kim jest specjalista ds. zakupów?

 

Praca jako specjalista ds. zakupów to ciekawe zajęcie. Spodoba się osobom wyróżniającym się wysoce rozwiniętą komunikatywnością, zdolnościami negocjacyjnymi oraz pewnością siebie. Nie jest rutynowa i co chwilę stawia nowe wyzwania. Wybór takiej profesji stanowi dobry pomysł na karierę zawodową. Daje bowiem spore możliwości rozwoju, a wraz ze zdobywaniem doświadczenia można liczyć na coraz lepsze warunki finansowe. Warto więc wiedzieć, ile zarabia specjalista ds. zakupów i jak nim zostać.

Specjalista ds. zakupów bywa też nazywany agentem ds. zakupów lub jeszcze bardziej zwyczajowo – po prostu kupcem. To profesja o charakterze usługowym. Jak sama nazwa wskazuje, wykonująca ją osoba zajmuje się kupowaniem. Nie chodzi tu jednak o chodzenie po sklepach i wybieranie odpowiednich towarów. Zadania specjalisty ds. zakupów są o wiele bardziej złożone. Przede wszystkim ich wypełnianie pomaga w odpowiednim rozwijaniu danego biznesu. Taki fachowiec odpowiada bowiem za organizowanie i nadzorowanie pracy działu zakupowego danego przedsiębiorstwa. Celem jego działań jest zapewnienie firmie optymalnych źródeł dostaw różnego typu produktów i wyrobów, które są potrzebne do tego, aby mogła swobodnie funkcjonować i realizować swoje cele biznesowe.

Zakres działania specjalisty ds. zakupów obejmuje wiele kompleksowych zagadnień. To nie tylko zamawianie towarów i końcowe sprawy związane z finalizacją zakupu, lecz także wszystko to, co dzieje się wcześniej, np. kontrolowanie stanu zaopatrzenia firmy i określanie jej potrzeb, wybieranie dostawców oraz przeprowadzanie negocjacji, podpisywanie umów. Wymaga to od specjalisty ds. zakupów szerokich kompetencji z różnych obszarów oraz umiejętnego łączenia poszczególnych aktywności.

Czym zajmuje się specjalista do spraw zakupów? Podstawowe obowiązki

Obowiązki zawodowe specjalisty ds. zakupów dotyczą różnych kwestii. Należy zaznaczyć, że poszczególne firmy mogą mieć nieco inne oczekiwania wobec takiego pracownika. Zakres wykonywanych zadań uwarunkowany jest również jego doświadczeniem oraz stopniem w hierarchii zawodowej. Młodszy specjalista ds. zakupów zazwyczaj pełni nieco mniej złożoną i odpowiedzialną funkcję niż samodzielny fachowiec lub osoba na pozycji seniora. Można jednak wymienić ogólne obszary działania takich pracowników. Specjalista ds. zakupów odpowiada przede wszystkim za:

 • współtworzenie strategii zakupowej danego przedsiębiorstwa;
 • określanie, analizowanie i bieżące monitorowanie zasobów firmy oraz zapotrzebowania na nie;
 • sporządzanie planów zamówień i dokonywanie ich korekty;
 • wyszukiwanie dostawców oferujących niezbędne z perspektywy danej firmy produkty, półprodukty, surowce, usługi itp.;
 • tworzenie baz dostawców;
 • weryfikowanie oferowanych przez dostawców warunków współpracy (w tym m.in. cen, jakości ich towarów lub usług, terminów dostaw);
 • prowadzenie negocjacji z dostawcami;
 • wybieranie najlepszych źródeł zaopatrzenia;
 • podpisywanie umów z dostawcami i sprawowanie nadzoru nad ich prawidłową realizacją;
 • budowanie pozytywnych i długotrwałych relacji z dostawcami;
 • prowadzenie potrzebnej dokumentacji i sporządzanie raportów;
 • bieżące analizowanie sytuacji na rynku i poszukiwanie nowych, korzystniejszych rozwiązań.

