Bon na zasiedlenie to rodzaj wsparcia finansowego, z którego istnienia wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Warto jednak wiedzieć o takim udogodnieniu, ponieważ w niektórych sytuacjach jest ono niezwykle pomocne. O bon zasiedleniowy mogą ubiegać się osoby, którym z różnych powodów nie udało się znaleźć pracy w miejscu zamieszkania, co zmusza ich do poszukiwania zajęcia w innej okolicy. Dofinansowanie ze strony miasta może im ułatwić podjęcie decyzji o zatrudnieniu się w odległej miejscowości.

Co to jest bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie to dofinansowanie dla osób aktualnie pozostających bez pracy, które wyrażają zainteresowanie przeprowadzką podyktowaną podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęciem działalności gospodarczej w miejscowości poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Środki w jego ramach wypłacane są przez miasto – maksymalna kwota świadczenia wynosi 200% przeciętnego wynagrodzenia. Chcąc je otrzymać, należy uzyskać oficjalny status bezrobotnego. Co istotne, bony na zasiedlenie przyznawane są jedynie osobom, które nie ukończyły 30. roku życia.

przeczytaj też: co to jest dropshipping i jakie są jego wady i zalety?

Bon na zasiedlenie – wniosek

Aby złożyć wniosek o bon na zasiedlenie, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w urzędzie pracy. Jego pracownik utworzy wówczas tzw. profil pomocy, na podstawie którego bezrobotni mogą otrzymać różne świadczenia finansowe. Po podjęciu decyzji o chęci rozpoczęcia pracy lub działalności gospodarczej w innej miejscowości należy wypełnić stosowny wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie. Wzór dokumentu znajduje się na stronie internetowej danego urzędu pracy. Pismo trzeba złożyć do starosty. Gdy urzędnik rozpatrzy je pozytywnie, staje się to podstawą do zawarcia umowy między nim a bezrobotnym, a następnie wypłacenia bonu o zasiedlenie.

Mamy dla Ciebie pracę

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Bon na zasiedlenie – warunki przyznania

Aby otrzymać bon za zasiedlenie, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Środki finansowe wypłacane są, gdy:

  • wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia poza miejscem zamieszkania jest wyższe od pensji minimalnej (w 2020 roku wynosi ona 2600 zł brutto),
  • wykonywana praca stanowi tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi,
  • odległość między dotychczasowym miejscem zamieszkania a miejscowością, do której chce się przeprowadzić bezrobotny, wynosi minimum 80 km, lub łączny czas przeznaczony na dojazdy i powroty z niej to więcej niż 3 godziny dziennie,
  • osoba podejmująca pracę w innej miejscowości utrzyma ją przez przynajmniej 6 miesięcy.

przeczytaj też: predyspozycje zawodowe – przykłady i sposoby ich określenia

Zasady związane z przyznawaniem bonu przesiedleńczego są więc ściśle określone przez prawo. Osoba, która spełni odpowiednie warunki do jego otrzymania, musi też dopełnić kilku ważnych formalności.

Bon zasiedleniowy – jakie obowiązki ma osoba, która go otrzymuje?

Bon na zasiedlenie wiąże się nie tylko z korzyściami, lecz także z powinnościami. Osoba, która go otrzyma, jest zobowiązana do:

  • dostarczenia do powiatowego urzędu pracy zaświadczenia stanowiącego dowód podjęcia zatrudnienia, działalności gospodarczej lub innej pracy zarobkowej oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunku dotyczącego odpowiedniej odległości między uprzednim miejscem zamieszkania a miejscowością wykonywania pracy w terminie 30 dni od chwili otrzymania bonu na zasiedlenie,
  • udokumentowania świadczenia pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej przez minimum 6 miesięcy w terminie do 8 miesięcy od momentu otrzymania bonu zasiedleniowego.

Jeżeli dana osoba otrzymała bon na zasiedlenie, jednak utraciła pracę lub zakończyła działalność gospodarczą wcześniej niż po 6 miesiącach, powinna zgłosić ten fakt do urzędu pracy w terminie maksymalnie 7 dni od jego zaistnienia. Chcąc zachować prawo do dotacji na zasiedlenie, musi jak najszybciej podjąć nowe zatrudnienie i poinformować o tym urząd pracy w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia tejże pracy. W innym przypadku będzie zobowiązana do zwrotu całej kwoty bonu na zasiedlenie.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę