Dla wielu firm przyglądanie się swojemu budżetowi rocznemu i szukanie sposobów na redukcji kosztów jest jednym z głównym priorytetów. Biorąc pod uwagę to, że koszty pracy stanowią znaczną część tego budżetu, mogą one być jedną z pierwszych kwestii, którą firmy biorą pod uwagę podczas optymalizacji kosztów.

Jednakże panujący obecnie niedobór kandydatów i pracowników na rynku pracy sprawia, że zatrudnianie wykwalifikowanych kandydatów i zwiększanie wskaźnika zatrzymania pracowników stają się dodatkowymi priorytetami. Aby nieprzerwanie osiągać sukcesy, należy zadbać o posiadanie wystarczających zasobów ludzkich w celu utrzymania wyników oraz przyciąganie i zatrzymywanie odpowiednich pracowników. Może to utrudniać redukcję kosztów.

Na pierwszy rzut oka współpraca z partnerem HR, takim jak Randstad może wydawać się zbędnym wydatkiem. Jednak tego typu współpraca może w rzeczywistości pomóc firmie zredukować wydatki związane z kosztami zatrudnienia przy jednoczesnym poprawieniu wskaźników rotacji i zatrzymania pracowników. 

Z dalszej lektury tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób Randstad Inhouse Services może pomóc Twojemu przedsiębiorstwu zmniejszyć całkowite wydatki ponoszone na pracowników.

koło

skorzystaj z naszego kalkulatora oszczędności, aby dowiedzieć się, ile Twoja firma może zaoszczędzić dzięki partnerstwu z Randstad.

sprawdź kalkulator

dogłębne zrozumienie

Aby rozpoznać obszary, w przypadku których istnieje największa możliwość redukcji kosztów i zwiększenia wydajności finansowej, musisz najpierw dobrze zrozumieć obecne położenie firmy.

Randstad Inhouse Services pomaga klientom uzyskać jasny obraz sytuacji poprzez przeprowadzenie dogłębnej analizy działalności. Obejmuje to ścisłą współpracę z doświadczonymi specjalistami z Randstad, którzy pomogą lepiej zrozumieć działalność w zakresie kadrowym, zadając istotne pytania, takie jak:

  • Jakie są Twoje kluczowe cele biznesowe? Czy chcesz zwiększyć przychody, zmniejszyć koszty czy może jedno i drugie?

  • Jak cele te są powiązane z personelem?

  • Jaki jest Twój sposób prowadzenia rekrutacji? Jakie działania podejmuje się przy poszukiwaniu i weryfikacji kandydatów i ile to kosztuje?

  • Jakie kwoty przeznacza się na kluczowe działania związane z nowozatrudnionymi pracownikami, takie jak wprowadzenie, wdrażanie i szkolenie?

  • Co decyduje o tym, ilu pracowników jest potrzebnych?

  • Jakie koszty ponosisz w rezultacie nieobecnościrotacji personelu?

W oparciu o tę podstawową analizę obecnego statusu firmy – nazywanego „pomiarem zero” – możemy ustalić, jakie działania byłyby najbardziej skuteczne, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty.

redukcja kosztów pracy bez utraty produktywności

Jednym z najczęstszych sposobów, jakie Randstad Inhouse Services stosuje, aby pomóc firmom zredukować koszty pracy, jest ulepszenie procesu wdrażania.

Skuteczne wdrażanie ma kluczowe znaczenie, jeśli chcesz, by nowi członkowie personelu dobrze się czuli w miejscu pracy i mogli w miarę możliwości jak najszybciej osiągnąć odpowiednią produktywność. Odpowiedni program wdrażania nowych pracowników może również poprawić wskaźnik zatrzymania pracowników. Wyniki jednego z badań wykazały, że siedmiu na dziesięciu pracowników z większym prawdopodobieństwem pozostawało w firmie przez przynajmniej trzy lata po przejściu odpowiedniego procesu wdrażania nowych pracowników

Jeżeli Twoja firma często polega na pracownikach tymczasowych, regularne wdrażanie może być bardzo kosztowne. Niezależnie od liczby nowych pracowników, których wdrażasz w każdym roku, postępowanie w miarę możliwości, w jak najbardziej opłacalny sposób ma kluczowe znaczenie.

Doświadczenie i wiedza Randstad w tym zakresie oznaczają, że nasz oddział Inhouse Services może zająć się procesem wdrażania w Twojej firmie i uczynić go bardziej wydajnym. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego jest zastosowanie najnowszych technologii i innowacji, takich jak rozwiązania do zdalnego wdrażania nowych pracowników. Narzędzia te mogą pomóc zaoszczędzić czas i jak najlepiej wykorzystać zasoby firmy.

Szkolenie stanowi kolejny po wdrażaniem obszar, w przypadku którego wiele dużych firm ma możliwość wprowadzenia udoskonaleń. Wyniki badań sugerują, że spółki w Stanach Zjednoczonych wydają średnio kwotę 1207 USD na pracownika rocznie na programy szkoleniowe i rozwojowe. Niezależnie od wysokości kwoty, którą Twoje przedsiębiorstwo przeznacza na nowo zatrudnionych pracowników, trzeba ocenić skuteczność stosowanych programów szkoleniowych.