Celem wszystkich działań specjalisty do spraw zakupów jest zapewnienie firmie ciągłego dostępu do niezbędnych dla jej funkcjonowania zasobów, a także optymalizacja ponoszonych przez nią kosztów. Pracownik musi więc wypełniać swoje zadania zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa oraz brać pod uwagę jego kluczowe cele biznesowe, również te o charakterze długoterminowym.

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda praca jako specjalista ds. zakupów?

Specjalista ds. zakupów w dużej mierze wykonuje pracę o charakterze biurowym. Swoje codzienne obowiązki wypełnia często w siedzibie przedsiębiorstwa. Wykorzystuje w niej typowe wyposażenie biurowe – używa komputera z odpowiednim oprogramowaniem (w tym programami ułatwiającymi gromadzenie i analizowanie danych), drukarki, telefonu komórkowego, skanera, faksu itp. W tej profesji jest też możliwa praca zdalna lub w modelu hybrydowym. Wielu pracowników ceni sobie takie rozwiązanie.

W zależności od branży i potrzeb danej firmy specjalista ds. zakupów czasami pracuje również w terenie. Musi wówczas jeździć na spotkania biznesowe z różnego typu kontrahentami – mogą one odbywać się w tym samym mieście, choć niekiedy konieczny jest wyjazd nawet do innego województwa. W tej pracy zdarzają się więc wyjazdy służbowe – czasami kilkudniowe. Wszystko zależy oczywiście od konkretnej sytuacji.

Osoba pracująca jako specjalista ds. zakupów jest zazwyczaj członkiem większego działu zakupowego. Choć wiele obowiązków wypełnia samodzielnie, musi też umieć współpracować z innymi. W tym zawodzie kontakty z ludźmi są często na porządku dziennym. Mogą odbywać się zarówno bezpośrednio, jak i telefonicznie lub drogą mailową. Ich natężenie uwarunkowane jest jednak konkretnym miejscem zatrudnienia.

Na jakie warunki zatrudnienia może liczyć specjalista ds. zakupów?

Specjalista do spraw zakupów zazwyczaj może liczyć na dogodne warunki zatrudnienia. Pracodawcy często oferują takim fachowcom umowę o pracę. Nakłada to na pracowników wiele obowiązków, ale jednocześnie daje im sporo przywilejów. Chodzi tu m.in. o możliwość skorzystania z różnych urlopów (urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop tacierzyński itd.), dodatki za nadgodziny oraz ochronę przed zwolnieniem w wybranych sytuacjach. W przypadku nawiązania stosunku pracy, pracodawcy czasami mogą jednak oczekiwać, że ich podwładny podpisze dodatkowo dokument, jakim jest umowa o zakazie konkurencji. Na jego mocy można zobowiązać pracownika do tego, by w trakcie zatrudnienia (lub przez pewien czas po jego ustaniu) w jednej firmie, nie podejmował współpracy z drugą o podobnym profilu.

Inną formą zatrudnienia proponowaną specjalistom ds. zakupów jest kontrakt B2B. Zawiera się go między danym przedsiębiorstwem a osobą, która jest samozatrudniona, czyli prowadzi własną działalność gospodarczą. Ma to pewne plusy i minusy – z jednej strony daje większą elastyczność i swobodę, z drugiej wymaga samodzielnego dopilnowania wielu kwestii formalnych.

Jeśli chodzi o godziny wykonywania obowiązków zawodowych, specjalista działu zakupów pracuje zazwyczaj w podstawowym systemie czasu pracy, w trybie jednozmianowym. Wypełnia wówczas zadania zawodowe średnio 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Czasami musi przygotować się na nadgodziny. Warto zaznaczyć, że niektórzy specjaliści w dziale zakupów pracują w systemie zadaniowym. W takiej sytuacji są rozliczani za wykonane obowiązki, a nie czas, jaki poświęcili na uporanie się z nimi.

Możliwości podjęcia pracy przez specjalistę do spraw zakupów

Specjalista ds. zakupów to pracownik, którego potrzebuje wiele przedsiębiorstw produkcyjnych lub usługowych prowadzących działy zakupowe, zaopatrzeniowe lub logistyczne. To zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne. Takie firmy mogą działać w rozmaitych sektorach – elektronicznym, budowlanym, motoryzacyjnym, spożywczym, kosmetycznym, IT itp. Oprócz tego specjalistę do spraw zakupów zatrudniają przedsiębiorstwa handlowe, w tym hurtownie oraz podmioty zajmujące się dystrybucją i prowadzące sieci handlowe. Taki pracownik ma też szansę podjąć pracę w urzędzie bądź w organizacji o charakterze samorządowym lub pozarządowym.

