kto to jest główny księgowy?

 

Główny księgowy jest jednym z kluczowych specjalistów w firmie. To niezwykle złożone, odpowiedzialne i wymagające stanowisko. Nie każdy może je objąć. Aby pracować w tym charakterze, należy spełnić szereg konkretnych warunków. Zawód głównego księgowego jest przy tym bardzo potrzebny i przyszłościowy. Gwarantuje stabilne zatrudnienie i możliwość dalszego rozwoju. Warto więc wiedzieć, jak zostać głównym księgowym i na czym w rzeczywistości polega codzienna praca na tym stanowisku.

Główny księgowy to zaawansowane stanowisko przeznaczone wyłącznie dla doświadczonych specjalistów. Obejmująca je osoba pełni kluczową funkcję w podmiocie, dla którego pracuje. Odpowiada przede wszystkim za planowanie, kontrolowanie i koordynowanie rachunkowości prowadzonej w danej jednostce. Tym samym w sposób kompleksowy dba o złożone zagadnienia i operacje finansowe niezbędne do prawidłowego działania zatrudniającego go przedsiębiorstwa prywatnego lub publicznego. Ponadto ma wpływ na kształtowanie polityki finansowej firmy. Zajmuje się również czynnościami, których zadaniem jest wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem.

Do głównego księgowego należy więc dbałość o całokształt spraw związanych z finansami danej organizacji. Aby wypełniać codzienne zadania zawodowe, musi on odznaczać się szeroką wiedzą merytoryczną i konkretnymi umiejętnościami twardymi. Spoczywa na nim duża odpowiedzialność, nie tylko o charakterze pracowniczym i służbowym, lecz również karnym, karnoskarbowym, podatkowym, sądowym czy dyscyplinarnym. Dotyczy to zatrudnienia w jednostkach z sektora finansów publicznych (w prywatnych firmach zakres odpowiedzialności ustalany jest z kierownikiem podmiotu). Według prawa główny księgowy odpowiada więc przed wymiarem sprawiedliwości za wszelkie nieprawidłowości i naruszenie przepisów z obszaru rachunkowości. Jeżeli nie wywiąże się prawidłowo ze swoich obowiązków, grożą mu sankcje, takie jak kara grzywny, a nawet pozbawienie wolności. Powinien więc dokładać wszelkich starań, aby wykonywać swoją pracę w sposób poprawny, z należytą dbałością o szczegóły i z poszanowaniem obowiązujących regulacji.

Czym zajmuje się główny księgowy? Zakres obowiązków

Zakres obowiązków głównego księgowego jest bardzo szeroki. Taki specjalista odpowiada za całość kwestii finansowych i z zakresu rachunkowości, dotyczących jednostki, w której jest zatrudniony. Konkretne, szczegółowe zadania zawodowe mogą nieco różnić się w zależności od podmiotu, jednak rdzeń tej pracy zawsze pozostaje taki sam. W związku z tym główny księgowy zajmuje się takimi sprawami, jak m.in.:

●       prowadzenie ksiąg rachunkowych,

●       nadzorowanie, koordynowanie i planowanie operacji gospodarczych oraz transakcji o charakterze finansowym;

●       pilnowanie terminowości przeprowadzania operacji i transakcji;

●       kontrolowanie, czy dokumentacja i procedury księgowe są zgodne z przepisami podatkowymi oraz regulacjami zawartymi w ustawie o rachunkowości;

●       weryfikowanie, czy operacje i transakcje finansowe są zgodne z planami finansowymi danej jednostki;

●       opracowywanie potrzebnych sprawozdań finansowych i raportów w zgodzie z obowiązującymi regulacjami i standardami;

●       dbałość o prawidłowy obieg dokumentów księgowych;

●       archiwizowanie dokumentacji;

●       przygotowywanie analiz finansowych, na których podstawie można podejmować decyzje inwestycyjne;

●       wycenianie składników pasywów i aktywów;

●       prowadzenie stosownych rozliczeń;

●       sporządzanie deklaracji podatkowych;

●       współtworzenie polityki finansowej jednostki;

●       dokonywanie przelewów firmowych;

●       kontrolowanie funkcjonowania działu księgowego, w tym nadzorowanie pracy innych księgowych, przydzielanie im zadań, motywowanie itp.;

●       podejmowanie współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in. z bankami, Urzędem Skarbowym, Głównym Urzędem Statystycznym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Oprócz tego główny księgowych może udzielać konsultacji z zakresu doradztwa księgowego. Ma także kompetencje do prowadzenia szkoleń z obszaru finansów, rachunkowości i księgowości.

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda codzienna praca głównego księgowego?

Główny księgowy zazwyczaj pracuje stacjonarnie. Najczęściej wykonuje swoje codzienne obowiązki w indywidualnym pomieszczeniu biurowym znajdującym się w podmiocie, który go zatrudnia. Często przebywa także tam, gdzie codzienne zadania wypełniają jego podwładni (dział księgowy) lub osoby zarządzające innymi działami. Niekiedy główny księgowy musi udać się poza siedzibę swojego przedsiębiorstwa. Dotyczy to wizyt w podmiotach zewnętrznych, z którymi podejmuje współpracę.

Obecnie główny księgowy może czasami pracować również w trybie hybrydowym, a więc częściowo stacjonarnie, częściowo online. Mniej popularnym rozwiązaniem jest praca zdalna, choć ją również oferują niektóre firmy.

Praca na stanowisku głównego księgowego w dużej mierze ma charakter indywidualny. Wymaga jednak pozostawania w ścisłym kontakcie ze współpracownikami, zarówno wewnątrz organizacji (np. z przełożonymi, managerami innych działów), jak i z jednostkami zewnętrznymi. Do takiego specjalisty należy też organizowanie pracy zespołu podwładnych. Główny księgowy powinien więc być wszechstronną osobą. Musi potrafić dostosować się do prac o różnym charakterze.

Z jakich narzędzi korzysta główny księgowy w swojej pracy?

Obowiązki zawodowe głównego księgowego związane są z pracą biurową. Aby je wypełniać, specjalista korzysta z typowych urządzeń używanych w różnorodnych firmach, takich jak komputer z dostępem do sieci, drukarka, skaner, faks, telefon itp. W tym zawodzie kluczowe jest jednak używanie specjalistycznego oprogramowania. Chodzi tu nie tylko o pakiet biurowy zawierający arkusz kalkulacyjny, edytor tekstowy, program do tworzenia prezentacji itd., lecz przede wszystkim o oprogramowanie o charakterze finansowo-księgowym. Potrzebne są też narzędzia pozwalające na przygotowywanie baz danych oraz umożliwiające sprawne rozliczanie się z podmiotami zewnętrznymi, w tym z Urzędem Skarbowym i ZUS-em. To, jakie konkretnie używane są systemy i programy, zależy od danego przedsiębiorstwa.

Zobacz też: Praca za granicą w hotelu – co warto wiedzieć?

Warunki zatrudnienia głównego księgowego

Główny księgowy w jednostce budżetowej lub w prywatnej firmie najczęściej otrzymuje propozycję podpisania umowy o pracę. Może ona być zawarta na czas nieokreślony lub określony, w tym na zastępstwo. Dzięki niej podlega się pod przepisy prawa pracy, co zapewnia ochronę i dostęp do wielu przywilejów pracowniczych. Daje to dużą stabilizację zawodową i pewność zatrudnienia, choć należy oczywiście pamiętać, że w przypadku współpracy terminowej wygaśnięcie umowy oznacza koniec pracy dla danego podmiotu, chyba że zostanie ona przedłużona.

Warto wiedzieć, że w przypadku zatrudnienia w publicznych podmiotach umowa o pracę jest domyślnym rozwiązaniem. Co więcej, główny księgowy na umowę zlecenie w jednostce budżetowej to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Nieco inaczej jest w firmach prywatnych. Wówczas możliwe jest zawieranie umów cywilnoprawnych, w tym zlecenia czy kontraktu B2B. Wciąż nie stanowi to jednak popularnego sposobu zawierania współpracy.

Jeśli chodzi o czas pracy, główny księgowy wykonuje swoje obowiązki przez średnio 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo. Obowiązuje go jednozmianowy system. Czasami mogą zdarzyć mu się nadgodziny.

Gdzie może pracować główny księgowy?

Główny księgowy jest wysoko wykwalifikowanym pracownikiem z obszaru finansów i rachunkowości. Ma dużą wiedzę i szereg kompetencji twardych. Jest więc bardzo dobrym specjalistą w swojej branży, dlatego bez większych problemów znajdzie zatrudnienie, zwłaszcza że takich fachowców poszukuje wiele różnorodnych firm. Może podjąć pracę w wielu jednostkach budżetowych oraz w sektorze finansów publicznych. Oferują ją instytucje państwowe i samorządowe, w tym m.in. urzędy miejskie czy wojewódzkie. Obecnie stanowisko głównego księgowego coraz częściej spotykane jest również w prywatnych przedsiębiorstwach, zwłaszcza tych o złożonej strukturze organizacyjnej. Działają one w rozmaitych branżach. Oprócz tego zatrudnienie można znaleźć m.in. w firmach o charakterze usługowym związanych z sektorem finansów, w podmiotach doradczych oraz w przedsiębiorstwach outsourcingowych. Ogłoszenia o pracę publikują też czasami np. kancelarie prawne.

Główny księgowy ma także możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Może otworzyć biuro rachunkowe, księgowe lub podatkowe.

Ścieżka rozwoju zawodowego głównego księgowego

Główny księgowy to złożone stanowisko, które stanowi znaczący stopień awansu w karierze osób zajmujących się finansami. Daje ono również możliwość dalszego rozwoju. W tym zawodzie wręcz konieczne jest bieżące aktualizowanie swojej wiedzy, np. w obszarze obowiązujących przepisów. Warto zatem postawić na samokształcenie oraz uczestnictwo w branżowych kursach i szkoleniach. Zdobyte na nich wiedza i kompetencje w połączeniu z rosnącym doświadczeniem mogą doprowadzić do awansu pionowego. Dzięki nim główny księgowy ma szansę na objęcie stanowiska dyrektora finansowego. To bardzo prestiżowa posada, która gwarantuje o wiele wyższe zarobki. Istnieje także szansa na dalszy rozwój kariery w kierunku stanowiska dyrektora generalnego, członka zarządu czy wreszcie kierownika danej jednostki.

Inną możliwością jest rozwój o charakterze poziomym. Główny księgowy może wówczas zajmować się dodatkowymi działaniami, np. świadczyć usługi dydaktyczne z zakresu finansów i rachunkowości. Dobrym pomysłem jest prowadzenie kursów i szkoleń branżowych lub wykładanie na uczelni wyższej.

Sposobem na rozwój kariery jest także założenie własnej działalności gospodarczej. Wówczas główny księgowy dostarcza klientom usługi z zakresu prowadzenia księgowości.

2

ile zarabia główny księgowy?

Wynagrodzenia głównych księgowych nie są jednorodne. Wpływa na nie wiele czynników, w tym miejsce zatrudnienia, profil przedsiębiorstwa, a także to, jak duża jest firma i gdzie się znajduje. Istotnymi kwestiami są też: doświadczenie pracownika, jego staż pracy oraz odpowiednie kompetencje i kwalifikacje.

Można jednak podać przybliżone szacunki dotyczące pensji na tym stanowisku. A więc ile zarabia główny księgowy w jednostce budżetowej lub w prywatnej firmie? Według dostępnych danych* mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wynosi 8040 zł brutto miesięcznie. Główni księgowi z najwyższymi wynagrodzeniami otrzymują z kolei co najmniej 11300 zł brutto w skali miesiąca. Bez wątpienia są to satysfakcjonujące pensje. Znacząco mogą wzrosnąć wraz z awansem. Przykładowo, mediana zarobków dyrektorów finansowych wynosi aż 19520 zł brutto miesięcznie.

* Wszystkie dane dotyczące zarobków pochodzą z portalu wynagrodzenia.pl ze stycznia 2022 roku.

Popularne benefity pozapłacowe przyznawane głównym księgowym

Główny księgowy może też liczyć na użyteczne benefity pozapłacowe. Wśród nich najczęściej znajduje się służbowy sprzęt, a więc telefon komórkowy, laptop i samochód, które można wykorzystywać również do prywatnych celów. Oprócz tego popularnymi dodatkami do pensji są: dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej oraz karnety na zajęcia sportowe lub wydarzenia kulturalne. Niektóre podmioty oferują też dofinansowanie do przydatnych kursów i szkoleń branżowych, które umożliwiają podwyższanie kwalifikacji.

Przeczytaj również: CV – jak powinno wyglądać? Elementy życiorysu zawodowego

3

jak zostać głównym księgowym?

Aby objąć stanowisko głównego księgowego, należy spełnić szereg konkretnych warunków. Na stanowisku tym mogą pracować wyłącznie osoby, które ukończyły kierunkowe studia wyższe o charakterze ekonomicznym. Najlepiej jest zdobyć tytuł magistra na kierunku finanse i rachunkowość. Opcjonalnie można ukończyć wyższe studia zawodowe pierwszego stopnia, a następnie uzupełniające studia ekonomiczne II stopnia lub studia podyplomowe, również związane z ekonomią i rachunkowością.

Od głównego księgowego oczekuje się wcześniejszego doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i księgowości. To bardzo ważny warunek. Pracodawcy wymagają zazwyczaj minimum 5 lat doświadczenia, w tym 2–3 lat na posadzie kierowniczej.

Przyszły główny księgowy musi odznaczać się też doskonałą znajomością standardów sprawozdawczości finansowej oraz przepisów prawa zawartych m.in. w ustawie o rachunkowości czy prawie podatkowym. Powinien mieć wysoko rozwinięte kompetencje dotyczące prowadzenia operacji finansowych, rozliczeń czy procesów księgowych. Musi także potrafić obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie.

Najlepiej, aby główny księgowy miał stosowne kwalifikacje zawodowe i certyfikaty. Popularne są uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Specjalista może też zdobyć, np. kwalifikacje ACCA lub uprawnienia biegłego rewidenta czy doradcy podatkowego.

W większych, międzynarodowych firmach stanowisko głównego księgowego to czasami praca z językiem angielskim. Konieczne są wówczas kompetencje związane z władaniem nim. Dodatkowe wymagania wynikają z potrzeb i oczekiwań konkretnych pracodawców.

4

czym powinien wyróżniać się główny księgowy?

Zarówno główny księgowy w jednostce budżetowej, jak i w prywatnym przedsiębiorstwie powinien nie tylko mieć odpowiednie kwalifikacje i kompetencje twarde, lecz także odznaczać się rozwiniętymi umiejętnościami miękkimi i odpowiednimi cechami. W tym zawodzie najlepiej sprawdzą się osoby obdarzone uzdolnieniami matematycznymi i analitycznymi, które potrafią rozumować logicznie, a przy tym wyróżniają się wyobraźnią i twórczym myśleniem. Ponadto powinny cechować się dobrą pamięcią oraz podzielnością uwagi i koncentracją.

Dobry główny księgowy powinien także być samodzielny, obiektywny i niezależny. Jednocześnie musi umieć podejmować współpracę z innymi, łatwo nawiązywać kontakty oraz wyróżniać się umiejętnością przekonywania do swojego zdania. Dodatkowo ważne są predyspozycje do zarządzania i nadzorowania.

Od głównego księgowego oczekuje się skrupulatności, odpowiedzialności i rzetelności. Ponadto powinien cechować się dużą samokontrolą i odpornością na stres. Ponieważ jego praca wiąże się z długotrwałym wysiłkiem o charakterze umysłowym, musi być pod tym względem wytrzymały.

Specjalista pracujący jako główny księgowy powinien także umieć pracować pod presją czasu. Oprócz tego liczy się elastyczność i umiejętność dostosowywania się do zmian, zdolność podejmowania trafnych decyzji oraz proaktywność i wychodzenie z własną inicjatywą. Stanowisko to wymaga ciągłego aktualizowania wiedzy i pozostawania na bieżąco z branżowymi nowościami, dlatego główny księgowy musi być też zorientowany na własny rozwój zawodowy.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.