Nieobecności w miejscu pracy to problem, z którym boryka się wiele przedsiębiorstw. Zgodnie z danymi amerykańskiego Biura Departamentu Pracy, w 2019 r. pracodawcy w Stanach Zjednoczonych odnotowali ogólny wskaźnik absencji na poziomie 2,8%, natomiast w Europie wynik ten wahał się od 3% do 6%.

Na poziom nieobecności, z którym muszą radzić sobie pracodawcy, wpływają nieoczekiwane wydarzenia, takie jak pandemia COVID-19. Rozprzestrzenianie się wirusa w krajach UE przyczyniło się do tego, że wielu pracowników było nieobecnych ze względu na chorobę – liczba takich osób zwiększyła się z 3,9 mln w I kwartale 2020 r. do 4,4 mln w II kwartale.

Pobierz case study międzynarodowej firmy logistycznej, która zwróciła się do nas o pomoc, gdy wysoki wskaźnik nieobecności spowodował niedotrzymywanie terminów i zbyt wysokie koszty nadgodzin.

pobieram

Niezależnie jednak od zewnętrznych okoliczności i przyczyn absencji, potrzebny jest plan na radzenie sobie z nimi. Staje się to szczególnie istotne, gdy zaczynają mieć negatywny wpływ na przedsiębiorstwo z powodu niedotrzymywania terminów albo spadku produktywności pracowników.

W tym artykule wspominamy o niektórych sposobach, dzięki którym Randstad może pomóc firmom w radzeniu sobie z absencjami pracowników.

pracownicy wtedy, gdy ich potrzebujesz

Każdej firmie potrzebni są pracownicy, aby prowadzić podstawową działalność biznesową i osiągać kluczowe cele. Jeżeli nieobecności zakłócają główne procesy i zagrażają wynikom, konieczna jest szybka reakcja i zatrudnienie personelu.

Randstad zapewnia pomoc w postaci natychmiastowego dostępu do bazy sprawdzonych, godnych zaufania kompetentnych i dyspozycyjnych pracowników. Powierzenie tego procesu zaufanej i doświadczonej firmie działającej w branży HR pozwoli oszczędzić czas i zagwarantować dokładną weryfikację umiejętności kandydatów. Pracodawcy, którzy już teraz borykają się ze zmniejszoną wydajnością, najprawdopodobniej nie będą mieć czasu na poszukiwanie odpowiednich pracowników.

Ponadto zacieśniona współpraca z partnerem HR pozwala mieć pewność, że Twoja firma wykorzystuje w pełni potencjał pracowników tymczasowych.

Mamy 60 lat doświadczenia w odpowiadaniu na potrzeby rekrutacyjne i kadrowe przedsiębiorstw z różnych branż. Dzięki temu, że poświęcamy czas na zapoznanie się z działalnością firmy, jej głównymi wyzwaniami, celami i priorytetami, mamy pewność, że zapewniamy odpowiedni personel w odpowiednim czasie.

employee sitting alone
employee sitting alone

zarządzanie kadrami i tworzenie harmonogramów

Priorytetem dla każdej firmy powinno być zawsze zapewnienie możliwości każdorazowego obsadzenia kluczowych stanowisk – takich, które są niezbędne do codziennej działalności. Jeden ze sposobów, by skutecznie radzić sobie z nieobecnościami, to posiadanie dyspozycyjnego personelu, który może zastąpić innych pracowników i wykonać kluczowe zadania za nich.

Ważne jest również opracowanie planu dotyczącego stanowisk, wymagających specjalistycznego przeszkolenia albo wiedzy specjalistycznej, na które trudno jest znaleźć kandydatów na rynku pracy. W takich sytuacjach pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na szkolenia i rozwój pracowników, który te braki może zniwelować.

