Prowadzenie wolontariatu pracowniczego w swojej firmie to rozwiązanie, które przynosi korzyści obu stronom – pracownikom oraz organizacji. Jak wprowadzić wolontariat do swojej firmy? Zdecydowanie w pierwszej kolejności zorientować się, jakiej pomocy chcą udzielać pracownicy i jakie są możliwości zrealizowania wolontariatu. W Polsce ta idea jest stosunkowo nowa, chociaż tak naprawdę powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 70 poprzedniego wieku. Dobroczynność danej firmy organizowana jest w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz społecznego zaangażowania biznesu (CCI). Niegdyś wolontariat pracowniczy w swoich strukturach włączały jednie duże korporacje. Obecnie obserwuje się zjawisko większej aktywności także wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

jak wspierać wolontariat pracowników?

Wolontariat pracowniczy to idea, którą warto wprowadzić do swojej firmy. Zaangażowanie pracodawcy w takie działania swoich pracowników jest istotne, zwłaszcza w kontekście układania i wdrażania strategii szeroko pojętej odpowiedzialności biznesu. Pomaganie może przybierać różne formy, ale przede wszystkim należy pamiętać o celu. Jak go obrać? Dobrym pomysłem jest propagowanie działań, które mają znaczenie lokalne. Należy pamiętać, że tak naprawdę w wyborze celu organizację ogranicza jedynie wyobraźnia. Co ważne - nie zawsze tego typu pomoc ze strony firmy musi polegać jedynie na finansowej dotacji. W zależności od potrzeb, dany przedsiębiorca może, np. udostępnić pomieszczenie w siedzibie firmy, w którym pracownicy mogliby magazynować zebrane dary. Odrębną formą jest także wolontariat kompetencyjny, który sięga po doświadczenie, wiedzę i pasję naszych pracowników i ukierunkowuje ich działania na wsparcie szczytnego celu. Zespoły HR w firmach mogą zaangażować się na przykład w działania na rzecz wsparcia rozwoju kompetencji osób z utrudnionym dostępem do rynku pracy, zespoły marketingowe – wykorzystać swoje umiejętności, by pomóc w promocji akcji organizowanej przez fundację dobroczynną. Ile kompetencji w organizacji – tyle możliwości pomocy. Co więcej, firmy coraz częściej umożliwiają wzięcie dodatkowego płatnego urlopu z myślą o takich inicjatywach.

A jak jeszcze można wspomagać inicjatywy dobroczynne? Pracodawca może (a nawet powinien) wykorzystać kanały komunikacji – zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej – w celach promocji akcji. Marketing szeptany w tego typu akcjach również ma ogromne znaczenie. Dobrym przykładem jest także informowanie o powodzeniu akcji w trakcie jej trwania i podsumowanie jej na forum publicznym przez pracodawcę po jej zakończeniu. Jest to z jednej strony docenienie zaangażowanych do tej pory ludzi, a dodatkowo motywacja dla nieprzekonanych pracowników (i prawdopodobny wpływ na ich większe zaangażowanie), która może przekładać się na rozwój wolontariatu w organizacji w przyszłości. Należy tutaj dodać, że wspólne podejmowanie działań, czyli łączenie sił pracowników oraz kadry zarządzającej zwiększa pole aktywności i możliwości lokalnej pomocy. Co ważne, wpływa to korzystnie na relacje na linii pracownik-pracodawca.

Przykład idzie z góry i choć inicjatywa wolontariatu kierowana jest zazwyczaj od pracowników, to dawanie wzorca i w pewien sposób integrowanie się wszystkich ma ogromne znaczenie. Poprzez wolontariat pracowniczy można dostrzec wiele ukrytych talentów i tym samym nowych liderów, co stwarza możliwość nowych miejsc pracy. Jest to sytuacja win – win, ponieważ taka osoba awansuje w strukturach firmy i czuje się doceniona, z drugiej strony organizacja poszerza swoje działania i doskonali się w konkretnych profilach. Poza tym warto wdrożyć działania wolontariatu pracowniczego w swojej firmie, m.in. dlatego, że usprawnia to przepływ informacji w komunikacji wewnętrznej i poprawia umiejętności pracy w zespole, bez względu na zajmowane stanowisko.

jak zachęcić pracowników do idei wolontariatu?

