czym jest kontrola jakości?

 

Wysoka jakość produktów ma kluczowe znaczenie dla klientów. W dobie rosnących wymagań konsumentów i dużej konkurencji, a także wyśrubowanych przepisów, firmy produkcyjne nie mogą pozwolić sobie na uchybienia i wypuszczanie towarów, które nie spełniają oficjalnych norm, a także oczekiwań odbiorców. Muszą więc uważnie sprawdzać i oceniać jakość zarówno surowców, jak i produktów, które są przez nich wytwarzane. Odpowiada za to kontroler jakości. Zawód ten jest ciekawy i rozwojowy, dlatego warto wiedzieć, na czym polega i jakie gwarantuje warunki zatrudnienia.

Na początku należy bliżej przyjrzeć się terminowi „kontrola jakości”. Mianem tym nazywa się szereg działań, które wykonuje się, aby sprawdzić, zmierzyć albo przetestować daną charakterystykę wyrobu. Otrzymane w ten sposób wyniki porównuje się do specjalnych specyfikacji, wymogów lub norm, aby potwierdzić, że są z nimi zgodne. Produkty, które odbiegają od wytycznych, odrzuca się albo wprowadza się w nich niezbędne poprawki.

Celem kontroli jakości jest dostarczenie odbiorcom towarów, które będą odpowiadać na ich oczekiwania oraz w pełni ich usatysfakcjonują. Ważne jest też spełnienie odgórnie narzuconych norm i procedur związanych z produkcją asortymentu danego rodzaju – bez tego nie powinny być one wypuszczone na rynek.

Dzięki kontroli jakości można także znacząco ograniczyć straty o charakterze finansowym. Pozwala ona bowiem na zidentyfikowanie konkretnych problemów i błędów, a następnie wprowadzenie działań, które mają na celu ich eliminację. W ten sposób firma działa po prostu wydajniej i efektywniej. Z tego względu działy kontroli jakości są nieodłączną częścią wielu przedsiębiorstw zajmujących się produkowaniem różnorodnych dóbr i towarów.

sprawdź oferty pracy
1

kim jest kontroler jakości?

Dokładnym kontrolowaniem jakości produktów zajmuje się wyspecjalizowana kadra. Zadania z tego zakresu nie leżą więc w gestii szeregowych pracowników produkcyjnych, a przekazywane są fachowcom. Tego typu obowiązki wykonuje tzw. kontroler jakości. Odpowiada on za szereg prac administracyjnych dotyczących obsługi działu, a także zajmuje się realizowaniem wyznaczonych procedur mających na celu sprawdzanie towarów. Praca jako kontroler jakości sprowadza się więc głównie do sprawowania nadzoru nad procesem produkcyjnym i dążenia do tego, aby ostateczny produkt miał jak najwyższą jakość.

Co istotne, pracownik zatrudniony na takim stanowisku może zajmować się nadzorowaniem różnych etapów procesu produkcji. W zależności od potrzeb i wymagań danej firmy, a także charakterystyki stanowiska, które obejmuje, odpowiada za kontrolę końcową (czyli pod koniec procesu wytwarzania) lub kontrolę w produkcji (a więc monitorowanie i sprawdzanie na różnych etapach).

Warto również podkreślić, że w tym zawodzie można specjalizować się w różnych obszarach, w zależności od tego, co się kontroluje. Powszechna jest m.in. praca jako kontroler jakości żywności (a zatem np. owoców i warzyw, produktów mleczarskich, rybnych, mięsnych, cukierniczych itp.). Inne, popularne profesje to m.in. kontroler jakości wyrobów przemysłowych, spoin, kosmetyków, produktów chemicznych itp.

101.jpg
101.jpg
2

jak wygląda praca jako kontroler jakości?

Praca kontrolera jakości może odbywać się w różnych miejscach. Dużą część swoich obowiązków zawodowych wykonuje on na halach produkcyjnych, w magazynach lub w laboratoriach – w zależności od tego, jak zorganizowane jest dane przedsiębiorstwo. Ponadto, tego typu pracownik wypełnia niektóre zadania w biurze – tworzy tam potrzebną dokumentację, w tym raporty, protokoły czy sprawozdania.

Kontroler jakości wyrobów i produkcji może przy tym pracować samodzielnie lub być członkiem większego zespołu. Ponownie zależy to od struktury organizacyjnej, a także wielkości firmy. Najczęściej współpracuje jednak z różnymi pracownikami zaangażowanymi w procesy produkcyjne. Wykonuje też swoją pracę pod nadzorem – podlega brygadziście, liderowi zespołu lub kierownikowi.

Podczas wypełniania codziennych obowiązków służbowych kontroler jakości w fabryce korzysta z rozmaitych sprzętów. Mogą być to urządzenia pomiarowe, przyrządy kontrolne, lupy i mikroskopy, zaawansowane narzędzia komputerowe pozwalające na wyznaczanie parametrów, a także komputer z zainstalowanym specjalnym oprogramowaniem i aplikacjami do testów. Oprócz tego kontroler jakości produktu posługuje się dokumentacją techniczną oraz spisanymi normami. Musi także czytać katalogi i stosowną literaturę związaną z produktami wytwarzanymi przez daną firmę.

3

ile zarabia kontroler jakości?

Zarobki kontrolera jakości są uwarunkowane wieloma względami. Wysokość pensji zależy m.in. od poziomu stanowiska danego pracownika, jego doświadczenia zawodowego oraz stażu pracy. Duży wpływ ma także jego specjalizacja oraz profil działalności przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia jest też lokalizacja i wielkość firmy – lepsze wynagrodzenia oferują zazwyczaj duże firmy zlokalizowane w większych miastach.

Istnieją jednak dane, które przybliżają kwestię wynagrodzeń w branży, rozróżniając przy tym poziomy stanowisk. Według nich rynkowa mediana pensji pracowników kontroli jakości wynosi:

  • 4230 zł brutto miesięcznie w przypadku młodszego specjalisty,
  • 4750 zł brutto miesięcznie w przypadku samodzielnego kontrolera jakości,
  • 5130 zł brutto miesięcznie w przypadku starszego specjalisty.

Najbardziej doświadczone osoby mogą liczyć na wynagrodzenia rzędu 6320 zł brutto i więcej. Warto przy tym zaznaczyć, że w niektórych firmach funkcjonuje także system premiowy. Pracownicy kontroli jakości, wykazujący się dużą pracowitością i zaangażowaniem oraz osiągający dobre wyniki, mogą wówczas liczyć na dodatkowe pieniądze, które otrzymują co miesiąc, kwartalnie lub co roku.

*Dane dotyczące wynagrodzeń podane za wynagrodzenia.pl

4

co zrobić, aby pracować jako kontroler jakości?

Praca kontrolera jakości jest odpowiedzialna, dlatego jej wykonywanie wymaga odznaczania się odpowiednią wiedzą. Pracodawcy najczęściej poszukują osób, które ukończyły przynajmniej szkołę zawodową lub średnią o profilu technicznym związanym z mechaniką, elektroniką, elektryką lub pokrewnymi zagadnieniami. Mile widziani są też oczywiście absolwenci studiów. Osoby, które na dłużej chcą związać swoją zawodową przyszłość z pracą w dziale kontroli jakości, powinny pomyśleć o podjęciu nauki na uczelni wyższej na takim kierunku, jak np. inżynieria i zarządzanie jakością. Dobrym pomysłem jest też ukończenie studiów z obszaru, w którym specjalizuje się dane przedsiębiorstwo. Firmy szukają więc m.in. absolwentów towaroznawstwa, technologii żywności, farmacji itp.

Ważne może też okazać się wcześniejsze doświadczenie zawodowe, najlepiej związane z pracą na podobnym stanowisku lub w sektorze, w którym funkcjonuje dana firma.

Co istotne, odpowiednie kwalifikacje kontrolera jakości można zdobyć podczas specjalnych kursów organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki szkoleniowe. Dzięki nim istnieje szansa, aby poznać najważniejsze zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane, np. z obsługą urządzeń kontrolnych i pomiarowych.

Wymagania do wykonywania zawodu

Niektóre przedsiębiorstwa wymagają też posiadania odpowiednich certyfikatów, jednak często nie jest to warunkiem koniecznym, zwłaszcza na początku drogi zawodowej. Zawsze ważna jest z kolei umiejętność obsługi komputera pozwalająca m.in. tworzyć raporty i dokumentację. W wielu przypadkach konieczna jest także znajomość języka angielskiego, który pozwala na czytanie i rozumienie najnowszych norm i przepisów unijnych.

Dążąc do zdobycia kompetencji pozwalających na pracę jako kontroler jakości, trzeba przygotować się na to, że nauka jest nieodłącznym elementem tego zawodu. Normy i procedury systematycznie się zmieniają, dlatego pracownik musi ciągle się dokształcać i pozostawać na bieżąco z polskimi i europejskimi przepisami oraz czytać literaturę branżową. Tylko wtedy będzie mógł wypełniać swoje codzienne zadania we właściwy sposób.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.