Nasze rozwiązanie Randstad Inhouse Services pomoże lepiej poznać zdolności kadrowe i zoptymalizować zarządzanie personelem i tworzenie harmonogramów w celu zmniejszenia ryzyka, że nieobecności będą miały poważne skutki dla przedsiębiorstwa. Może to obejmować nacisk na planowanie i szkolenia, które pomogą wdrożyć pracowników i zapewnić im rozwój.

nasz program opieki

Oczywiście podstawowe świadczenia, takie jak wynagrodzenie są dla pracowników bardzo ważne, ale pracodawcy, którzy chcą stworzyć długotrwałą relację z najbardziej wartościowymi pracownikami muszą zapewnić im coś więcej, niż tylko wynagrodzenie zasadnicze.

Nasze ostatnie badanie marki pracodawcy wykazało, że czynniki ściśle powiązane z ogólnym stanem zdrowia i samopoczuciem, takie jak odpowiednia równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz przyjazna atmosfera w miejscu pracy znajdują się w pierwszej piątce powodów, dla których pracownicy wybierali pracodawcę w 2020 r.

Ponad połowa specjalistów biorących udział w ankiecie przeprowadzonej w serwisie LinkedIn zadeklarowała, że ceni sobie równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, jaką zapewnia elastyczne podejście ich pracodawcy. Siedmiu na dziesięciu respondentów stwierdziło, że nie pracowałoby w przedsiębiorstwie o kulturze organizacyjnej, z którą się nie utożsamia.

Czynniki takie jak równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, elastyczność i tworzenie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy są bezpośrednio związane ze wskaźnikiem nieobecności, ponieważ mniejsze jest prawdopodobieństwo, że osoby, które czują się dobrze i są zaangażowane w pracę, będą brały wolne ze względu na problemy zdrowotne, takie jak stres czy niepokój.

Kluczową częścią naszej oferty skierowanej do klientów jest program opieki w ramach naszego rozwiązania Randstad Inhouse Services. Może on pomóc w określeniu, co jest naprawdę ważne dla pracowników, z jakimi problemami się zmagają oraz, w rezultacie, co wywołuje wysokie wskaźniki nieobecności. Innym kluczowym elementem naszego rozwiązania Randstad Inhouse Services jest oddelegowanie konsultanta do pracy w placówce klienta, jeżeli jest to możliwe. Dzięki temu uzyskamy informacje z pierwszej ręki na temat danego miejsca pracy oraz tego, jakie zmiany przyczynią się do poprawy samopoczucia, stanu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Zapewniamy również wsparcie większego zespołu, który może zaoferować analizę całego procesu rekrutacji i funkcjonowania działu HR z szerszej perspektywy.

podejście całościowe

Gdy nieobecności przeradzają się w poważny problem dla przedsiębiorstwa, konieczne jest znalezienie rozwiązania. Jak można się przekonać, aby skutecznie poradzić sobie z tym wyzwaniem, nie wystarczy zastosować jednej metody, ale należy jednocześnie wykorzystywać szereg taktyk, które przyniosą pozytywne i trwałe rezultaty. Należy bowiem podejść do nieobecności pracowników w sposób całościowy. 

Istotne jest, by zarządzać kadrami i tworzyć harmonogramy w taki sposób, aby zapewnić optymalne wykorzystanie dyspozycyjnych pracowników. Jednocześnie wykazywać proaktywność w kontaktach z pracownikami i identyfikować przyczyny pojawiających się trudności.

Możemy zapewnić wsparcie podczas różnych etapów – od zatrudniania pracowników tymczasowych, gdy jest to konieczne do zwiększenia produktywności personelu, do optymalizacji planów, harmonogramów i szkoleń, aby pomóc obecnym pracownikom w zrealizowaniu ich pełnego potencjału.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak pomogliśmy klientom w stawieniu czoła temu wyzwaniu, można zapoznać się z case study międzynarodowej firmy logistycznej, która zwróciła się do nas o pomoc, gdy wysoki wskaźnik nieobecności spowodował niedotrzymywanie terminów i zbyt wysokie koszty nadgodzin.

pobieram
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

human forward.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się