W sytuacji śmierci najbliższej osoby pojawia się wiele problemów – emocjonalnych, społecznych i finansowych. W Polsce rodzina osoby zmarłej lub jej znajomi mogą otrzymać zasiłek pogrzebowy, czyli specjalne świadczenie społeczne. 

Koszty pogrzebu nie należą do najniższych – trzeba m.in. opłacić trumnę, kwiaty, a także zorganizować przewóz ciała. Wielu urządza również stypę, choć niektórzy z niej rezygnują. Świadczeniem przyznawanym osobom partycypującym w kosztach pogrzebu w Polsce jest zasiłek pogrzebowy. 

Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje?

Zasiłek pogrzebowy może otrzymać każda osoba, która partycypowała w kosztach pogrzebu. Oznacza to, że takie świadczenie otrzymuje nie tylko najbliższa rodzina, lecz także sąsiedzi lub znajomi. Warto jednak zaznaczyć, że konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Zasiłek pogrzebowy można więc otrzymać w sytuacji, gdy:

  • jest się objętym ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera się emeryturę lub rentę;
  • osoba zmarła była objęta ubezpieczeniem rentowym w ZUS lub pobierała rentę/emeryturę. 

Najczęściej zasiłek pogrzebowy otrzymują członkowie rodziny osoby zmarłej, na przykład małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo. 

przeczytaj też: komu przysługuje renta socjalna i co zrobić, aby ją otrzymać?

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Uzyskanie tego typu wsparcia finansowego jest możliwe tylko po złożeniu stosownego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Konieczne będzie przygotowanie następujących dokumentów:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego;
  • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (martwego) lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją urzędnika;
  • zaświadczenie płatnika składek;
  • oryginały rachunków dotyczących kosztów pogrzebu, na przykład zakupu trumny, kwiatów itd.;
  • dokumenty potwierdzające, że jest się osobą z rodziny zmarłego, na przykład akt ślubu, odpis aktu urodzenia (nie dotyczy sąsiadów, znajomych, instytucji, które zajęły się opłaceniem kosztów pogrzebu);
  • dokument tożsamości. 

Wnioskodawca musi więc zebrać wszystkie potrzebne dokumenty, a następnie złożyć je do ZUS. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub przez zakład pogrzebowy. Wszystkie dokumenty trzeba złożyć do 12 miesięcy od dnia śmierci zmarłego. Jeśli dana osoba ubezpieczona jest w KRUS, to właśnie tam składa dokumenty i z tej instytucji otrzymuje świadczenie pieniężne.

Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches

Zasiłek pogrzebowy – ile wynosi kwota i jaki jest termin wypłaty świadczenia?

Kwota zasiłku pogrzebowego w Polsce od 2011 roku jest niezmienna i wynosi 4 tysiące złotych. Warto dodać, że trwają prace nad nową kwotą świadczenia – ma ono zostać podniesione do 7 tysięcy złotych. Uznaje się, że wraz z rosnącą inflacją w Polsce obecna kwota zasiłku nie spełnia swojej funkcji, ponieważ w rzeczywistości nie pozwala na opłacenie kosztów pogrzebu. Dodatkowo zgodnie z projektem zasiłek pogrzebowy ma być poddawany waloryzacji, a więc z każdym rokiem podnoszony o pewien procent. Złożenie wniosku do ZUS jest bezpłatne, a na wypłatę środków czeka się około 30 dni. Warto wiedzieć o tym, że w sytuacji, gdy wniosek złożył członek rodziny zmarłego, zawsze otrzymuje on dokładnie 4 tysiące złotych. Osoby niespokrewnione, które pokryły koszty pogrzebu, dostają dokładnie tyle, ile wydały (na przykład 2600 złotych na podstawie rachunków). Jeśli za pogrzeb płaci kilka osób, zasiłek zostaje rozdzielony w sposób proporcjonalny. Jeżeli ZUS lub KRUS odmówi wypłacenia go, to wolno się od tej decyzji odwoływać. Zasiłek pogrzebowy jest więc specjalnym świadczeniem, o które można się starać do 12 miesięcy od śmierci osoby zmarłej. Na wypłatę czeka się 30 dni. 

przeczytaj też: czym jest plan urlopów? czy taki harmonogram jest obowiązkowy?

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę