Jeszcze nigdy dotąd tak wielu polskich pracowników nie było przekonanych o tym, że bez problemu znajdą zatrudnienie. 90% uczestników najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy uważa, że w przypadku utarty zatrudnienia w ciągu pół roku znajdzie jakąkolwiek nową posadę. W tej kwestii z badania na badanie notujemy coraz większe przekonanie Polaków, a sprzyja temu sytuacja na rynku pracy w większości regionów (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje stopę bezrobocia w kwietnia na 5,6% - najniższą od 1990 roku), w tym niesłabnąca duża dostępność ofert. 71% ankietowanych uważa, że jest w stanie znaleźć w pół roku pracę co najmniej tak dobrą, jak dotychczasowa lub nawet lepszą. Pod tym względem także notujemy wzrosty.

przyjrzyj się dokładnym wynikom badania »

Najlepiej swoje szanse na nowe zatrudnienie oceniają mieszkańcy południowych rejonów Polski (województw małopolskiego, śląskie, opolskiego i dolnośląskiego) – 93%. Powyżej krajowej średniej znaleźli się także respondenci z zachodu (województwa kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie – 92%) i północy (pomorskie i zachodniopomorskie – 91%). Nieco słabiej, ale i tak rekordowo, swoje szanse oceniają mieszkańcy wschodnich regionów (Podkarpacia, Lubelszczyzny, Podlasia oraz Warmii i Mazur – 86%).

o pracę łatwiej w dużych aglomeracjach – twierdzą polscy pracownicy

O znalezienie nowego zatrudnienie najrzadziej – zdaniem respondentów – muszą się martwić mieszkańcy największych aglomeracji (93%). Podczas gdy wśród pracowników z miast od 20 do 50 tysięcy szanse na jakiekolwiek zatrudnienie w ciągu pół roku dobrze ocenia 85% uczestników badania.

Na ocenę szans nie wpływa znacząco płeć respondentów – mężczyźni i kobiety oceniają je podobnie (91% i 90%). Także wykształcenie uczestników badania nie wpływa na poziom optymizmu – dobrze o swoich szansach mówi 92% osób z wykształceniem wyższym, 89% ze średnim i 91% z podstawowym. Pozytywne spojrzenie przeważa natomiast u osób młodych (95%) i słabnie z wiekiem, by w grupie 50-64 lata sięgać tylko 80%.

najtrudniej o dobrą nową pracę wśród kierowników

Jakiekolwiek zatrudnienie w ciągu pół roku najczęściej liczą znaleźć bez problemu technicy i robotnicy wykwalifikowani (97%), menedżerowie najwyższego szczebla (93%) i specjaliści (92%). Najmniej optymistycznie swoje szanse widzą kierowcy (87%), pracownicy handlu i obsługi klienta (87%), mistrzowie i brygadziści (85%) oraz robotnicy niewykwalifikowani (83%).

Gdy pytamy o pracę co najmniej tak dobrą jak obecna, o jej znalezieniu w ciągu półrocza najczęściej są przekonani kierowcy (77%), menedżerowie wyższego szczebla (77%) oraz technicy i robotnicy wykwalifikowani (74%), najrzadziej natomiast robotnicy niewykwalifikowani (68%), kasjerzy, sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta (68%) oraz kierownicy średniego szczebla (64%).

porównaj wszystkie grupy zawodowe w raporcie z badania monitor rynku pracy »

Wyniki badania omawiamy również w opublikowanej przez Randstad informacji prasowej »