Na przykład szczególnie powszechnym problemem jest nadmiar szkoleń. Należy więc zadać sobie pytanie: „Czy firma traci czas i pieniądze na uczenie ludzi umiejętności, które nie są istotne na ich stanowiskach albo z których mogą nawet nie skorzystać? A może przeszkolenie pracowników w zakresie wielu różnych zadań bądź stanowisk zapewnia dodatkową elastyczność?”.

Randstad Inhouse Services może ocenić aktualny proces szkoleń wdrożeniowych i określić jego skuteczność. Nasz zespół, posiadający ogromne doświadczenie w tym obszarze, może pomóc wskazać ewentualne braki w programie szkoleniowym i opracować strategię udoskonalenia procesu wdrażania nowych pracowników.

Smiling man holding a coffee cup having a chat with someone.
Smiling man holding a coffee cup having a chat with someone.

bogate doświadczenie w zakresie rekrutacji

Kolejną kwestią, z którą przedsiębiorstwa zmagają się obecnie, jest wzrost rotacji pracowników. Według wyników badania Randstad Workmonitor 2023 50% pracowników twierdzi, że chętnie odejdzie z pracy dla zachowania lepszej równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, a 54% rzuciłoby pracę, gdyby brakowało im poczucia przynależności. Na domiar tego sprawozdania wskazują, że koszt zatrudnienia niewłaściwych osób może sięgać nawet 30% rocznego wynagrodzenia przewidzianego na danym stanowisku.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczenia rotacji jest dbanie od samego początku o to, aby zatrudniać osoby, które posiadają wymagane umiejętności i doświadczenie oraz pasują pod względem stanowiska, przełożonego i spółki. Niestety to zadanie nie zawsze jest proste. Randstad Inhouse Services może tutaj pomóc.

Po pierwsze posiadamy już ogromną sieć wstępnie sprawdzonych kandydatów. Nasi rekruterzy mogą szybko przeszukać naszą pulę pracowników, aby wskazać kandydatów posiadających wymagane umiejętności, doświadczenie i cechy. Po drugie łączymy wieloletnie doświadczenie w branży rekrutacji i zarządzania pracownikami z solidną wiedzą na temat pracowników, co zapewnia nam lepszą znajomość ich oczekiwań. Umożliwia to nam budowanie efektywnych strategii w celu przyciągania pożądanych kandydatów. Na koniec wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, takie jak zautomatyzowana weryfikacja kandydatów i wirtualne rozmowy kwalifikacyjne, aby skutecznie dopasować odpowiednich kandydatów do właściwego pracodawcy.

Poprzez współpracę z Randstad można poprawić jakość zatrudniania, co może również wspomagać zatrzymywanie pracowników. To z kolei może obniżyć kwoty przeznaczane na rekrutację, wdrażanie i szkolenie. 

obniżenie bezpośrednich kosztów rekrutacji

Randstad Inhouse Services może pomóc obniżyć koszty bezpośrednie związane z rekrutacją. Oznacza to niemalże natychmiastowe uzyskanie oszczędności kosztów. Na przykład Randstad może pomóc w zmniejszeniu ilości czasu i kwoty pieniędzy przeznaczanych na przyciąganie odpowiednich kandydatów.

Korzyść ta ma kluczowe znaczenie, ponieważ duża część zobowiązań finansowych związanych z zatrudnianiem pracowników wynika z konieczności ogłaszania wakatów w serwisach ogłoszeniowych, mediach społecznościowych i na innych platformach. Istnieje zrozumiała pokusa, aby zamieszczać ogłoszenia o wolnych stanowiskach i promować je w możliwie największej liczbie kanałów. Takie podejście w zakresie rekrutacji może być kosztowne i niekoniecznie gwarantuje ono, że ogłoszenie o pracę dotrze do idealnych kandydatów.

Zamieszczanie ogłoszeń jest tylko jednym z elementów procesu rekrutacyjnego. Proces obejmuje również wstępną selekcję potencjalnych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdzanie referencji i wdrażanie. Partner HR, taki jak Randstad, może zająć się dla Ciebie wieloma albo wszystkimi z tych zadań rekrutacyjnych. Na przykład, dzięki Randstad Inhouse Services masz na miejscu doświadczonego specjalistę HR, który zajmuje się wieloma z codziennych zadań związanych z zarządzeniem tymczasową siłą roboczą.