Pracodawcy powinni zwrócić uwagę na fakt, że idea wolontariatu pracowniczego nie jest na tę chwilę uregulowana prawnie w Polsce. Można jedynie odnosić się do ogólnego zapisu o wolontariacie – dobrowolnej i nieodpłatnej działalności z 24 kwietnia 2003 roku, m.in. o działalności wolontariackiej (Dz. U. z 2003r, Nr 96, poz.873 z późn. zm.) lub odnosząc się do zapisów na temat zasad prowadzenia zbiórek publicznych. Wszystko w zależności od charakteru wolontariatu funkcjonującego w danej organizacji. Powinna ona mieć na uwadze, że wolontariat to zawsze dobrowolna forma, w której nie każdy pracownik musi brać udział. W związku z tym obowiązki wynikające z działalności wolontariatu pracowniczego nie mogą być umieszczane w stałych obowiązkach zatrudnionych czy być poleceniem służbowym.

Firma może jednak zachęcać pracowników do angażowania się w ten proces. Inspirujące dla pracowników mogą być, np. spotkania z zewnętrznymi koordynatorami akcji charytatywnych czy wolontariuszami, którzy dzielą się swoimi historiami i dają motywację do pomagania. Poza tym można wykorzystywać pewne formy zdrowej grywalizacji - od organizacji konkursów dla najbardziej zaangażowanych osób po szkolenia poprawiające konkretne kompetencje (np. kursy języków obcych). Pojawia się tutaj jeszcze jeden aspekt, mianowicie – ile pracowników, prawdopodobnie tyle pomysłów na cel kierowanej pomocy.

briefcase
briefcase

Warto ustalić wcześniej z grupą chętnych cele i założenia. Jeśli pojawia się niezdecydowanie, można stworzyć plan rocznego działania i podzielić swoje zaangażowanie dla różnych podmiotów na kwartały. Jest to związane również z tym, jaki typ wolontariatu zostanie wybrany. Może to być wolontariat pracowniczy krótkoterminowy (okresowy lub jednorazowy), a także długotrwałe działania ukierunkowane na jeden cel. Przykładowo, zimą organizacja angażuje się w pomoc lokalnym schroniskom dla zwierząt a latem – w szukanie prac tymczasowych i dorywczych dla najuboższych rodzin z regionu.

korzyści wynikające z pomagania

Firma, która prowadzi działania dobroczynne kształtuje swój wizerunek jako organizacji odpowiedzialnej społecznie, dodatkowo upowszechniając pomoc wśród pracowników (a może także ich rodzin). Co więcej, jest to dawanie przykładu innym organizacjom i w pewien sposób tworzenie pozycji lidera w tej kategorii. Ma to wydźwięk także na rynku pracy, ponieważ firma zaangażowana społecznie to pracodawca, który jest pożądany zwłaszcza wśród młodych pokoleń i potencjalnych pracowników chcących rozwijać swoje kariery. W wolontariacie pracowniczym atrakcyjne dla pracowników jest doskonalenie swoich umiejętności oraz nabywanie nowych doświadczeń.

Nie można zapominać także o integracyjnej kwestii wolontariatu pracowniczego, która zacieśnia relacje pomiędzy pracownikami a zarządzającymi oraz kreuje takie wartości jak pomoc, współpraca i rozwój kompetencji osobistych. A trzeba przyznać, że ma to bezpośrednie przełożenie na pozytywną atmosferę w miejscu pracy i tworzenie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu między współpracownikami.

Jedno jest pewne – idea działania na rzecz lokalnych społeczności i środowiska nie tylko jednoczy ludzi w zespole, ale pozwala także rozwijać się organizacji.

o autorze
Mateusz Żydek
Mateusz Żydek

Mateusz Żydek

ekspert instytutu badawczego randstad

Specjalista w dziedzinie komunikacji firm oraz polskiego rynku pracy, od 2016 roku związany z największą firmą HR w Polsce - Randstad Polska. Absolwent socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wdraża projekty personal i employer brandingowe. Odpowiada za komunikację z dziennikarzami oraz treści w mediach społecznościowych Randstad, wspiera też członków zespołu firmy w budowaniu marek osobistych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji biznesowej LinkedIn. Od wielu lat tworzy szczegółowe analizy polskiego i globalnego rynku pracy, powstające w Instytucie Badawczym Randstad (cykle badawcze „Plany Pracodawców” i „Monitor Rynku Pracy”).

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się