Jeśli chodzi o list motywacyjny sprzedawcy, wzór takiego pisma nie istnieje. Oczywiście, dokument musi mieć odpowiednią, formalną strukturę. Mimo to, jego główna treść zależy od konkretnej osoby – powinna więc być unikatowa. Zamiast powielać dostępne w Internecie szablony, warto więc zastanowić się nad własnymi umiejętnościami i predyspozycjami. Na tej podstawie można stworzyć oryginalny list motywacyjny sprzedawcy, który będzie idealnie dostosowany do konkretnej oferty pracy.

list motywacyjny na stanowisko sprzedawcy – gdzie można go złożyć?

List motywacyjny na stanowisko sprzedawcy można złożyć do wielu różnych firm. Jednymi z najczęściej spotykanych dokumentów aplikacyjnych są m.in.:

  • list motywacyjny sprzedawcy w sklepie odzieżowym,
  • list motywacyjny sprzedawcy–kasjera,
  • list motywacyjny sprzedawcy samochodów lub w sklepie motoryzacyjnym,
  • list motywacyjny sprzedawcy w sklepie spożywczym,
  • list motywacyjny sprzedawcy w drogerii,
  • list motywacyjny sprzedawcy w księgarni,
  • list motywacyjny sprzedawcy w sklepie sportowym,
  • list motywacyjny sprzedawcy w sklepie zoologicznym.

Wszystkie z powyższych pism powinny wyróżniać się podobną, klarowną strukturą. Sama treść powinna być jednak dostosowana do wymagań danego stanowiska. To samo dotyczy też pracy w sprzedaży na wyższym szczeblu, w tym posady kierownika, menedżera czy dyrektora.

czym powinien wyróżniać się list motywacyjny sprzedawcy?

List motywacyjny sprzedawcy, jak każde pismo tego typu powinien mieć odpowiednią formę. Należy pamiętać o zwrotach grzecznościowych na początku (np. „Szanowni Państwo”) oraz na końcu (np. „Z poważaniem, [imię i nazwisko osoby aplikującej]). Sama treść takiego podania musi odpowiadać informacjom zawartym w ofercie pracy. Należy więc uważnie przeczytać ogłoszenie i dopasować list motywacyjny do wymagań pracodawcy.

Aby przykuć uwagę rekrutera, trzeba pokazać, dlaczego jest się najlepszym kandydatem na dane stanowisko – dobrze sprawdzi się odwołanie do zdobytego doświadczenia (np. „Oferuję Państwu X lat doświadczenia w branży sprzedażowej, dlatego uważam, że dobrze odnajdę się na proponowanym przez Państwa stanowisku w firmie XYZ”). Należy też pisać językiem korzyści – najważniejsze jest to, co kandydat może zaoferować pracodawcy. W przypadku listu motywacyjnego sprzedawcy należy więc podkreślić ważne umiejętności i osiągnięcia, odwołując się przy tym do konkretnych przykładów, a także, o ile to możliwe, liczb i procentów (np. zwiększenie sprzedaży w poprzedniej firmie o X%).

W liście motywacyjnym sprzedawcy warto też podkreślić chęć dalszego rozwoju. Osoby, które są gotowe do stałego podnoszenia kwalifikacji, zawsze robią dobre wrażenie na rekruterach.

list motywacyjny sprzedawcy bez doświadczenia – o czym warto pamiętać?

W przypadku listu motywacyjnego sprzedawcy bez doświadczenia ogólne zasady są podobne. Istnieją jednak pewne różnice – zamiast odwoływać się w nim do osiągnięć zawodowych, warto wówczas nawiązać, np. do dobrych wyników w szkole i na studiach, a także pokazać, jak zdobyta wiedza i umiejętności mogą przydać się potencjalnemu pracodawcy. Należy również umiejętnie opisać kompetencje miękkie. Nie wystarczy jednak zaznaczyć, że jest się kontaktowym i odpowiedzialnym – warto udowodnić te cechy na podstawie przytoczenia konkretnych sytuacji, nawet z życia pozazawodowego.

Pisząc list motywacyjny sprzedawcy bez doświadczenia, warto również odwoływać się do własnych zainteresowań, których zakres dotyczy danej branży. Jeżeli pokaże się pracodawcy pasję i zaangażowanie, o wiele przychylniej spojrzy on na zgłoszenie do pracy. Przykładowo, w liście motywacyjnym sprzedawcy w sklepie odzieżowym można napisać o zainteresowaniu modą lub prowadzeniu bloga na ten temat.