kto to jest fizjoterapeuta?

 

Fizjoterapeuta ma przed sobą szereg odpowiedzialnych obowiązków. Jego podstawowym zadaniem jest pomoc zwracającym się do niego osobom w przywróceniu sprawności ruchowej i fizycznej, która mogła zostać utracona na skutek wypadku lub choroby. W tym celu specjalista stosuje rozmaite zabiegi i zleca specjalne ćwiczenia, które pozwalają wzmocnić osłabione obszary oraz poprawić krążenie krwi. Fizjoterapeuta może pracować w różnych miejscach, w tym w szpitalu, domu opieki czy prywatnym gabinecie oferującym usługi z zakresu fizjoterapii. Aby działać efektywnie i jak najlepiej pomagać pacjentom, przedstawiciele tego zawodu muszą mieć zarówno konkretne umiejętności oraz wiedzę na temat ludzkiego ciała, jak i duże pokłady cierpliwości oraz empatii.

Fizjoterapeuta to przedstawiciel samodzielnego zawodu medycznego. Jest skoncentrowany na pomocy w poprawianiu kondycji psychofizycznej pacjentów, łagodzeniu bólu oraz przywracaniu sprawności organizmu. W swojej pracy fizjoterapeuta wykorzystuje różnorodne techniki leczenia urazów, zaburzeń oraz chorób. Mimo że wykonuje profesję medyczną, nie jest lekarzem, dlatego nie podaje lekarstw – zamiast tego stosuje takie metody jak m.in. terapia manualna, fizykoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, balneoterapia, różnego typu ćwiczenia, masaże lecznicze czy tzw. manipulacje i mobilizacje.

Głównym zadaniem fizjoterapeuty jest dążenie do poprawy jakości życia osób, które doświadczyły jakiegoś urazu lub choroby. Stosowane przez niego techniki mają na celu m.in. złagodzenie bólu, przywrócenie możliwości poruszania się czy ograniczenie negatywnych skutków trwałych urazów.

W codziennej pracy fizjoterapeuta pomaga więc pacjentom, którzy zmagają się z problemami ruchowymi oraz przewlekłymi chorobami. Poza współpracą z osobami po urazach czy wypadkach zajmuje się m.in. chorymi na stwardnienie rozsiane. Pomaga także pacjentom po udarach, którzy mogą potrzebować wsparcia na drodze do odzyskania pełnej mobilności, oraz po zawałach, polecając im ćwiczenia i towarzysząc w rehabilitacji, która zmniejsza ryzyko nawrotu choroby.

Fizjoterapeuta współpracuje również ze sportowcami. Jego działania mają na celu wspomaganie ich treningów i poprawianie efektywności, a także leczenie kontuzji. Na wizytę u takiego specjalisty może jednak wybrać się każdy, bez względu na wiek czy to, czym zajmuje się na co dzień. Fizjoterapeuta jest w stanie pomóc chociażby w tak częstych w dzisiejszym świecie, a przy tym niezwykle uciążliwych dolegliwościach, jak bóle pleców, ramion lub szyi.

Zadaniem takiego specjalisty jest nie tylko stosowanie odpowiednich technik i polecanie ćwiczeń, lecz także szerzenie wiedzy na temat zdrowia. Powinien on doradzać swoim pacjentom w kwestii wypracowania odpowiednich nawyków, które pozwolą im wzmocnić organizm i zminimalizować ryzyko kontuzji czy urazu.

Warto również wiedzieć, że fizjoterapeuta może specjalizować się w różnych dziedzinach. Wpływa to na zadania, którymi zajmuje się w codziennej pracy.

Rehabilitant a fizjoterapeuta – jakie są różnice?

Pojęcie rehabilitant i fizjoterapeuta bywają używane zamiennie. W praktyce jednak te dwie dziedziny nieco różnią się od siebie. Rehabilitacja jest terminem szerszym. Oznacza całokształt działań, które mają na celu poprawę życia pacjenta po wypadku lub w przypadku innej sytuacji, która doprowadziła do utraty sprawności fizycznej lub psychicznej. Stanowi tym samym proces medyczno-społeczny. Fizjoterapia z kolei jest jedynie częścią rehabilitacji. Koncentruje się na zwalczaniu dolegliwości bólowych i przywracaniu sprawności fizycznej.

Jakie są rodzaje fizjoterapeutów?

Fizjoterapeuta często zajmuje się konkretną dziedziną fizjoterapii. Pod tym względem wyróżnia się wielu specjalistów. Najpopularniejsze stanowiska to:

       fizjoterapeuta układu mięśniowo-szkieletowego – specjalizuje się w leczeniu takich przypadłości jak bóle kręgosłupa, skręcenia, kontuzje mięśni i kości czy artretyzm. W codziennej pracy może koncentrować się na leczeniu urazów sportowych lub powstałych w miejscu pracy, a także na ogólnych problemach wynikających z ograniczonej mobilności. Prowadzona przez niego fizjoterapia pomaga w przywróceniu równowagi i ruchu w obrębie uszkodzonych stawów oraz mięśni;

       fizjoterapeuta neurologiczny – specjalizuje się w stosowaniu metod i technik nastawionych na zmniejszenie zaburzeń w obrębie układu nerwowego. Współpracuje z osobami po udarach, urazach kręgosłupa, a także z uszkodzeniami mózgu lub stwardnieniem rozsianym. Oprócz tego pomaga pacjentom, którzy przeszli operacje mózgu. Jego zadaniem jest też poprawa jakości życia osób, które zmagają się z przewlekłymi schorzeniami natury neurologicznej;

       fizjoterapeuta kardiologiczny – specjalizuje się w pomaganiu pacjentom, którzy przeszli zawał serca lub mają inne problemy kardiologiczne. Jego zadaniem jest przywrócenie jakości życia i jego wydłużenie;

       fizjoterapeuta uroginekologiczny – to stosunkowo nowa dziedzina. Specjaliści z tego zakresu zajmują się różnymi nieprawidłowościami w obrębie mięśni dna miednicy (ich profilaktyką, diagnozowaniem oraz leczeniem). Fizjoterapeuta uroginekologiczny współpracuje zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami;

       fizjoterapeuta stomatologiczny – wspomaga klasyczne leczenie stomatologiczne. Pomaga w zminimalizowaniu nieprzyjemnych dolegliwości dotyczących nieprawidłowego działania stawów skroniowo-żuchwowych poprzez dążenie do relaksacji narządu żucia;

       fizjoterapeuta sportowy – opiekuje się zdrowiem sportowca, wspomagając leczenie kontuzji i urazów oraz koncentrując się na działaniach, które mają zwiększyć efektywność i poprawić wyniki w sporcie;

       fizjoterapeuta dziecięcy – jego zadaniem jest wspieranie rozwoju ruchowego u dzieci w różnym wieku oraz pomaganie w eliminowaniu nieprawidłowości w tym zakresie.

To najczęściej spotykane typy fizjoterapeutów. Warto pamiętać, że specjalizacja wpływa na charakter pracy i codzienne obowiązki.

Czym zajmuje się fizjoterapeuta? Zakres obowiązków

Konkretny zakres zadań zawodowych fizjoterapeuty zależą od miejsca zatrudnienia, specjalizacji danego fachowca oraz typu prowadzonego leczenia. Do podstawowych obowiązków może należeć m.in.:

       zapoznanie się z dokumentacją medyczną pacjentów – fizjoterapeuta musi prześledzić historię medyczną swoich podopiecznych, aby zyskać wiedzę na temat ich obecnych i dawnych schorzeń, wdrożonego do tej pory leczenia itp. Pozwala to lepiej zrozumieć istotę ich problemu i na tej podstawie ułożyć plan fizjoterapii dostosowany do indywidualnych potrzeb danej osoby. Aby uzyskać jeszcze pełniejszy obraz, specjalista wykonuje też podstawowe testy i badania pozwalające ocenić mobilność, siłę i postawę pacjenta;

       wykonywanie masaży leczniczych – pozwalają one poprawić krążenie krwi i złagodzić bóle mięśniowe, ścięgnowe i neuropatyczne;

       wykonywanie manipulacji stawowych – fizjoterapeuta może wykorzystywać w tym celu różnorodne metody. Ich celem jest zwiększenie mobilności. Podczas tego typu zabiegów używa się czasami stymulacji elektrycznej;

       wdrażanie technik pozwalających na leczenie ciepłem lub zimnem – pierwsza metoda pomaga poprawić przepływ krwi, a druga zmniejszyć stan zapalny;

       wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu – narzędzia mogą być potrzebne np. w przypadku fizykoterapii, kinezyterapii i masaży;

       edukowanie pacjentów – zadaniem fizjoterapeuty jest dobieranie pacjentom odpowiednich ćwiczeń i pokazywanie, jak powinni wykonywać je w domu. Może on nauczyć swoich podopiecznych różnych technik terapeutycznych oraz wytłumaczyć, jak prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia, który pomoże uniknąć chorób.

