Selekcja kandydatów, wybór tych, którzy najlepiej pasują do Twojego profilu idealnego pracownika, a następnie rozmowa kwalifikacyjna, do której przygotowuje się nie tylko kandydat, ale również Ty - to ważne etapy procesu rekrutacyjnego, często decydujące o wyborze nowego członka zespołu. Rozmowa kwalifikacyjna to nie tylko testowanie potencjalnego pracownika, ale też pracodawcy. Spoczywa więc na Tobie duża odpowiedzialność – decydujesz o nowej sile napędowej w zespole i reprezentujesz firmę.

plan procesu rekrutacji

Stres towarzyszący kandydatowi nie pozbawia go umiejętności racjonalnej oceny sytuacji, w jakiej się znalazł. Jeżeli rozmowa jest chaotyczna i nieusystematyzowana, to bardzo szybko dostrzeże brak Twojego przygotowania. Przekłada się to na niską wiarygodność rekrutera, a także zwiększone ryzyko utraty szansy na zatrudnienie najcenniejszych kandydatów. Brak planu wymusza na Tobie konieczność improwizacji, w której nietrudno zapomnieć o ważnym pytaniu. Ponadto, trudniej w takich okolicznościach dokonać poprawnej oceny wszystkich osób, z którymi odbyłeś rozmowę. Plan procesu rekrutacji pozwala dokonać metodycznej oceny kandydatów na podstawie tych samych kryteriów. Otrzymują oni te same pytania, a Ty odpowiedzi, które możesz porównać.

4 wskazówki przed udaną rozmową z kandydatem
4 wskazówki przed udaną rozmową z kandydatem

konkretne pytania

Przygotuj zagadnienia, które dotyczą przede wszystkim wiedzy, kompetencji i umiejętności kandydatów, koncentrując się na tych, które są wymagane na konkretnym stanowisku. Powinno Ci to umożliwić analizę ich cech osobistych, charakteru i motywacji. Ocena osobowości po stosunkowo krótkiej rozmowie wydaje się być trudna, jednak zadając odpowiednio sformułowane pytania, można stworzyć wystarczająco kompletny obraz osoby, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest to dobry kandydat na konkretne stanowisko.

Najwięcej czasu poświęć temu, co jest dla Ciebie najważniejsze, co dotyczy wiedzy oraz umiejętności kandydatów. Unikaj pytań bardzo ogólnych, jak np. „Co możesz o sobie powiedzieć?”. Każde z zagadnień musi być zrozumiałe, poruszające konkretny temat, np.:

  • doświadczenia w pracy;
  • obowiązków w poprzedniej pracy; 
  • ukończenia dodatkowych kursów;
  • najmocniejszych stron;
  • radzenia sobie ze stresem;
  • wyobrażenia na temat idealnego przełożonego;
  • wyrażania zdania w przypadku, gdy jest ono inne niż pozostałych członków zespołu oraz sposobu, w jaki jest ono komunikowane.

od ogółu do szczegółu

Najwięcej informacji uzyskasz, zadając pytania otwarte. Takie kwestie wymagają od kandydatów szerszych wypowiedzi i pomogą Ci w ocenie ich wartości, priorytetów oraz motywacji. W rozmowie kwalifikacyjnej bardzo dobrze sprawdza się „technika lejka”. Rozpocznij spotkanie od ogólnych pytań dotyczących doświadczenia zawodowego kandydata, jego ostatniej pracy, mocnych i słabych stron. Następnie przejdź do pytań bardziej szczegółowych, nawiązujących do konkretnych sytuacji i okoliczności.

otwarta i obiektywna postawa

Istnieje wiele stereotypów i przekonań, których niełatwo się pozbyć zarówno w codziennym życiu, jak też w środowisku zawodowym. Czy zdarzyło Ci się oceniać kandydata i wejść w rozmowę z gotowymi przekonaniami na jego temat? Miałeś rację czy może Twoja opinia o nim zmieniła się już po kilku pierwszych pytaniach? Bądź otwarty, ciekawy i zainteresowany osobą kandydata. Jeżeli przez 6 lat prowadził własną działalność, nie oznacza to, że trudno będzie mu odnaleźć się w pracy na etacie. Zapytaj o to dlaczego zdecydował się na zmianę i jak wyobraża sobie pracę pod kierownictwem innej osoby. Odpowiedzi mogą Cię zaskoczyć.

ocena kandydata

Powinna być jak najbardziej obiektywna. Spotkanie rekrutacyjne warto jest przeprowadzić w przynajmniej dwie osoby. Każda notuje swoje spostrzeżenia, które potem wspólnie analizujecie. Nie każda udana rozmowa rekrutacyjna jest przeprowadzana z przyszłym pracownikiem. Jeżeli po spotkaniu stwierdzisz, iż nie jest to odpowiedni kandydat, nie traktuj tego jak niepowodzenia. Byłeś dobrze przygotowany, zadałeś wszystkie pytania, pozyskałeś informacje dotyczące wiedzy, kwalifikacji i kompetencji kandydata, a także dowiedziałeś się, w jaki sposób  zachowałby się w konkretnych sytuacjach. Nie rozpoczynałeś rozmowy z gotowymi przekonaniami na temat swojego rozmówcy. Wszystko zrobiłeś dobrze, to po prostu nie była ta właściwa osoba. Rekrutacja trwa!

Chcesz dowiedzieć się, co jeszcze możesz zrobić, by zwiększyć swoje szanse na skuteczną rekrutację? Pobierz nasz poradnik: 

employability - people in a row in various color combinations. Please use the background color as indicated in the file name.

poradnik skutecznej rekrutacji

pobierz
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się