Aby być uczestnikiem PPK, należy spełnić szereg konkretnych wymogów. Jednym z nich jest podleganie składkom emerytalno-rentowym. Widoczna jest także zależność: PPK a wiek uczestnika. Osoby mające 18–55 lat są zapisywane do programu automatycznie, natomiast starsi pracownicy muszą liczyć się z koniecznością złożenia wniosku.

Wiek uczestnika PPK wpływa na obowiązki pracodawcy. Najważniejszym zagadnieniem jest kwestia samego zapisu do programu oszczędzania. Warto więc wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie.

jak liczyć wiek do PPK, czyli kto jest zapisywany do programu automatycznie?

Jeśli chodzi o zapis do PPK, wiek pracownika ma kluczowe znaczenie. Zgodnie z prawem, członkami długoterminowego programu oszczędzania automatycznie zostają pracownicy mający między 18 a 55 r.ż. Muszą być przy tym osobami zatrudnionymi. Rozumie się przez to podleganie obowiązkowemu odprowadzaniu składek emerytalno-rentowych. Taka sytuacja dotyczy więc osób wykonujących obowiązki zawodowe na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej i umowy zlecenia, a także pracowników, którzy ukończyli 18. rok życia, zajmujących się pracą nakładczą oraz członków spółdzielni rolniczych o charakterze produkcyjnym albo spółdzielni kółek rolniczych. Do PPK mogą też należeć wszystkie wymienione wyżej osoby, które przebywają aktualnie na urlopie wychowawczym albo pobierają zasiłek macierzyński.

Jeśli szukasz zewnętrznego wsparcia w prowadzeniu kadr i płac swojej firmy, zachęcam do kontaktu z nami.

skontaktuj się
ppk – wiek jako czynnik wpływający na uczestnictwo w programie
ppk – wiek jako czynnik wpływający na uczestnictwo w programie

Jak już zostało to wspomniane, odpowiedni wiek (18–55 lat) sprawia, że pracodawca automatycznie zapisuje pracowników do systemu oszczędzania i zawiera w ich imieniu umowę o prowadzeniu PPK z instytucją finansową. Pracownicy w każdej chwili mogą jednak zrezygnować z uczestnictwa w programie. W tym celu muszą złożyć stosowną deklarację. Pracodawca powinien ich poinformować o takiej możliwości, a także dostarczyć prawidłowy wzór dokumentu.

Należy przy tym pamiętać, że deklaracja o rezygnacji z wpłacania środków finansowych do PPK obowiązuje tylko przez określony czas. Termin jej ważności to 4 lata. Po ich upływie, w czasie do końca lutego danego roku kalendarzowego, pracodawca musi poinformować pracowników, że ponownie odprowadza za nich wpłaty do PPK. Jeśli wciąż nie będą oni chcieli być uczestnikami programu, są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

PPK a wiek uczestnika – kto może wnioskować o uczestnictwo w programie?

W niektórych przypadkach uczestnictwo w programie wymaga odpowiedniej deklaracji. Od jakiego wieku trzeba złożyć wniosek, aby dołączyć do PPK? Zgodnie z przepisami, granicą jest ukończenie 55 lat. Osoby starsze dalej mają prawo do oszczędzania w ramach programu, jednak pracodawca nie zapisuje ich do niego automatycznie. Jego obowiązkiem jest za to poinformowanie takich pracowników o możliwości dołączenia do PPK i przedstawienie im wzoru prawidłowego wniosku dotyczącego tej sprawy. Po jego złożeniu pracownicy zostają włączeni do systemu oszczędzania podobnie jak młodsi podwładni. Co istotne, pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawarcia w ich imieniu umowy z instytucją finansową. Oznacza to, że pracownicy po 55. roku życia zostają uczestnikami PPK jeszcze w tym samym miesiącu, w którym wystosowali wniosek o przystąpienie do niego. Jeśli z czasem będą chcieli zrezygnować z programu, muszą złożyć w tym celu odpowiednią deklarację.

Należy jednak wiedzieć, że istnieje pewien limit wieku w PPK. Osoby, które ukończyły 70. rok życia, nie mogą już zapisać się do programu, nawet jeśli spełniają pozostałe wymogi, czyli pracują na podstawie umowy, która wymaga odprowadzania składek. Wynika to bezpośrednio z regulacji znajdujących się w ustawie dotyczącej PPK. Trzeba przy tym zaznaczyć, że jeśli pracownik zapisze się do programu oszczędzania, zanim ukończy 70 lat, nie zostaje z niego wypisany automatycznie po przekroczeniu siedemdziesiątki. W takiej sytuacji może oszczędzać w ramach PPK tak długo, jak sam postanowi.

PPK a wiek 55 lat – czy opłaca się złożyć wniosek?

Głównym zadaniem PPK jest pomoc pracownikom w systematycznym oszczędzaniu pieniędzy, które zaspokoją ich potrzeby finansowe w momencie, gdy skończą 60 lat. Czy warto więc dołączyć do programu po 55. roku życia? Taki wiek uczestnika PPK nie jest żadną przeszkodą. Co więcej, tego typu rozwiązanie może okazać się bardzo opłacalne. Stanowi bowiem dobry sposób na zdobycie jednorazowego zasilenia finansowego w chwili osiągnięcia 60 lat. Osoby w wieku przedemerytalnym zyskują także na programie najwięcej. Ich zyski wynikające z uczestnictwa w programie nie podlegają konieczności odprowadzania podatku od zysków kapitałowych (o ile zdecydują się na wypłatę środków dopiero po skończeniu 60 lat). Ponadto, podobnie jak inni uczestnicy PPK, otrzymują oni dopłaty od państwa, co jest niezwykle korzystne tuż przed emeryturą.

Jeśli szukasz zewnętrznego wsparcia w prowadzeniu kadr i płac swojej firmy, zachęcam do pobrania naszego e-booka, który przybliża szczegółowo wszelkie zagadnienia dotyczące outsourcingu kadrowo - płacowego.

pobierz ebook
o autorze
Sylwia Krajewska
Sylwia Krajewska

Sylwia Witkowska

senior sales manager w randstad payroll solutions

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się