Nieprzewidywalne zmiany, nieustanna analiza czynników ryzyka, ocena skali jego występowania, poszukiwanie sposobów ochrony przed nim działalności to praca dyrektora finansowego. W ostatnich latach zwiększyła się swoboda kształtowania budżetu organizacji, jednocześnie jednak pojawiły się wysokie turbulencje procesów, mające decydujący wpływ na cykle wzrostowe i spadkowe zakłócające równowagę w obszarach dystrybucji towarów i usług oraz finansowania inwestycji. To utrudnia podejmowanie decyzji i realizację działań mających na celu ograniczenie ryzyka w organizacji. Co możesz zrobić, by poprawić tę sytuację w swojej firmie?

Każda firma na co dzień musi zmierzyć się z niepewnością. Skuteczne zarządzanie ryzykiem pomaga zrozumieć i precyzyjnie ocenić, co im zagraża i jak duże jest ryzyko pojawienia się ewentualnych problemów czy zachwiania systemu finansowego. W jaki sposób możesz usprawnić ciągły proces zarządzania finansami w organizacji i osiągnąć wyższy poziom skuteczności w niwelowaniu ryzyka?

potrzebny zespół

Żaden dział w firmie nie będzie funkcjonował prawidłowo, jeżeli jego fundamentów nie zbuduje silny zespół. Kwestie finansowe organizacji, zarządzanie jej budżetem i ryzykiem wymaga współpracy. Potrzebujesz ludzi kreatywnych, otwartych, logicznie myślących, ale też odważnych. Muszą mieć poczucie, że są odpowiedzialni za coś bardzo ważnego.

Nierzadko dyrektor finansowy i jego zespół współpracują na bieżąco z innymi działami, szczególnie przy dużych projektach. Dzięki temu możesz otrzymać obiektywną ocenę i wnioski z obserwacji pracy Twojego zespołu. To pomoże Ci opracować plan działania mający na celu usprawnienie funkcjonowania działu i tym samym zwiększenie skuteczności podejmowanych wspólnie decyzji.

zarządzanie ryzykiem
zarządzanie ryzykiem

transfer know-how

Majątek organizacji to nie tylko dobra materialne. Tym niezwykle cennym, jednak w wielu firmach zapomnianym, jest know-how. Innowacyjne rozwiązania, nowoczesna technologia, zaawansowane narzędzia pracy, metody i systemy zarządzania ryzykiem - to wszystko czyni Ciebie i firmę, w której pracujesz, unikalną. W zarządzaniu finansami potrzebna jest wiedza z zakresu ekonomii, gospodarki i prawa, ale też wiedza ogólna o projektach i działaniach w całej firmie. O ile know-how powinno być chronione przed światem zewnętrznym, stanowiąc tym samym tajemnicę firmową, to wewnątrz organizacji nie może być hermetycznie zamkniętą wiedzą. Płynny przepływ informacji między działami i zespołami powoduje, że tworzy się sieć kontaktów, co dla Ciebie oznacza większe spektrum możliwości analizy i oceny ryzyka konkretnych projektów.

certyfikacja zawodowa

Szkolenia, wykłady, dodatkowe egzaminy, warsztaty… Każda dodatkowa wiedza czyni Cię bogatszym o nowe doświadczenia. Kształcenie oraz rozwój powinny towarzyszyć każdemu na wszystkim etapach kariery. Niezależnie od tego, czy jest to pracownik niższego szczebla czy menadżer, kierownik lub dyrektor finansowy. Chcąc poprawić skuteczność podejmowanych decyzji i działań w celu ochrony budżetu organizacji, często trzeba zmienić konkretne narzędzie, metodę lub system. Certyfikacja zawodowa nie kończy się więc wraz z odebraniem dyplomu szkoły wyższej. Każda dalsza nauka to nowe umiejętności, których potwierdzeniem są przyznawane certyfikaty.

szkolenia również wewnętrzne

Korzystanie z zewnętrznych szkoleń to praktyka stosowana przez wiele firm. Oferta regularnych szkoleń dla pracowników może jednak generować duże koszty. Wykorzystaj zasoby wewnętrzne firmy, wiedzę swoją i innych pracowników. Uczyć się możecie od siebie nawzajem, ale zyskujecie jeszcze coś bardzo cennego – pracownicy się integrują, wzrasta w nich poczucie przynależności do organizacji, co nie jest mniej ważne od wiedzy.

W swojej pracy koncentrujesz się przede wszystkim na zapewnieniu stabilnych wyników finansowych firmy. Wymaga to bez wątpienia obserwacji rynku i środowiska zewnętrznego, doskonałej znajomości aktualnie prowadzonych działań w organizacji, realizowanych projektów i planowanych inwestycji. Fundamentem dobrych praktyk są ludzie – silny zespół, który scalany jest na bieżąco nabywanymi nowymi umiejętnościami, zdobywaną wiedzą i doświadczeniem.

subskrybuj blog hr randstad

subskrybuj blog hr randstad

zapisz się
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się