Rozwiązania te mogą pomóc firmie zaobserwować zmniejszenie ogólnych wydatków związanych z rekrutacją. Ponadto mogą one zmniejszyć ilość czasu i zasobów przeznaczanych przez pracowników na publikowanie ogłoszeń o pracę, weryfikację umiejętności kandydatów i wykonywanie innych zadań. Dzięki przekazaniu części lub wszystkich z tych zadań naszemu zespołowi Twoi pracownicy mają więcej swobody i elastyczności, aby skoncentrować się na innych zadaniach, które mogłyby generować większą wartość dla firmy.

koło

ile Twoja firma może zaoszczędzić współpracując z Randstad?

sprawdź kalkulator

doskonałe połączenie technologii i ludzkiej intuicji

Innowacje technologiczne stanowią kluczowy wkład w nieustanną ewolucję działu HR; większość firm odnosi korzyści z wdrożenia nowych systemów i technologii w celu zoptymalizowania kluczowych procesów zatrudniania i zarządzania kadrą. W Randstad wykorzystujemy te technologie w celu szybszego i wydajniejszego świadczenia usług zapewniających lepsze wyniki w zatrudnieniu. Gdy współpracujesz z Randstad, korzystamy z tych narzędzi, aby pomóc Ci w uproszczeniu procesu rekrutacyjnego.

Jeśli chodzi o optymalizację kosztów, metody takie jak fakturowanie w formie elektronicznej i automatyzacja kluczowych zadań, np. weryfikacji kandydatów i analizy zasobów ludzkich, mogą dać pracownikom więcej czasu na skoncentrowanie się na innych zadaniach, które wymagają wykorzystania ich umiejętności. Procesy te zmniejszają również ryzyko błędu ludzkiego, który może mieć konsekwencje finansowe.

Chociaż technologie te mają olbrzymie znaczenie w branży rekrutacyjnej, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie mogą one zastąpić relacji międzyludzkich. Zaangażowanie kandydata to nasz najwyższy priorytet. Kontakty z kandydatami na każdym etapie procesu rekrutacyjnego mogą poprawiać zadowolenie z pracy nowego pracownika, jakość procesu zatrudniania i wskaźnik zatrzymania pracowników. Dzięki temu optymalnemu połączeniu ludzkiej ingerencji i technologii pomagamy klientom zmniejszać koszty pracy przy jednoczesnej poprawie wyników zatrudnienia.

Two business women and a man in an office putting sticky notes on a window. Primary colors: yellow and blue.
Two business women and a man in an office putting sticky notes on a window. Primary colors: yellow and blue.

osiągnięcie większej elastyczności personelu

Różne czynniki, takie jak wahania na rynkach i tendencje sezonowe, sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą zwiększać i zmniejszać liczebność personelu odpowiednio do potrzeb. Jest to główny czynnik, który może niesamowicie utrudniać zarządzanie kosztami pracy.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z tym zmiennym zapotrzebowaniem jest zbudowanie zespołu opartego na elastycznych formach zatrudnienia, np. utrzymywanie zespołu pracowników tymczasowych. Strategia ta umożliwia stworzenie puli pracowników tymczasowych, których można wezwać w razie potrzeby zwiększenia liczebności personelu. Posiadanie odpowiedniej liczby pracowników do obsadzenia wszystkich zmian ułatwia dotrzymywanie terminów dostawy i spełnianie oczekiwań klientów.

Ze względu na fakt, że ci pracownicy tymczasowi nie znajdują się na stałej liście płac, nie ma potrzeby zatrzymywania dodatkowych pracowników w okresach mniej wzmożonej działalności. Zamiast tego można zmniejszyć liczebność personelu i zaoszczędzić na kosztach pracy. Zarządzanie tymczasową siłą roboczą może być kosztowne i czasochłonne, chyba że podejmie się współpracę ze spółką zapewniającą rozwiązania dotyczące utalentowanych pracowników, aby zajęła się tymi zadaniami.

Dzięki Randstad Inhouse Services zespół wyznaczony specjalnie dla Ciebie może zająć się wszystkimi aspektami zarządzania pracownikami tymczasowymi, w tym zatrudnianiem, wdrażaniem i harmonogramowaniem pracy zmianowej. Nasze usługi umożliwiają obniżenie ogólnych kosztów pracy bez wykorzystywania większej ilości zasobów Twojej firmy i bez uszczerbku dla jakości.

sprawdzone wyniki

Podejście Randstad Inhouse Services do kwestii dotyczących zatrudnienia i możliwości zminimalizowania kosztów bez utraty produktywności przyniosło korzyści spółkom z wielu branż.

Od ponad 60 lat nasze zespoły zapewniają najwyższej jakości rozwiązania w zakresie rekrutacji i zarządzania kadrami przedsiębiorstwom na całym świecie. Obecnie opracowujemy programy oszczędnościowe z ponad 800 klientami, pomagając im zredukować koszty na poziomie przynajmniej 2–3% całkowitych wydatków ponoszonych na pracowników.

Współpraca z Randstad zapewnia natychmiastowy dostęp do naszej wiedzy specjalistycznej i naszych wykwalifikowanych zespołów zajmujących się rekrutacją i zarządzaniem kadrami. Ponadto przedstawiamy rzetelne i aktualne informacje dotyczące utalentowanych pracowników, aby pomóc pracodawcom lepiej poznać oczekiwania pracowników i porównać aktualną ofertę wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych z normami w branży.

Jest to zaktualizowana wersja artykułu, który pierwotnie opublikowano dnia 5 Marca 2021.

o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się