Przeczytaj również: Jak zostać geodetą – uprawnienia, praca, zarobki

Jaka jest ścieżka kariery specjalisty działu zakupów?

Specjalista w dziale zakupów ma możliwość rozwoju zawodowego. Często zaczyna karierę w zawodzie jako asystent ds. zakupów. W wielu firmach istnieje także typowo korporacyjna hierarchia stanowisk. Jest więc szansa na objęcie kolejno takich posad jak:

 • młodszy specjalista ds. zakupów – to osoba z niewielkim doświadczeniem zawodowym, która wciąż zgłębia tajniki zawodu, uczy się od starszych stażem pracy kolegów i koleżanek z działu zakupowego oraz wykonuje swoje obowiązki pod ich nadzorem;
 • samodzielny specjalista ds. zakupów – jest pracownikiem z kilkuletnim doświadczeniem, który sam może wykonywać wszystkie najważniejsze zadania zawodowe;
 • starszy specjalista ds. zakupów – to fachowiec z największym doświadczeniem, który odznacza się wyjątkowo szeroką wiedzą i rozwiniętymi kompetencjami zawodowymi.

Ścieżka awansu zawodowego zależy oczywiście od konkretnej firmy i tego, jaką ma ona strukturę organizacyjną. Aby jednak awansować, zawsze trzeba włożyć w to sporo pracy. Należy cały czas się dokształcać, brać udział w dodatkowych kursach i szkoleniach itd. Warto przy tym wiedzieć, że stanowisko starszego specjalisty ds. zakupów nie jest tym najwyższym. Wiele firm oferuje dalszy rozwój. Z czasem możliwe będzie objęcie jednego ze stanowisk kierowniczych. Istnieje szansa, aby pracować jako kierownik działu zakupów, kierownik działu zaopatrzenia lub kierownik logistyki. Wraz ze zdobywaniem kolejnych doświadczeń najwytrwalsi, najbardziej zaangażowani i zdeterminowani pracownicy mogą też awansować na stanowisko dyrektora ds. zakupów.

2

ile zarabia specjalista do spraw zakupów?

Zarobki specjalisty działu zakupów mogą być satysfakcjonujące. Ich wysokość zależy od kilku zmiennych. Ważne jest miejsce zatrudnienia fachowca – lokalizacja, w której znajduje się dane przedsiębiorstwo, jego główny profil działalności i wreszcie wielkość. Oprócz tego istotny czynnik stanowi doświadczenie i poziom stanowiska danego pracownika. Zgodnie z dostępnymi danymi* mediana zarobków specjalistów działu zakupów z podziałem na poszczególne posady prezentuje się następująco:

 • młodszy specjalista ds. zakupów otrzymuje 4560 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani fachowcy od 5250 zł brutto w górę);
 • samodzielny specjalista od zakupów dostaje 5600 zł brutto w skali miesiąca (najlepiej wynagradzani pracownicy od 6890 zł brutto wzwyż);
 • starszy specjalista ds. zakupów zarabia 7110 zł brutto miesięcznie (osoby z najlepszymi zarobkami w branży od 9000 zł brutto w górę).

Praca specjalisty ds. zakupów przynosi więc dobre wynagrodzenie, zwłaszcza na dalszych etapach kariery. Jeszcze lepszą pensję dostają osoby na stanowiskach kierowniczych (mediana zarobków kierownika działu zakupów to 9770 zł brutto miesięcznie, a w przypadku najlepiej opłacanych aż 13300 zł brutto) oraz dyrektorskich (mediana to 17980 zł brutto miesięcznie, a najwyższe wynagrodzenia zaczynają się od 23480 zł brutto). Warto więc postawić na swój rozwój i stopniowo piąć się po szczeblach awansu zawodowego.

