Nie tylko wynagrodzeniem konkurować mogą o pracowników polskie firmy, choć nadal jest to czynnik najbardziej istotny. W najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy przyjrzeliśmy się temu, jakie są oczekiwania osób, które planują zmienić pracę w ciągu najbliższego półrocza. 8 na 10 respondentów wskazuje na wyższą pensję, ale dostrzegamy też inne potrzeby pracowników.

właściwa forma zatrudnienia i nowe wyzwana

Spośród osób, które rozważają zmianę miejsca zatrudnienia w ciągu półrocza, 43% respondentów od nowego szefa oczekuje formy zatrudnienia i typu umowy, które będą dla nich dogodne. 39% wskazuje na potrzebę nowych wyzwań i rozwoju zawodowego. 29% ankietowanych chciałoby mieć swobodę w dostosowaniu godzin pracy. U blisko 1/4 osób planujących zmianę pracy na decyzję wpłynąć może wyższe stanowisko lub możliwości awansu proponowane przez nowego pracodawcę. Benefity, w tym kary sportowe czy prywatna opieka medyczna, wskazało 16% respondentów, a możliwość pracy zdalnej – 15%.

pobierz pełny raport z badania »

Wśród wszystkich uczestników badania Randstad 31% rozważa zmianę zatrudnienia (8% zdecydowanie deklaruje takie plany, 23% respondentów jest do tych deklaracji mniej przekonanych). Na pytanie o zmianę pracy „raczej nie” odpowiada niemal połowa badanych, a zdecydowanie nie – 21%.

Większą chęcią zmiany pracy charakteryzują się pracownicy z regionów południowego, wschodniego i północnego, z miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Z badania wynika także, że deklaracja takie składają częściej zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych lub etatowych na czas określony.

nową pracę rozważają głównie inżynierowie

Blisko 2/3 inżynierów, którzy wzięli udział w tej edycji Monitora Rynku Pracy, rozważa zmianę miejsca zatrudnienia. Ta grupa deklaruje to wyjątkowo często, pozostałe zostawiając w tyle. Częściej niż w gronie wszystkich respondentów, poszukiwanie nowej pracy rozważają też robotnicy wykonujący proste prace fizyczne (38%), technicy i robotnicy wykwalifikowani (34%), kadra kierownicza średniego szczebla (32%) i specjaliści (31%).

Najbardziej niechętni zmianom są mistrzowie i brygadziści (8%) oraz wyższa kadra zarządzająca (21%).

zapoznaj się z wynikami badania »

Więcej informacji na temat najnowszej edycji badania znajdziesz również w naszej informacji prasowej »