Praca nauczyciela przedszkola jest niezwykle odpowiedzialna. Zadaniem osoby na tym stanowisku jest opieka nad dziećmi, przekazywanie im wiedzy, a także kształtowanie w nich odpowiednich postaw. Aby otrzymać pracę w tym zawodzie, trzeba legitymować się wykształceniem pedagogicznym. To jednak nie wszystko – równie ważne jest zaangażowanie i zestaw odpowiednich kompetencji miękkich i twardych.  W związku z tym, CV dla nauczyciela przedszkola powinno być niezwykle dopracowane. Należy pamiętać, że taki dokument to pierwsza szansa na pokazanie się potencjalnemu pracodawcy z jak najlepszej strony.

CV nauczyciela – wzór dokumentu

Wiele osób zastanawia się, jak napisać CV nauczyciela. Pod względem formalnym, nie różni się ono od innych dokumentów tego typu. Powinno mieć więc określoną strukturę, która jest uporządkowana i czytelna. Co musi zawierać CV nauczyciela przedszkola?

  • dane osobowe oraz kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail),
  • podsumowanie zawodowe – opis najważniejszych osiągnięć i doświadczeń w pracy w przedszkolu,
  • skrupulatny opis doświadczenia zawodowego – nazwy placówek, w których się dotychczas pracowało oraz opis najważniejszych obowiązków na danym stanowisku,
  • opis wykształcenia – nazwa ukończonej uczelni, kierunku studiów oraz wybranej specjalizacji; warto też wspomnieć o odbytych kursach i dodatkowych szkoleniach,
  • listę umiejętności twardych i miękkich,
  • opis zainteresowań, o ile odpowiadają one charakterowi pracy w przedszkolu,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

jak napisać podsumowanie zawodowe w CV nauczyciela?

CV dla nauczyciela przedszkola powinno przyciągać uwagę już od początku. Dlatego też, na górze dokumentu warto umieścić zwięzłe podsumowanie zawodowe. Nie należy w nim zawierać banalnych sformułowań, jak np. „lubię pracę z dziećmi”. O wiele lepiej postawić na konkrety.

Przykładowe CV nauczyciela może rozpoczynać się następującymi słowami: „Ukończyłam z wyróżnieniem Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna). Od 3 lat pracuję w przedszkolu „XYZ”, w którym prowadzę zajęcia edukacyjne oraz artystyczne. W Państwa placówce chciałabym poszerzyć zakres swoich kompetencji dotyczących pracy z dziećmi”.

doświadczenie w CV nauczyciela przedszkola

W CV nauczyciela wychowania przedszkolnego należy odpowiednio opisać dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Ponownie, lepiej unikać ogólnych sformułowań. Zamiast wspominać o opiece nad dziećmi, trzeba pokazać, na czym ona polegała. Dobrze jest wymienić konkretny zakres obowiązków, które wypełniało się w poprzedniej pracy. Warto nadmienić, np. o prowadzeniu zajęć edukacyjnych w języku obcym, realizacji zadań opiekuńczych, organizowaniu konkursów plastycznych czy podejmowaniu współpracy z rodzicami.

umiejętności nauczyciela w CV – co warto opisać?

Niezwykle ważny element CV nauczyciela przedszkola stanowią umiejętności twarde i miękkie. Ta część życiorysu pokazuje pracodawcy, jakimi rzeczywistymi kwalifikacjami odznacza się kandydat na to stanowisko. Warto więc wymienić wszystkie kompetencje zdobyte zarówno w toku nauki, jak i pracy.

W CV dla nauczyciela przedszkola warto wyróżnić takie umiejętności twarde, jak znajomość języków obcych (określona właściwym poziomem, np. C2), posiadanie prawa jazdy kat. B, umiejętność gry na instrumentach, wiedzę z zakresu konkretnych dziedzin (np. dietetyki, psychologii, rytmiki czy arteterapii), a także zdolności artystyczne (np. umiejętność rysowania, rzeźbienia, malowania lub śpiewania). Niemniej istotne są kompetencje miękkie. Dobry nauczyciel może umieścić w życiorysie takie cechy, jak kreatywność, cierpliwość, odporność na stres czy komunikatywność.