Praca w nieruchomościach to złożone zajęcie, które wymaga legitymowania się określonymi kompetencjami. Oprócz nich istotne jest doświadczenie zawodowe oraz posiadanie rozległej sieci kontaktów biznesowych. Co ważne w 2014 roku zawód pośrednika został zderegulowany, dzięki czemu kwestia tego, jak zostać agentem nieruchomości, stała się o wiele prostsza. Na mocy nowych przepisów, nie ma już konieczności zdawania egzaminu oraz uzyskania specjalnej licencji.

Na czym polega praca w nieruchomościach?

Jeśli chodzi o obowiązki pośrednika nieruchomości, ich zakres jest niezwykle szeroki. Najogólniej mówiąc, do osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy zadbanie o wszystkie kwestie związane z obrotem, czyli transakcją kupna-sprzedaży danej nieruchomości. Wśród najważniejszych zadań znajduje się więc przygotowywanie ofert sprzedaży, a także poszukiwanie idealnych mieszkań lub lokali odpowiadających potrzebom konkretnego klienta. Oprócz tego pośrednicy nieruchomości zajmują się sprawami formalnymi, takimi jak sporządzanie umów czy sprawdzanie stanu prawnego budynków.

Co ważne, w przypadku tego zawodu możliwe jest zarówno zatrudnienie w agencji, jak i założenie własnej działalności gospodarczej. Na początku kariery bardziej opłacalna jest jednak praca w biurze nieruchomości należącym do kogoś innego. Aby rozpocząć biznes na własny rachunek, trzeba bowiem wykazać się dużym doświadczeniem, a także umiejętnością samodzielnego pozyskiwania klientów.

Jak zostać agentem nieruchomości?

Do 2014 roku praca jako agent nieruchomości wymagała uzyskania specjalnej licencji, umożliwiającej wpis do rejestru ministerialnego. W tym celu należało zdać egzamin poprzedzony stosownym szkoleniem. Obecnie, na mocy ustawy deregulującej, kurs agenta nieruchomości nie jest już obowiązkowy. Dzięki temu dostęp do wykonywania profesji pośrednika jest o wiele łatwiejszy.

Pośrednictwo nieruchomości jest jednak wymagającą dziedziną. Zawód w tej branży często wykonują osoby, które ukończyły studia na takich kierunkach, jak ekonomia, prawo, administracja czy zarządzanie. Mimo to dyplom uczelni wyższej nie jest obowiązkowy – czasami wystarczy jedynie wykształcenie średnie. W takim przypadku warto jednak odbyć szkolenie lub kurs na agenta nieruchomości, na którym możliwe jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Praca w nieruchomościach wymaga również spełnienia ważnego wymogu formalnego. Jest nim konieczność posiadania ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej). W tym celu, pośrednicy nieruchomości muszą zawrzeć stosowną umowę z firmą ubezpieczeniową.

Kwestia tego, jak zostać pośrednikiem nieruchomości, jest jednak jeszcze bardziej złożona. Ta profesja wymaga bowiem dużej wiedzy z zakresu obrotu nieruchomości, a także posiadania określonych kompetencji. Wśród nich prym wiodą poparta doświadczeniem umiejętność pracy z klientem, znajomość technik sprzedaży czy zdolności negocjacyjne. Przydatna może się również okazać duża otwartość, cierpliwość, samodzielność, odporność na stres oraz posiadanie rozległej sieci kontaktów biznesowych. Należy też pamiętać, że w tej branży warto postawić na rozwój, dlatego pożądana jest chęć ciągłego dokształcania się i uczestnictwa w szkoleniach dla pośredników nieruchomości.

Agent nieruchomości – zarobki na stanowisku

Profesja pośrednika może być bardzo opłacalna. To, ile zarabia agent nieruchomości, uzależnione jest jednak od kilku ważnych czynników. Na wysokość pensji wpływ ma m.in. doświadczenie, miejsce pracy, liczba klientów, a także obecna sytuacja na rynku. Zarobki agenta nieruchomości mogą więc wynosić od 2000 do nawet 15.000 zł brutto.