* Wszystkie dane dotyczące zarobków pochodzą z portalu wynagrodzenia.pl z 2022 roku.

Benefity pozapłacowe w pracy specjalisty od zakupów

Specjalista w dziale zakupów często dostaje dodatki do pensji w formie benefitów pozapłacowych. Mają one jeszcze bardziej motywować pracowników do odpowiedniego angażowania się w codzienne obowiązki. Najpopularniejsze bonusy to prywatna opieka zdrowotna oraz karnety sportowe. Wielu pracodawców oferuje więcej dodatków. Inne opcje to np. ubezpieczenie na życie, zniżki na produkty lub usługi danej firmy i służbowy sprzęt (również do użytku prywatnego). Zdarza się też możliwość częściowej pracy zdalnej oraz elastyczny czas pracy.

Zobacz też: Jak zostać grafikiem komputerowym? Zarobki i specyfika pracy

3

jak zostać specjalistą ds. zakupów?

Osoby, które chcą pracować jako specjalista ds. zakupów, muszą spełnić konkretne warunki. Lista wymogów zależy jednak od oczekiwań i preferencji danego przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o wykształcenie, zawsze mile widziane jest ukończenie studiów przynajmniej I stopnia (licencjackich). Najlepiej odbyć je na kierunku technicznym, ekonomicznym lub pokrewnym. Nie wszystkie firmy wymagają dyplomu uczelni wyższej – czasami wystarczy ukończenie szkoły średniej, np. liceum ogólnokształcącego lub technikum kształcącego w kierunku wykonywania profesji administracyjno-usługowych. Warto jednak wówczas móc pochwalić się dodatkowymi kursami. Ukończenie szkoleń, zwłaszcza tych, po których otrzymuje się certyfikat, to zawsze dobry pomysł, w dodatku może spotkać się z uznaniem ze strony rekruterów i przyszłych pracodawców.

Chcąc rozpocząć pracę jako specjalista ds. zakupów, warto mieć wcześniejsze doświadczenie zawodowe. Może być wyniesione np. z pracy w handlu. Przydatna jest też znajomość branży, w jakiej działa firma, do której się aplikuje.

Ponadto specjalista od zakupów powinien odznaczać się bardzo dobrą znajomością języka obcego, najczęściej angielskiego. Musi także znać się na obsłudze komputera, w tym oprogramowania biurowego. Często oczekuje się od niego prawa jazdy kat. B – przydaje się to w przypadku jeżdżenia na spotkania z kontrahentami oraz innych wyjazdów służbowych.

4

jakie są cechy specjalisty ds. zakupów?

W zawodzie specjalisty ds. zakupów ważne są konkretne cechy i predyspozycje pomagające w jego wykonywaniu. Osoby, które myślą o karierze w tej profesji, powinny umieć pracować z dużą ilością danych. Muszą mieć też rozwinięte zdolności zarówno analityczne, jak i związane z planowaniem. Oprócz tego przydają się umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji, samodzielnego podejmowania kluczowych decyzji czy organizacji pracy własnej.

Mimo że specjalista do spraw zakupów musi cechować się dużą samodzielnością, a także być osobą komunikatywną i otwartą na innych. W codziennej pracy styka się z różnymi ludźmi, w tym z kontrahentami przedsiębiorstwa. Aby zrobić na nich dobre wrażenie, powinien cechować się wysoką kulturą osobistą, serdecznością i szacunkiem wobec innych. Ponadto ważne są umiejętność rozwiązywania problemów i spora doza cierpliwości. W przypadku kontaktów bezpośrednich przydaje się też miła aparycja.

Od specjalisty działu zakupów oczekuje się ponadto ukierunkowania na cel, dużego poziomu zaangażowania oraz pracowitości i systematyczności. Taki pracownik powinien być skuteczny w działaniu, dlatego ważne, aby podchodził do swoich obowiązków poważnie. Najlepiej, by wyróżniał się przy tym dużym poziomem automotywacji i miał chęć do ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych. Oprócz tego w profesji specjalisty ds. zakupów istotna jest odporność na czynniki stresujące. Na tym stanowisku trzeba też umieć pracować pod presją czasu.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.