Geodezja to praktyczna dziedzina nauki, która się zajmuje przede wszystkim pomiarami i opiera na zastosowaniu geometrii, różnych wzorów matematycznych oraz znajomości geografii i topografii. Praca geodety wymaga więc umiejętności i wiedzy z zakresu nauk ścisłych, a także precyzji i dokładności.

Jak zostać geodetą? Matura i studia

Można wyróżnić dwie drogi, które prowadzą do zostania geodetą. Pierwszym sposobem jest ukończenie technikum geodezyjnego, co umożliwia szybkie wejście na drogę zawodową. W ten sposób już po zakończeniu nauki w szkole średniej można stać się asystentem geodety i zdobywać doświadczenie. Druga opcja to zdanie matury i ukończenie studiów na kierunku geodezja i kartografia. Osoby, które chcą dostać się na studia stacjonarne, powinny w szkole średniej (liceum lub technikum) skoncentrować się na nauce matematyki, geografii i fizyki. Maturę z tych trzech przedmiotów należy zdać na poziomie rozszerzonym. Obecnie przypada około 6–8 osób na jedno miejsce na studiach z geodezji, dlatego poziom podstawowy na maturze nie wystarczy. Do uzyskania tytułu inżyniera potrzebne jest ukończenie trwających 3,5 roku studiów. Później można dodatkowo zrobić magisterium (kolejne 1,5 roku studiowania). W trakcie nauki na uczelni kładzie się nacisk przede wszystkim na znajomość geografii, matematyki i fizyki, a także zdobywania umiejętności obsługi programu AutoCAD oraz narzędzi geodezyjnych.

Jak uzyskać uprawnienia jako geodeta?

Należy zaznaczyć, że zarówno po studiach, jak i po ukończeniu technikum, nie można od razu uzyskać uprawnień geodezyjnych. To możliwe dopiero po odbyciu praktyk, które muszą trwać 3 lata po studiach wyższych lub 6 lat po ukończeniu technikum. Osoby, które mają taką praktykę zawodową, mogą zgłosić się do Komisji Kwalifikacyjnej ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii, aby złożyć następujące dokumenty:

  • Opis praktyki zawodowej;
  • Wykaz prac z praktyki zawodowej;
  • Oświadczenie o niekaralności.

 

Kolejnym krokiem jest zdanie egzaminów – pisemnego i ustnego. Wiąże się z nimi opłata wynosząca około 500 złotych. Dopiero po zaliczeniu egzaminów, można uzyskać uprawnienia geodety. W praktyce więc czas od rozpoczęcia nauki do zdobycia uprawnień wynosi od 6,5 roku (3,5 roku studiów + 3 lata praktyki) do 11 lat (5 lat technikum + 6 lat praktyki).

Cechy dobrego geodety

Osoby, które zastanawiają się nad tym, jak zostać geodetą, muszą zdawać sobie sprawę z tego, że ważne jest nie tylko odpowiednie wykształcenie i uzyskanie uprawnień, lecz także konkretne cechy. Geodeta powinien charakteryzować się następującymi zdolnościami i kompetencjami:

  • umiejętność myślenia matematyczno-logicznego;
  • wysoki poziom wyobraźni przestrzennej;
  • dokładność, precyzyjność;
  • cierpliwość;
  • znajomość prawa budowlanego i geodezyjnego;
  • orientacja i wyobraźnia.

 

Dodatkowo geodeta powinien być gotowy do pracy od 7 rano, zawód ten nie jest więc odpowiedni dla osób, które lubią pospać. Geodeci pracują w różnych warunkach pogodowych, także na zimnie i w deszczu.

Jakie są zarobki geodetów?

Zarobki zależą od doświadczenia zawodowego, uprawnień oraz konkretnych projektów, w których bierze się udział. Badania wykazują, że geodeci z uprawnieniami zarabiają średnio 3500 złotych netto. Oczywiście osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą i uzyskują dobre projekty, mogą zarobić znacznie więcej.