W roku 2020 mogliśmy zaobserwować spadek dynamiki rozwoju branży SSC/BPO. Ten stan był spowodowany pandemią, lecz było to tylko chwilowe zjawisko. Firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu doskonale poradziły sobie z ówczesną sytuacją i dostosowały się do nowych warunków, czego pozytywnym skutkiem jest wzrost liczby zatrudnionych osób na przestrzeni lat 2021 i 2022.

rynek SSC/BPO w Polsce

W tym okresie przybyło 23 tysiące nowych miejsc pracy w Polsce, a obecnie w sektorze zatrudnionych jest 400 300 osób. Biorąc pod uwagę tendencje w gospodarce światowej, przewiduje się, że zatrudnienie w sektorze usług dla biznesu w Polsce w 2023 roku wzrośnie do 432 000 osób (7,9%). Jak podaje raport ABSL 83,8% firm planuje zwiększenie zatrudnienia w I kwartale 2023 roku.

Pomimo rosnącej inflacji, która obecnie dotyka nie tylko Europę, ale jest zjawiskiem globalnym, poziom wynagrodzeń w Polsce w porównaniu do największych metropolii Europy Zachodniej i Północnej oraz USA jest wciąż  bardzo konkurencyjny. Niższe płace oraz jednocześnie dostęp do pracowników o wysokich kwalifikacjach sprawia, że Polska niezmiennie pozostaje w gronie liderów silnie przyciągających firmy z sektora SSC/BPO, ponieważ zagraniczni inwestorzy nadal kierują się tymi dwoma czynnikami przy wyborze lokalizacji.

Sektor SSC/BPO pośród innych sektorów wyróżnia się także tym, iż pracownicy podczas pandemii nabyli wiele nowych umiejętności, jedną z nich jest niewątpliwie zdolność adaptacji zawodowej i społecznej, którą pracownicy oraz pracodawcy postrzegają jako jedną z kluczowych  kompetencji. Dodatkowo otwartość pracowników w Polsce na podnoszenie kwalifikacji tworzy nowe możliwości. Łatwiej przekonać ich do reskillingu, zdobywania kompetencji zbieżnych ze ścieżką rozwoju firmy.

Gospodarka-Po-Pandemii-Slider%20Copy.Jpg
Gospodarka-Po-Pandemii-Slider%20Copy.Jpg

sektor SSC/BPO sprawniej i szybciej adaptuje się do zmian

Pomimo szerokiej dostępności wykwalifikowanych talentów, kluczowa może być także współpraca ze szkolnictwem. Polskie uczelnie kształcące na najwyższym poziomie kadry z obszarów finansowych, informatycznych czy administracyjnych, otwarte są na współpracę z biznesem i  stają się kuźnią talentów dla firm z obszaru SSC/BPO.  Warto tworzyć perspektywy dla kandydatów już na etapie studiów, organizując płatne programy stażowe i współpracując z uczelniami w ramach zajęć praktycznych organizowanych na uczelni. 

Co więcej, liczba studentów w Polsce nieco wzrosła – według danych GUS, na wyższych uczelniach kształci się ponad 1,2 mln osób ten wzrost po raz pierwszy obserwujemy od 2006 roku.  Najczęściej wybierane kierunki z podgrupy to: biznes i administracja (18,1 proc. ogólnej liczby studentów), których absolwenci często znajdują zatrudnienie w sektorze BSS oraz inżynieryjno-techniczne (8,7 proc.), ta grupa studentów z kolei to młody talent po który coraz chętniej sięgają firmy z branży IT czy R&D. Dostęp do takiej puli kandydatów sprawia, że sektor SSC/BPO może szybciej i sprawniej adaptować się do wyzwań, które przynosi obecny dynamiczny rynek pracy.

Czas pandemii był trudnym okresem dla wielu branż, firm i pracowników. Kolejnym czynnikiem, który znacznie wpłynął na rynek pracy, o którym nie możemy nie wspomnieć jest sytuacja za naszą wschodnią granicą. Sektor SSC/BPO także odczuł jej skutki. W lutym od chwili wybuchu wojny na Ukrainie nastąpił chwilowy spadek liczby inwestycji, co jest zrozumiałe w sytuacji niepewności i zagrożenia bezpieczeństwa w Europie. Część firm wstrzymała decyzje o  inwestycjach,  były to jednak najczęściej te projekty, które znajdowały się w fazie wstępnej. Organizacje, które podjęły już wiążące decyzje lub były w trakcie tranzycji biznesowych nadal je kontynuowały i  zwiększały zatrudnienie pomimo obecnej sytuacji geopolitycznej.  Ze względu na liczne obostrzenia wprowadzone podczas pandemii zmienił się tylko model pracy w zakresie tranzycji biznesowej, który w całości był przeprowadzany zdalnie. Trend ten jednak zaczyna się zmieniać, coraz częściej widzimy, ze Kandydaci wyrażają większa chęć do wyjazdu, co pokrywa  się z oczekiwaniami pracodawców względem nowych pracowników.

inwestycje w Polsce w branży SSC/BPO

Wzrost inwestycji w Polsce w branży SSC/BPO jest szczególnie widoczny w sektorze usług IT. W 2020 roku wiele firm wstrzymało się z decyzjami inwestycyjnymi, czekając na bardziej stabilną sytuację na rynku, lecz branża IT szybko  odmroziła swoje budżety czego skutkiem jest  zwiększenie  inwestycji na rynku usług IT i oprogramowania. Dodatkowo wiele firm posiadających oddziały na Ukrainie czy Białorusi, zdecydowało się na przeniesienie swoich pracowników do Polski oraz otworzenie  oddziałów w największych miastach w Polsce. 

Co więcej Polacy nadal są bardzo otwarci na zmianę pracy, według najnowszej edycji badania “Monitor Rynku pracy” obserwujemy wzrost liczby pracowników w obszarze SSC/BPO, którzy widzą szansę na lepszą pracę, definiowaną przez zarobki, rozwój zawodowy, lepsze warunki zatrudnienia i lepsze środowisko pracy. 

Polska nadal pozostaje w czołówce krajów europejskich jeśli chodzi o nowe inwestycje w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Ostatnie wydarzenia: pandemia oraz konflikt zbrojny na Ukrainie wyraźnie pokazały, że ten sektor jest odporny na różnego rodzaju zawirowania i niepewność na rynku pracy. Ogromną przewagą jest wielkość SSC/BPO, dojrzałość branży i zdolność adaptacji do nowych warunków.

Jeżeli poszukujesz specjalistów z obszarów finansów, księgowości, bankowości, obsługi klienta, zakupów czy IT w ramach Shared Service Centre i Business Process Outsourcing zaufaj ekspertom Randstad. Znajdziemy dla Ciebie pracowników, którzy pomogą w rozwijaniu prawdziwego potencjału Twojej firmy.

dowiedz się więcej
o autorze
Katarzyna Kucharek
Katarzyna Kucharek

Katarzyna Kucharek

strategic business development manager w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się