie są określone. W większości przypadków pracownicy mogą liczyć na kwotę rzędu kilkuset złotych. Często wczasy pod gruszą przyznawane są tym osobom w złej sytuacji finansowej. Konieczne jest również napisanie specjalnego wniosku i przesłanie go do pracodawcy lub zaniesienie do siedziby firmy (w zależności od warunków w danym przedsiębiorstwie).

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę