Z najnowszego raportu ABSL Sektor Usług Biznesowych w Polsce wynika, że w 2019 r. centra usług biznesowych tworzyły każdego miesiąca 2550 nowych miejsc pracy, przy udziale sektora w PKB szacowanym na 3-3,5%. Systematyczny wzrost liczby zatrudnionych przełożył się na rozwój rynku powierzchni biurowych i tym samym Polska oferując 11 mln m kw. jest największym rynkiem w Europie Środkowej i Wschodniej.

Sektor usług nowoczesnych w Polsce tworzy obecnie 1513 centrów obsługi procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D). W 2019 r. powstały 53 nowe centra, z czego 19 zostało stworzonych przez polskie firmy. Najwięcej inwestorów zagranicznych (9) pochodziło z USA. W ciągu ostatniego roku pod względem zatrudnienia branża urosła o 10% tworząc łącznie 338 000 miejsc pracy. Ze względu na międzynarodowy charakter usług - 71 proc. podmiotów należy do firm zagranicznych – gros centrów usług biznesowych świadczy je na rzecz klientów z całego świata – branża stała się też ważnym eksporterem.

quote icon

Nowoczesne usługi biznesowe mają duży udział w wydostawaniu się Polski z pułapki średniego dochodu, a Polska wraz ze swoją ofertą staje się jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji. Warto podkreślić, że obecnie blisko co piąta firma z listy Fortune Global 500 zainwestowała w Polsce. Jest to dobitny przykład na to, że jako rynek osiągnęliśmy dojrzałość. Świadczymy coraz bardziej złożone usługi, wymagające wysokich kwalifikacji

– mówi Wojciech Popławski, wiceprezes ABSL, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych.

wzrost wartości

Systematycznie wzrasta zaawansowanie usług świadczonych przez centra działające w Polsce, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu wartości dodanej i czyni branżę ważnym eksporterem z wartością eksportu na poziomie 19,80 mld USD. Dane wskazują, że Polska weszła w nowy etap rozwoju rynku. Wskaźnik przyrostu nowych miejsc pracy nieznacznie się obniżył i jednocześnie zwiększyła się liczba miejsc wymagających wyższych kwalifikacji. O ile początkowo wykonywano na rzecz międzynarodowych korporacji głównie prace administracyjne, dziś są to coraz bardziej skomplikowane procesy biznesowe, usługi IT oraz badania i rozwój. Wraz z rosnącą specjalizacją rosną też płace.

quote icon

Otwartość na zmiany oraz chęć poszerzania kompetencji będą teraz jednym z kluczowych elementów, jeżeli chodzi o rynek pracownika. Zwiększona liczba miejsc pracy, wymagających wyższych kwalifikacji jest tego dowodem. Od cyfryzacji w pracy nie uciekniemy i pracownicy powinni aktywnie uczestniczyć w szkoleniach, aby podwyższać swoje umiejętności i stawać się konkurencyjnymi na rynku

– komentuje Edyta Janas, Business Development Director, Randstad Sourceright EMEA.

Pośród 970 firm posiadających w Polsce centra usług biznesowych, 71% to inwestorzy zagraniczni zatrudniający czterech na pięciu pracowników branży (82%). Do niedawna jednym z głównych argumentów na rzecz lokowania kolejnych inwestycji w Polsce była dostępność dużej liczby dobrze wykształconych pracowników i relatywnie niskie koszty pracy, w porównaniu z bardziej rozwiniętymi i zamożniejszymi rynkami.

dużo miejsca dla biznesu

Obecnie inwestorów do Polski przyciąga tzw. bliskość kulturowa, znajomość języków obcych i kreatywność pracowników. Paradoksalnie, bodźcem do dalszego rozwoju branży w Polsce może być obecna pandemia. Centra usług nowoczesnych udowodniły swoją skuteczność i odporność na kryzysy, błyskawicznie przechodząc w tryb pracy zdalnej, zachowując ciągłość i jakość działania. Rozwojowi sprzyjać będzie tzw. nearshoring, czyli zlecanie obsługi biznesu podmiotom geograficznie bliższym miejscu jego prowadzenia. Tendencja do skracania łańcuchów dostaw w światowej gospodarce może spowodować, że centra w Polsce przejmą zlecenia płynące do tej pory do Azji. Spodziewa się tego blisko połowa (45%) badanych przez ABSL firm.

Istotnym czynnikiem przyciągającym nowe inwestycje w sektorze usług nowoczesnych jest też dostępność powierzchni biurowych oraz ich wysoki standard. Obecnie na rynku dostępnych jest 11 mln metrów kwadratowych powierzchni. Pod tym względem Polska jest zdecydowanym liderem wśród krajów Europy środkowo-wschodniej.

quote icon

Nowoczesne usługi dla biznesu są kluczowe, jeśli chodzi o rozwój polskiego rynku biurowego. Według danych JLL tylko w ubiegłym roku najemcy z tej branży wynajęli 400 000 mkw. odpowiadając tym samym za 25% łącznego popytu w Polsce i aż 54% zapotrzebowania na biura na głównych rynkach poza Warszawą. Fakt, że w polskich miastach są realizowane wysokiej jakości budynki biurowe, zaprojektowane i przystosowane do potrzeb sektora, jest dodatkowym atutem dla tego typu inwestycji. Ten aspekt będzie szczególnie ważny w momencie, kiedy firmy BPO/SSC zaczną ponownie dywersyfikować portfolio swoich lokalizacji.  Wiemy, że Polska będzie dla nich bardzo atrakcyjnym krajem i wierzymy, że tak jak dotychczas okaże się lokalizacją pierwszego wyboru

– podkreśla Anna Młyniec, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, JLL.

hamulce rozwoju

Autorzy Raportu Sektor Usług Biznesowych w Polsce 2020 wskazują również na przeszkody, jakie mogą spowolnić rozwój branży. Jedną z nich będzie wspomniana wyczerpująca się pula pracowników. Szczególnie, że wraz ze stopniem skomplikowania świadczonych w Polsce usług rosną wymagane do ich realizacji kwalifikacje. Raport wskazuje tu na niewydolność systemu edukacji i konieczność doszkalania pracowników przez pracodawców.

quote icon

W rozwoju gospodarczym państw kluczowy jest system edukacji, przystosowany do oczekiwań rynku pracy i rosnących wymogów pracodawców. Jeśli chcemy tworzyć miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji, musimy budować przewagę konkurencyjną na bazie nowoczesnej edukacji. Dziś zbyt często na pracodawcach spoczywa konieczność kształcenia pracowników wchodzących na rynek

– podkreśla Wojciech Popławski z ABSL.

Na plany inwestycyjne i rozwijanie biznesu w Polsce duży wpływ ma stabilność legislacyjna. Zgodnie z zawartymi w raporcie konkluzjami, w ciągu najbliższego roku będzie to najpoważniejsza przeszkoda w rozwoju sektora. W dużym stopniu ma to związek z turbulencjami i nowymi regulacjami związanymi z kryzysem pandemicznym, ale też z ogólnym poziomem stabilności polskiego systemu prawnego.

o ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - zrzesza ponad 200 największych światowych firm, zatrudniających obecnie w Polsce ponad 300 000 osób. Prawie 1,5 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 50 miastach, tworzy prężny ekosystem wspierający innowacyjne rozwiązania wdrażane przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki temu pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe, wartościowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach