Inżynier stanowi jedną z najbardziej pożądanych profesji na polskim rynku pracy. W wielu województwach jest tzw. zawodem deficytowym czyli takim, w którym liczba proponowanych stanowisk przewyższa liczbę specjalistów chętnych do podjęcia pracy. Taka sytuacja powoduje, że osoby z odpowiednim wykształceniem kierunkowym mogą liczyć na bardzo korzystne warunki zatrudnienia. Wysokość zarobków inżyniera uzależniona jest jednak od jego konkretnej specjalizacji i doświadczenia.

Kim jest inżynier?

To osoba, która posiada szeroką wiedzę i kompetencje z zakresu nauk technicznych i inżynierskich. Mianem tym określa się absolwenta studiów wyższych o profilu technicznym. Tytuł zawodowy inżyniera można uzyskać po ukończeniu jednego z wielu kierunków m.in. budownictwa, mechaniki, elektrotechniki, górnictwa i metalurgii, chemii, inżynierii środowiska, geologii, telekomunikacji, informatyki czy architektury.

W rozumienia stanowiska pracy inżynier uważany jest za specjalistę wykwalifikowanego w zakresie jednej z dziedzin inżynierii. Wszystkie dostępne w Polsce profesje inżynierskie zostały wyszczególnione w specjalnym rozporządzeniu z dnia 7 sierpnia 2014 roku, dotyczącym klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby obecnego rynku pracy. Dokument ten przygotował Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Zawód: inżynier – przykładowe stanowiska

Zawód inżyniera nie jest jednolity – typ sektora, w jakim pracuje dana osoba zależy od jej zainteresowań i ukończonego kierunku studiów. Jedną z najpopularniejszych profesji jest jednak inżynier budowlany. Pracownik na tym stanowisku zajmuje się m.in. planowaniem i opracowywaniem projektów budowlanych, sprawowaniem nadzoru nad kolejnymi etapami robót oraz prowadzeniem i weryfikacją dokumentacji technicznej. Może specjalizować się w wielu różnorodnych dziedzinach. Dostępne stanowiska to m.in.:

  • inżynier budowlany zajmujący się budownictwem ogólnym,
  • inżynier kolejowy,
  • inżynier drogowy,
  • inżynier przemysłowy,
  • inżynier sanitarny,
  • inżynier mostów.

Zawód inżyniera można też wykonywać w innych branżach. Często spotykane profesje to:

  • inżynier elektryk – specjalizuje się w prowadzeniu dokumentacji technicznych instalacji elektrycznych, przeprowadzaniu ich napraw oraz w sprawowaniu nadzoru nad poprawnym funkcjonowaniem systemów elektrycznych;
  • inżynier mechanik – w zależności od obranej ścieżki zawodowej może pracować jako inżynier konstruktor, zajmujący się projektowaniem, konstruowaniem oraz testowaniem maszyn i urządzeń technicznych lub inżynier produkcyjny kontrolujący wydajność maszyn, usuwający ich usterki i dbający o właściwą eksploatację urządzeń;
  • inżynier systemów i sieci komputerowych (tzw. inżynier sieciowy) – zajmuje się projektowaniem oraz udoskonalaniem systemów i sieci informatycznych, diagnozowaniem usterek i ewentualnych problemów oraz udzielaniem wsparcia technicznego podmiotom wykorzystującym opracowane rozwiązania.

Ile zarabia inżynier?

Wysokość jego pensji uzależniona jest głównie od branży, w której pracuje. Istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzenia jest także staż pracy oraz wielkość i lokalizacja firmy – co do zasady, doświadczone osoby zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach w większych miastach mogą liczyć na wyższe zarobki.

Pensje na stanowiskach inżynierskich zazwyczaj są satysfakcjonujące. Według portali branżowych inżynier budowy zarabia średnio między 3300 a 5900 zł brutto, a inżynier elektryk 4000-6000 zł brutto. Oczywiście wraz ze zdobywaniem doświadczenia i kolejnych kompetencji, stawki znacząco rosną. Zawód inżyniera jest jedną z profesji deficytowych, dlatego pracodawcy są gotowi na oferowanie specjalistom z tej dziedziny bardzo dobrych warunków zatrudnienia.