Rekrutacja pracowników online jest stosowana od dawna. Zazwyczaj ogranicza się ona do publikacji ogłoszeń o pracę na różnego typu portalach internetowych i zbieraniu za ich pośrednictwem aplikacji od osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia. Rekrutacja pracowników online może być także rozszerzona i obejmować pozostałe elementy procesu rekrutacyjnego, w tym rozmowę kwalifikacyjną. Choć takie rozwiązanie jest wykorzystywane przez niektóre firmy już od lat, zyskało ono popularność dopiero w związku z epidemią koronawirusa.

Jakie korzyści przynosi rekrutacja pracowników online?

Rekrutacja pracowników online może mieć wiele zalet. Z perspektywy pracodawców wiąże się z oszczędnościami finansowymi i umożliwia dotarcie do większej grupy osób. Realizacja procesu kwalifikacyjnego za pośrednictwem internetu pozwala też na bezproblemowy kontakt ze specjalistami zainteresowanymi współpracą, którzy mieszkają w różnych zakątkach Polski.

Rekrutacja pracowników online przynosi również korzyści kandydatom do pracy. Przede wszystkim zapewnia im większą wygodę, a także pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ nie wymaga pojawienia się w siedzibie firmy.

W obliczu epidemii najważniejszą zaletą naboru przez internet jest wyeliminowanie ryzyka zakażenia się koronawirusem, które mogłoby zaistnieć podczas tradycyjnego spotkania w przedsiębiorstwie. Dzięki rekrutacji pracowników online nie trzeba więc całkowicie rezygnować z pozyskiwania nowych podwładnych i narażać funkcjonujących firm na straty – zamiast tego można skorzystać z narzędzi, które oferuje wirtualna sieć.

Rekrutacja pracowników online – z jakich narzędzie korzystają pracodawcy?

Rekrutacja pracowników online wymaga od pracodawców przygotowania odpowiednich narzędzi dla każdego z etapów procesu. Wiele firm korzysta z ATS (Applicant Tracking System), czyli aplikacji ułatwiającej przepływ informacji, gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i zarządzanie danymi zgłaszających się kandydatów, a także pełną automatyzację całej rekrutacji. Takie oprogramowanie w znacznym stopniu ułatwia więc pozyskiwanie nowych podwładnych.

Niektórzy przedsiębiorcy stosują też tzw. narzędzia przesiewowe. Występują one w postaci np. formularzy rekrutacyjnych, które muszą wypełnić osoby wysyłające swoją aplikację do firmy. Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania rekruterzy jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną mogą stwierdzić, którzy kandydaci najlepiej odpowiadają wymogom danego stanowiska.

Pełna rekrutacja pracowników online obejmuje również rozmowę kwalifikacyjną. Do przeprowadzenia wirtualnego spotkania można wykorzystać oprogramowanie dedykowane wideorekrutacjom. Ponieważ nie każda firma nim dysponuje, dobrym rozwiązaniem jest też skorzystanie z ogólnodostępnych, darmowych aplikacji, takich jak np. Facebook Messenger, Google Hangouts, WhatsApp lub Skype.

Rekrutacja pracowników online – czego można się spodziewać na rozmowie kwalifikacyjnej?

Rekrutacja pracowników online ma takie same zasady jak tradycyjna rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w biurze. Przygotowując się do niej, warto zadbać o odpowiedni strój spełniający wymogi formalne tego typu sytuacji. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie oświetlenie miejsca, w którym będzie się rozmawiać, a także uporządkowanie takiego pomieszczenia. Najważniejsze jest jednak bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Pytania zadawane przez rekruterów podczas rekrutacji przez internet nie różnią się od tych, które padają podczas spotkania w firmie. Dotyczą one głównie umiejętności, predyspozycji i doświadczenia zawodowego danego kandydata.

Alternatywą dla tradycyjnej rozmowy kwalifikacyjnej jest tzw. video interview. W takim przypadku kandydat nie ma bezpośredniego kontaktu z rekruterem – otrzymuje od niego jedynie listę pytań, a następnie odpowiada na nie, rejestrując swoje wypowiedzi na nagraniu, które przesyła później pracodawcy.