Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to powszechny, a przy tym w pełni dobrowolny system służący oszczędzaniu, z którego mogą skorzystać pracownicy. Jeśli nie są nim zainteresowani, w każdej chwili mają prawo do opuszczenia programu. Konieczna jest wówczas deklaracja o rezygnacji z PPK. Jak ją przygotować i co warto wiedzieć o jej konsekwencjach?

Rezygnacja z PPK jest bardzo prosta. Mogą się na nią zdecydować wszyscy pracownicy, którzy nie są przekonani do tego typu dodatkowego odkładania pieniędzy do emerytury. W przypadku opuszczania programu dopiero po pewnym czasie od rozpoczęcia w nim uczestnictwa wiele osób zastanawia się, jak wygląda zwrot zgromadzonych w tym okresie środków. Kwestia ta jest ściśle uregulowana.

Obsługa ppk w firmie – jakie obowiązki ma pracodawca? Przeczytaj artykuł.

jak zrezygnować z PPK i kiedy warto to zrobić?

PPK to system tworzony przez trzy strony: pracownika, pracodawcę oraz państwo. Przedsiębiorca dokłada do niego między 1,5% a 4% pensji brutto podwładnego. Państwo dokonuje wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, a następnie rocznych dopłat w kwocie 240 zł. Z kolei osoba zatrudniona przeznacza na PPK 2% swojego miesięcznego wynagrodzenia. Dobrowolnie można podwyższyć wpłaty do 4%; osoba zatrudniona może również obniżyć swoją wpłatę podstawową, ale maks. do 0,5% i  tylko w przypadku jeśli jej miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 1,2 krotności wynagrodzenia minimalnego.

Taka sytuacja nie musi odpowiadać wszystkim pracownikom. Jeśli nie chcą oni nawet minimalnego obniżania swojej wypłaty albo po prostu sami odkładają pieniądze na swoją przyszłość, bez problemu mogą odstąpić od programu. Muszą jednak pamiętać o ważnej kwestii – obecnie wszyscy pracownicy w wieku 18-54 lat są automatycznie zapisywani do PPK – nie wymaga to składania żadnych oświadczeń. Jeżeli w firmie prowadzony jest program, dołączająca do niej osoba stanie się uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych po 3 miesiącach zatrudnienia. Jeśli nie jest tym zainteresowana, musi poczynić odpowiednie kroki – w tym przypadku konieczna będzie deklaracja rezygnacji z PPK, którą przekazuje się pracodawcy. Jej przygotowanie jest na szczęście bardzo proste.

Do kiedy rezygnacja z PPK jest możliwa? W tym względzie nie ma żadnych ograniczeń. Zgodnie z ustawą z programu można wyjść w dowolnym momencie.

co powinieneś wiedzieć planując ścieżki karier pracowników?
co powinieneś wiedzieć planując ścieżki karier pracowników?

jak powinna wyglądać deklaracja o rezygnacji z PPK?

Jako że oświadczenie o rezygnacji z PPK to pismo formalne, musi zawierać odpowiednie elementy. W dokumencie powinny znaleźć się:

  • tytuł pisma („Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”),
  • dane osoby będącej uczestnikiem PPK (imię i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, opcjonalnie numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości),
  • nazwa przedsiębiorstwa, które zatrudnia daną osobę,
  • konkretne oświadczenie o rezygnacji z PPK wraz z zaznaczeniem świadomości płynących z tego konsekwencji (brak wpłaty powitalnej, rocznych dopłat oraz podstawowych wpłat),
  • podpis pracownika składającego deklarację o rezygnacji z PPK wraz z datą wypełnienia dokumentu,
  • data złożenia oświadczenia pracodawcy.

Jak widać, kwestia tego, jak wypisać się z PPK, nie jest skomplikowana. Konkretny wzór dokumentu do wypełnienia można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej programu „Moje PPK”. Trzeba przy tym pamiętać, że w przypadku stałego zatrudnienia w danej firmie złożenie oświadczenia trzeba ponawiać – należy robić to raz na cztery lata. Jeśli po ich upływie pracownik nie złoży stosownej deklaracji o rezygnacji z PPK, ponownie zostanie włączony do programu.

PPK – wiek jako czynnik wpływający na uczestnictwo w programie. Co warto wiedzieć? Przeczytaj artykuł.

PPK – rezygnacja a zwrot pieniędzy

Jeżeli pracownik zdecyduje się na wypełnienie i złożenie deklaracji rezygnacji z PPK niedługo po tym, jak został zatrudniony, nic nie wpłynie na jego rachunek PPK. Zupełnie inaczej jest w sytuacji, gdy zdecydował się na opuszczenie programu dopiero po pewnym czasie. Wówczas na rachunku znajdują się już pewne wpłaty. Pojawia się więc pytanie: co z takimi środkami po rezygnacji z PPK?

Okazuje się, że samo złożenie oświadczenia nie wystarczy do ich wypłacenia. Aby uzyskać zwrot zgromadzonych pieniędzy, trzeba wystosować osobną dyspozycję, czyli specjalny wniosek o wypłatę środków znajdujących się na indywidualnym rachunku PPK pracownika. Należy go złożyć do instytucji finansowej, która prowadzi taki rachunek.

Trzeba przy tym pamiętać, że w przypadku wypłaty oszczędności PPK przed 60 r.ż. suma wypłaty zostanie pomniejszona o:

  • podatek od zysków kapitałowych,
  • 30% środków pieniężnych, które zostały zgromadzone z wpłat przekazywanych do programu przez pracodawcę. Zostaną one przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zapisane na koncie pracownika w ramach jego składki na świadczenie emerytalne,
  • wpłaty, które pochodzą od państwa (wpłata powitalna i coroczne dopłaty).

Jak widać, po wypisaniu się z PPK pieniądze nie przepadają. Należące do nas oszczędności PPK możemy w każdym momencie wypłacić  – przede wszystkim to, co pracownik przeznaczył na program ze swojej pensji.

Można też pozostawić swoje oszczędności PPK na swoim rachunku PPK - szczególnie w przypadku jeśli wiemy, że rezygnacja z PPK jest czasowa i docelowo zamierza się wypłacić swoje oszczędności po 60 r.ż. (do oszczędzania można w każdym momencie powrócić składając pracodawcy odpowiedni druk dotyczący Wznowienia wpłat na rachunek PPK).

Jeśli szukasz zewnętrznego wsparcia w prowadzeniu kadr i płac swojej firmy, zachęcam do pobrania naszego e-booka, który przybliża szczegółowo wszelkie zagadnienia dotyczące outsourcingu kadrowo - płacowego.

pobierz ebook
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

human forward.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się