Wiele pokoleń pracowników w jednej firmie może stanowić pewne wyzwanie. Czym różnią się od siebie młodsze i starsze grupy i jak pogodzić pojawiające się w zespole różne podejście do pracy?

employee meeting
employee meeting

wielopokoleniowe wyzwania przyszłości – jak im sprostać?

Choć w przedsiębiorstwach od zawsze funkcjonowali przedstawiciele różnych generacji, transformacja cyfrowa uwypukliła dzielące poszczególne pokolenia różnice. Inne nastawienie do nowych technologii, inne oczekiwania względem pracodawcy, w końcu inne wizje ścieżek rozwoju zawodowego to tylko część aspektów, w których podejścia młodszych i starszych pokoleń różnią się. Nad wszystkim tym musi zapanować pracodawca, łącząc niekiedy sprzeczne interesy członków swojego zespołu. 

co różni młodych i starszych pracowników?

Różnice międzypokoleniowe widoczne są nie tylko w innym podejściu do ścieżek rozwoju zawodowego, ale także bardziej przyziemnych kwestii, np. oczekiwań względem samej przestrzeni biurowej. Przedstawiciele starszych generacji preferują pracę przy biurku, co stanowi odzwierciedlenie ich dążenia do stabilizacji. Młodzi pracownicy zaś chętnie decydują się na pracę zdalną i w zespołach rozproszonych. Z entuzjazmem podchodzą także do wszelkich nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie projektami, zwłaszcza jeśli można je wykorzystać na odległość.

Co więcej, młodzi pracownicy bez problemu mogą komunikować się z pracodawcą i innymi członkami zespołu za pomocą wideorozmów, kiedy to starsi preferują klasyczny kontakt twarzą w twarz. Pokolenia różnią się między sobą nawet pod względem preferowanych godzin pracy. Młodzi pracownicy cenią elastyczność, brak z góry określonych godzin pracy. Nie stanowi dla nich problemu to, by jednego dnia pracować dłużej, a następnego wyjść z pracy wcześniej. Starsi pracownicy zazwyczaj preferują sztywne godziny pracy.

Młodszy personel z entuzjazmem podchodzi również do prób uatrakcyjnienia przestrzeni biurowej. W przedsiębiorstwach coraz częściej pojawiają się zatem piłkarzyki, automaty do gier czy też konsole. Ma to służyć nie tylko rozrywce, ale i pobudzeniu kreatywności. Starszemu pokoleniu takie rozwiązania nie zawsze przypadają do gustu, zwłaszcza jeśli opierają się na nowoczesnych technologiach, co może pogłębiać cyfrowe wyobcowanie tej grupy pracowników.

Wszystko to sprawia, że pracodawcy stoją przed trudnym wyzwaniem zaprojektowania środowiska pracy w ten sposób, by odpowiadało ono zróżnicowanym oczekiwaniom poszczególnym generacjom, ich odmiennym stylom pracy i motywacji do działania. 

jak stworzyć miejsce pracy przyjazne każdemu?

Tym, co łączy młodsze i starsze pokolenie, jest chęć rozwoju. Różne są jednak sposoby do realizacji tych dążeń. Starsze pokolenia preferują przede wszystkim warsztaty, choć i młodsi pracownicy także się w nie angażują, dzięki czemu zespół się rozwija. Żeby jednak zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu, warto wprowadzić elementy zabawy i humoru. W ten sposób nie tylko pobudzasz kreatywność, ale także integrujesz zespół i sprawiasz, że komunikacja staje się spójniejsza, staje się źródłem pozytywnych wspomnień. 

Kolejnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę jest atmosfera w miejscu pracy. Zgodnie z badaniem Randstad Employer Brand Research, dla przedstawicieli wszystkich pokoleń jest to jeden z trzech najbardziej pożądanych aspektów zatrudnienia. Jednak samo postrzeganie atmosfery także może być różne. Starszy personel ceni sobie przede wszystkim spokój, zaś młody preferuje pracę w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

 

jakie inne aspekty zatrudnienia poza miłą atmosferą doceniają różne pokolenia pracowników? Pobierz badanie Radnstad Employer Brand Research i dowiedz się więcej:

pobieram

Jednym z rozwiązań, które pozwoli zmniejszyć różnice między poszczególnymi generacjami pracowników, jest tworzenie wielopokoleniowych zespołów. Współpraca w ramach jednego projektu nie tylko pozwala na wzajemne przekazywanie wiedzy i kompetencji, ale również:

  • zmniejsza związaną z technologią lukę kompetencyjną, występującą między młodszym a starszym pokoleniem;
  • nie dopuszcza do kategoryzacji pomysłów na dobre i złe; 
  • buduje trwałe relacje między przedstawicielami różnych pokoleń.

Co ważne, nie tylko starsi mogą być przykładem dla młodszych, ale i odwrotnie. Starsi pracownicy za namową młodszych coraz częściej zwraca uwagę na swoje tu i teraz oraz zastanawiają się nad własnymi oczekiwaniami wobec organizacji. Nie oznacza to jednak, że relacja mistrz-uczeń odchodzi do lamusa, ale mistrzem nie musi być już wyłącznie ten starszy. Pracownicy wciąż łakną wiedzy bardziej doświadczonych kolegów i chętnie się od nich uczą. Ci zaś mają im wiele do zaoferowania.

jaka jest rola osoby zarządzającej zespołem?

Na osobie zarządzającej zespołem spoczywa duża odpowiedzialność. To właśnie ona jest łącznikiem między pokoleniami. Pamiętaj, że menedżer może być zarówno osobom, która napędza pracowników, jak i przyczyną ich odejść. Żeby umiejętnie sprawować tę rolę należy wypracować partnerskie stosunki w relacji przełożony-pracownicy, a tego nie da się osiągnąć bez zadbania o dobrą komunikację w firmie. Nawet jeśli w zespole pojawiają się nieporozumienia, warto do nich podejść jak do lekcji, zastanawiając się wspólnie z zespołem, w jaki sposób zmieniają one codzienną pracę.

Przełożony powinien dążyć do tego, aby w przedsiębiorstwie każdy pracownik czuł się dobrze – bez względu na to, ile ma lat, i jakim doświadczeniem dysponuje. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest właśnie współpraca międzypokoleniowa.

Postęp technologiczny sprawił, że warunki, w których przyszło funkcjonować współczesnym przedsiębiorstwom, dynamicznie się zmieniają. Przed pracodawcami i managerami zarządzającymi wielopokoleniowymi zespołami stawia to konieczność sprostania wielu wyzwaniom. Elastyczność w tym przypadku to podstawa. Warto również zadbać o dobrą komunikację w firmie, co przełoży się na wzajemne zrozumienie odmiennych motywacji, stylów pracy czy też sposobów komunikacji.

» temat różnorodności pokoleń w organizacji poruszyłam także w artykule napisanym dla infor.pl

o autorze
Iwona Chudzik
Iwona Chudzik

Iwona Chudzik

menedżer centralnego działu rozliczeń w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się