Wynagrodzenie 7 z 10 uczestników badania w ciągu ostatniego roku wzrosło. 39% respondentów podwyżka objęła w okresie ostatnich 6 miesięcy. W tym czasie najczęściej rosło wynagrodzenie robotników niewykwalifikowanych (45%), kierowników średniego szczebla (44%) i specjalistów (42%).

W ostatnim półroczu podwyżki w równym stopniu przyznawane były przez pracodawców niemal we wszystkich regionach (40-41%). Wyjątkiem były tu województwa centralne, w których przez ostatnich 6 miesięcy wzrost wynagrodzenia objął 34% ankietowanych.

W ostatnim półroczu częściej podwyżki otrzymali pracownicy z terenów wiejskich w obrębie aglomeracji (46%), kobiety (41%), najmłodsi respondenci do 29 roku życia (48%) oraz osoby z wykształceniem średnim (42%).

Uczestników badania pytaliśmy o to, czy w zeszłym roku podwyżkę dał nam obecny pracodawca. Tak było w przypadku 42% ankietowanych, najczęściej w grupie mistrzów i brygadzistów (62%), robotników wykwalifikowanych (51%) i kierowników średniego szczebla (46%). Takie deklaracje były też najbardziej powszechne wśród mieszkańców południa Polski (46%), respondentów ze wsi w obrębie aglomeracji (57%), mężczyźni (46%), osoby w wieku od 30 do 39 lat (47%) i pracownicy ze średnim wykształceniem (44%).

Aktualni pracodawcy w zeszłym roku dawali swoim pracownikom najczęściej podwyżki na poziomie od 5 do 10% (44%) lub poniżej 5% (32%). Wyższe otrzymał zaledwie co 5 respondent. Dla większości wzrost wynagrodzenia był taki, jakiego się spodziewali (45%) lub niższy niż spodziewany (44%). Podwyżki raczej rzadko satysfakcjonowały ankietowanych (11% uznało, że były wyższe niż się spodziewali).

Wśród wszystkich badanych prawie połowa (47%) jest zadowolona z aktualnego poziomu wynagrodzenia. Na swoje pensje lepiej natomiast spoglądają osoby, które otrzymały podwyżkę w minionym roku. Wśród nich dobrze poziom wynagrodzenia ocenia 49% respondentów.

48% uczestników badania spodziewa się podwyżki na początku tego roku. Gdy pytaliśmy o to w styczniu 2018 roku wzrost wynagrodzenia prognozowała nieco ponad 1/3 ankietowanych. Teraz najczęściej spodziewają się podwyżek robotnicy niewykwalifikowani (57%), kadra zarządzająca wyższego (56%) i średniego szczebla (56%) oraz robotnicy wykwalifikowani (49%).

Największy odsetek pracowników spodziewających się wzrostu wynagrodzenia notujemy w zachodnich regionach Polski (54%), wśród młodych ludzi (52%) i osób z wykształceniem podstawowym (54%).

pobierz pełny raport z badania »