kto to jest business development manager? Opis stanowiska

 

Aby przedsiębiorstwo odpowiednio się rozwijało, powinno podejmować poszczególne działania biznesowe w oparciu o dobrze przemyślany plan oraz wyznaczoną strategię. Dotyczy to wielu kwestii, w tym m.in. nawiązywania długotrwałych relacji z kluczowymi klientami. W niektórych firmach o całokształt procesów prowadzących do rozwoju biznesu dba wyznaczony do tego pracownik, czyli właśnie business development manager. Oczywiście dążenie do zapewnienia dobrej przyszłości firmie to praca zespołowa, jednak taki specjalista koordynuje najważniejsze działania. Warto wiedzieć, czym dokładnie zajmuje się w praktyce.

Business development manager – kto to taki? Nazwę tego stanowiska można przetłumaczyć na język polski na kierownika lub menedżera ds. rozwoju biznesu. Dobrze opisuje to sedno tego zawodu. Zadaniem wykonujących je osób jest bowiem dążenie do tego, by firma, w której są zatrudnione, odpowiednio się rozwijała i osiągała sukcesy. Najważniejsze pod tym względem są wyniki finansowe oraz kontakty z ważnymi klientami, w tym zapewnienie im odpowiedniego poziomu zadowolenia i satysfakcji ze współpracy.

W praktyce business development manager zajmuje się wieloma zagadnieniami prowadzącymi do rozwoju firmy, marki i oferowanych przez nią produktów. Jego głównym celem jest znajdowanie najlepszych rozwiązań biznesowych dla swojego przedsiębiorstwa. Specjalista ten analizuje rynek i zgłębia panujące na nim trendy, a następnie wyciąga z tego wnioski, co pozwala mu na przygotowywanie odpowiednich strategii działania. Odpowiada także m.in. za budowanie pozytywnych relacji z klientami biznesowymi, co również stanowi jeden z filarów rozwoju firmy.

Business development łączy zatem w sobie wiele ról. Zajmuje się jednocześnie zarządzaniem, marketingiem, kwestiami finansowymi i pozyskiwaniem klientów. Obejmuje przy tym posadę kierowniczą. Z tego względu musi odznaczać się szerokimi kompetencjami twardymi i miękkimi, znajomością branży, w której działa, a także odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Jaki jest zakres obowiązków business development managera?

Business development manager ma przed sobą wiele złożonych zadań. Ich konkretny obszar zależy od wymogów i potrzeb konkretnej firmy. Zakres obowiązków business development managera może zatem obejmować różne zagadnienia. Często wynika to bezpośrednio z profilu działalności przedsiębiorstwa, w którym pracuje. Można jednak wymienić podstawowe, ogólne działania i wyzwania, z którymi trzeba zazwyczaj się mierzyć na tym stanowisku. To m.in.:

 • badanie możliwości rynkowych i identyfikowanie rozwiązań o największym potencjale;
 • opracowywanie planów rozwoju przedsiębiorstwa;
 • bieżąca współpraca z różnymi działami firmy w celu przygotowywania i realizacji strategii sprzedażowych, finansowych i marketingowych;
 • generowanie leadów sprzedażowych;
 • określanie preferencji, potrzeb i wymagań klientów oraz opracowywanie na ich podstawie odpowiednich ofert;
 • przygotowywanie prezentacji sprzedażowych;
 • realizacja strategii sprzedażowych;
 • pozyskiwanie nowych klientów biznesowych, a następnie budowanie z nimi pozytywnych relacji;
 • utrzymywanie dobrych kontaktów z obecnymi klientami;
 • zawieranie umów z klientami i negocjowanie ich warunków;
 • zarządzanie relacjami z klientami przy pomocy narzędzi CRM (skrót od Customer Relationship Management);
 • przygotowywanie ważnej dokumentacji, w tym umów, raportów i sprawozdań;
 • podejmowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi (wśród nich mogą znajdować się np. producenci, dostawcy, dystrybutorzy);
 • weryfikowanie wyników sprzedaży.

Jak widać, zakres obowiązków business development managera należy do szerokich. Osoba obejmująca taką posadę musi umiejętnie łączyć poszczególne zadania i odnajdywać się w różnych rolach. Konieczne jest całościowe spojrzenie na biznes, które pozwala na odnalezienie najlepszych dróg rozwoju.

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda praca business development managera?

Codzienna praca business development managera może odbywać się w biurze. Osoba na tym stanowisku ma do dyspozycji oddzielne pomieszczenie lub dzieli je ze swoimi najbliższymi współpracownikami. W zależności od firmy czasami wykonuje też swoje obowiązki w przestrzeni określanej jako open space.

Wiele z zadań business development managera ma charakter typowo biurowy. Specjalista wykonuje je przed ekranem komputera i przy użyciu innych biurowych narzędzi, takich jak skaner czy drukarka. Ze względu na tego typu obowiązki business development manager często może częściowo pracować zdalnie. Warto jednak zaznaczyć, że ważnym elementem jego zawodu są spotkania z klientami biznesowymi. Czasami organizuje się je w formie online. Częściej jednak spotkania odbywają się stacjonarnie – nie tylko w siedzibie firmy, lecz także w miejscach wyznaczonych przez klientów. Business development manager musi więc być przygotowany na konieczność dojazdów. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa konieczne bywają również dłuższe wyjazdy służbowe.

Praca business development managera, choć w dużym stopniu jest samodzielna, wymaga współpracy z innymi. Taki kierownik nie tylko kontaktuje się z klientami, lecz także z pracownikami swojej firmy, m.in. specjalistami z działu finansowego, sprzedażowego, marketingowego itp. Oprócz tego współdziała z osobami na stanowiskach o wyższym stopniu kierowniczym i raportuje swoje działania przełożonym. Niekiedy nawiązuje też współpracę z podmiotami zewnętrznymi.

Zobacz też: Praca za granicą bez języka – jak ją znaleźć i gdzie?

Warunki zatrudnienia business development managera

Business development manager może liczyć na dogodne warunki zatrudnienia. Pracodawcy często oferują tego typu kierownikom umowę o pracę, a tym samym zapewniają im stabilną posadę z pakietem wszystkich udogodnień dla etatowych pracowników i wynikającym z przepisów prawa. Przysługuje im zatem odpowiedni wymiar urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego i rodzicielskiego (wszystkie są płatne), odprawa w przypadku zwolnienia, dodatek za pracę w nadgodzinach itp. Jeśli chodzi o stanowisko business development managera, to spotykana jest też umowa B2B. Aby ją podpisać, kierownik musi prowadzić własną działalność gospodarczą. Daje mu to większą elastyczność przy organizacji pracy oraz perspektywę wyższych zarobków.

Praca business development manager odbywa się w trybie jednozmianowym, często w systemie podstawowym. Kierownik wykonuje więc swoje zadania zawodowe przez średnio 8 godzin dziennie i 40 godzin w skali tygodnia. W zależności od wymogów firmy robi to między 8.00 a 16.00, 9.00 a 17.00 lub 10.00 a 18.00 (wiele przedsiębiorstw zapewnia elastyczność, jeśli chodzi o godzinę rozpoczynania pracy). Warto przy tym pamiętać, że na stanowisku business development managera mogą zdarzać się nadgodziny. Czasami specjaliści z tego zakresu wypełniają też swoje obowiązki w systemie zadaniowego czasu pracy. Najważniejsze jest wtedy to, czy zrealizowali poszczególne zadania – czas, który na to poświęcili, ma wówczas drugorzędne znaczenie.

Gdzie może podjąć zatrudnienie business development manager?

Business development manager ma przed sobą wiele możliwości zatrudnienia. To pożądany pracownik w firmach z różnych branż i sektorów. Kierowników ds. rozwoju biznesu poszukują przede wszystkim większe przedsiębiorstwa, w tym międzynarodowe korporacje. O pracę najłatwiej więc w dużych miastach i aglomeracjach miejskich.

Wśród podmiotów potrzebujących business development managerów znajdują się firmy działające m.in. w obszarze telekomunikacji, logistyki i finansów. Oprócz tego oferty publikują przedsiębiorstwa z branży e-commerce i FMCG oraz retailu (handlu detalicznego) i sprzedaży hurtowej. Popularne stanowisko to także business development manager IT – zatrudnienie możliwe jest w podmiotach zajmujących się dostarczaniem produktów i usług z zakresu technologii informacyjnych. Business development manager ma więc wiele szans na zdobycie pracy w rozmaitych miejscach. Warto przy tym, aby dobrze znał specyfikę branży, w której działa konkretna firma.

Przeczytaj również: W jaki sposób można zadbać o efektywne zarządzanie projektami?

Ścieżka rozwoju zawodowego na stanowisku business development managera

Business development manager to stanowisko kierownicze, a więc wyższego stopnia. Obejmujące je osoby mają już doświadczenie zawodowe. Jeśli chodzi o zatrudnienie w obszarze rozwoju biznesu, często najpierw zdobywa się posadę o nazwie junior business development manager. To początkowe stanowisko, na którym szlifuje się ważne umiejętności i zdobywa potrzebną wiedzę. Później można awansować na samodzielnego kierownika ds. rozwoju biznesu. Wraz ze zdobywaniem nowych kompetencji i kolejnymi latami pracy istnieje też szansa na objęcie następnej typowej posady w korporacyjnej hierarchii. Jest nią stanowisko senior business development managera.

To jednak nie koniec możliwości rozwoju zawodowego. Przy odpowiednim zaangażowaniu i pracowitości business development manager może w przyszłości zostać kierownikiem regionalnym ds. sprzedaży lub obsługi klientów korporacyjnych. Kolejnymi szczeblami kariery są posady dyrektorskie, np. stanowisko dyrektora oddziału, dyrektora sprzedaży lub dyrektora rozwoju.

2

ile wynoszą zarobki business development managera?

To, ile zarabia business development manager, jest uwarunkowane szeregiem różnorodnych czynników. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma przede wszystkim miejsce zatrudnienia. Ważna jest wielkość firmy (duże podmioty zazwyczaj oferują lepsze pensje), jej lokalizacja oraz branża, w której działa. Oprócz tego istotną kwestię stanowi profil danego kandydata, a mianowicie jego doświadczenie zawodowe i kompetencje. Junior business development manager zarobi więc mniej niż osoba obejmująca samodzielne stanowisko lub posadę seniora. Dodatkowo wpływ na wysokość pensji ma forma zatrudnienia.

Dostępne dane dotyczące wynagrodzeń w różnych branżach pokazują, że mediana zarobków business development managera wynosi 11390 zł brutto miesięcznie. Najsłabiej opłacani kierownicy otrzymują 7700 zł brutto lub mniej, natomiast ci z najwyższymi pensjami co najmniej 15710 zł brutto. Stanowisko business development managera pozwala więc na osiąganie bardzo dobrych dochodów. Warto również wspomnieć, że w niektórych firmach poza stałą pensją można liczyć na dodatkowe premie uzależnione od wyników.

* Dane pochodzą z portalu wynagrodzenia.pl ze stycznia 2022 roku.

Benefity pozapłacowe w pracy business development managera

Większość business development managerów otrzymuje przydatne benefity pozapłacowe. Oferowanie pozafinansowych bonusów do wynagrodzenia jest obecnie standardem zarówno w większych, jak i mniejszych firmach, ponieważ spełnia ważną funkcję motywacyjną. Kierownicy ds. rozwoju biznesu najczęściej dostają typowe dodatki, np. możliwość skorzystania z usług specjalistów w ramach prywatnej opieki zdrowotnej oraz wstęp do obiektów sportowych na podstawie karnetów typu Multisport. Oprócz tego ważnymi benefitami w tym zawodzie są: możliwość pracy zdalnej, ubezpieczenie na życie oraz służbowy sprzęt (również do użytku prywatnego). Wielu pracodawców oferuje dostęp do branżowych konferencji i szkoleń pozwalających podwyższyć kompetencje zawodowe.

3

jak zostać business development managerem?

Aby objąć stanowisko business development managera, trzeba spełnić kilka warunków. Konkretne wymagania zależą od rekrutującej firmy i jej oczekiwań. Pracodawcy najczęściej jednak poszukują osób z wykształceniem wyższym (przynajmniej na poziomie licencjatu), uzyskanym na takich kierunkach jak np. marketing i zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość. Tego typu studia pozwalają lepiej poznać m.in. meandry biznesu, komunikacji wizerunkowej, działania rynku, a wiedza ta jest niezbędna na tym stanowisku. Oprócz tego mile widziane będzie ukończenie studiów podyplomowych dla managerów. Oczywiście warto mieć też dodatkowe szkolenia. Pozwalają one na zdobycie praktycznych umiejętności i ugruntowanie swojej wiedzy. Można przy tym postawić zarówno na płatne lub darmowe kursy online, jak i szkolenia stacjonarne. Najlepiej, by były one zakończone wydaniem certyfikatu, ponieważ zwiększa to szansę na zdobycie dobrego zatrudnienia i umacnia pozycję na rynku pracy.

Na stanowisku business development managera kluczowe jest kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Warto, by kandydat mógł pochwalić się wcześniejszą pracą w obszarze marketingu, zarządzania, sprzedaży lub obsługi klientów biznesowych. Dodatkowym plusem będzie doświadczenie w branży, w której działa firma, do której aplikuje. Znajomość specyfiki danego sektora jest w tym zawodzie niezwykle istotna i pomaga w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Oprócz tego od business development managera oczekuje się bardzo dobrej znajomości przynajmniej jednego języka obcego, zazwyczaj angielskiego. Umiejętność komunikowania się w innych językach może być dodatkową zaletą. Ponadto kierownik ds. rozwoju biznesu musi wykazywać się biegłością w obsłudze komputera. Wyjątkowo ważna jest znajomość systemów CRM. Niektórzy pracodawcy wymagają też prawa jazdy kat. B i gotowości do wyjazdów służbowych.

4

co charakteryzuje dobrego business development managera?

Dobry business development manager musi wyróżniać się określonymi cechami i umiejętnościami miękkimi. Ważne są zdolności z zakresu prowadzenia negocjacji oraz zarządzania ludźmi i projektami, a także analityczne i strategiczne myślenie. Liczy się też rozwinięta komunikatywność oraz umiejętność prostego formułowania myśli i przekazywania klarownych informacji w formie ustnej oraz pisemnej.

Oprócz tego business development manager powinien wykazywać się proaktywnością, sam wychodzić z inicjatywą oraz potrafić podejmować odpowiednie decyzje. Musi być zatem zorientowany na cel i skrupulatnie dążyć do jego realizacji. Na tym stanowisku konieczne są również: odpowiednia doza automotywacji, odwaga w działaniu i duża determinacja.

Ponadto w pracy business development managera znaczenie mają umiejętności techniczne i komputerowe. Klucz do sukcesu na tym stanowisku stanowi też odpowiednie podejście do spraw organizacyjnych oraz dobre zarządzanie czasem. Kierownik ds. rozwoju biznesu musi więc mieć rozwinięte zdolności w tym obszarze. Powinien umieć dobrze organizować swój harmonogram zadań, a także priorytetyzować poszczególne obowiązki.

Business development manager nie obejdzie się bez cierpliwości, wytrwałości i odpowiedzialności. Kierownik musi być również odporny na stres i umieć nim odpowiednio zarządzać.

5

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Poznaj najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy jako business development manager.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.