To oczywiście przykładowe zadania fizjoterapeuty. Stanowią rdzeń jego pracy. Poza nimi specjalista może mieć też wiele innych obowiązków.

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda praca jako fizjoterapeuta?

Zawód fizjoterapeuty ma charakter samodzielny. Wykonuje się go w pozycji stojącej i wykorzystuje w nim specjalny sprzęt. Praca ta wiąże się z ciągłymi kontaktami z pacjentami. Fizjoterapeuta pracuje w pomieszczeniach zamkniętych. Mogą one znajdować się w szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach, ośrodkach treningowych przeznaczonych dla sportowców itp. Zazwyczaj taki specjalista wykonuje swoje obowiązki zawodowe w siedzibie jednostki, która go zatrudnia. Czasami jednak musi odwiedzać pacjentów w miejscu ich zamieszkania. Pracuje wówczas jako mobilny fizjoterapeuta z dojazdem do domu. W zależności od specjalizacji konieczne mogą być też dłuższe wyjazdy. Dobrym przykładem jest fizjoterapeuta sportowy, który musi często jeździć wraz ze sportowcami na różne zawody odbywające się zarówno w kraju, jak i za granicą.

Warunki zatrudnienia na stanowisku fizjoterapeuty

Fizjoterapeuta często pracuje na podstawie umowy o pracę. Dzięki temu ma zagwarantowaną stabilność zatrudnienia, odprowadzanie wszystkich składek (na ubezpieczenia społeczne, FGŚP itp.) oraz dostęp do płatnych dni wolnych (w tym odpowiedni wymiar urlopu za miesiąc i cały rok, urlop macierzyński itp.). Możliwa jest jednak również współpraca na podstawie umowy zlecenia lub B2B. To bardziej elastyczne formy zatrudnienia.

Fizjoterapeuta może pracować w pełnym lub niepełnym wymiarze godzinowym. Swoje codzienne obowiązki wykonuje w systemie jedno- lub dwuzmianowym. W zależności od miejsca zatrudnienia czasami musi pracować również w weekendy. W przypadku pracy na pełen etat w podmiotach publicznych dobowy czas jego pracy nie może przekraczać 7 godzin 35 minut.

Zobacz też: Emerytura po 10 latach pracy – ile wynosi w Polsce i w innych krajach?

Gdzie może pracować fizjoterapeuta?

Fizjoterapeuta znajdzie zatrudnienie w różnorodnych miejscach. Przede wszystkim może starać się o zdobycie posady w podmiotach publicznej ochrony zdrowia, a więc w szpitalach, przychodniach, poradniach, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, uzdrowiskach itp. Oprócz tego praca możliwa jest w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, klubach sportowych czy gabinetach odnowy biologicznej. Fizjoterapeuta może także współpracować ze sklepami medycznymi.

Ciekawym i częstym rozwiązaniem jest też założenie własnej działalności gospodarczej. Fizjoterapeuta może otworzyć prywatny gabinet i świadczyć w nim usługi różnym klientom.

Przeczytaj również: Jak zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet lub w tradycyjny sposób?

Ścieżka rozwoju zawodowego fizjoterapeuty

W dziedzinie fizjoterapii nie ma ściśle sprecyzowanej ścieżki kariery. Istnieją jednak pewne szanse na rozwój zawodowy. Początkowo można pracować jako asystent fizjoterapii. Dzięki zdobywaniu wiedzy i umiejętności awansuje się na stanowisko samodzielnego fizjoterapeuty. Dalsze szlifowanie kompetencji, odpowiedni staż pracy i ukończenie studiów podyplomowych może z kolei w przyszłości skutkować objęciem posady kierownika fizjoterapii.

Aby zapewnić sobie rozwój zawodowy, fizjoterapeuta powinien cały czas się dokształcać i aktualizować wiedzę. Może zdecydować się też na zgłębianie konkretnej specjalizacji, co pozwoli mu na osiągnięcie awansu poziomego. Osoby o największym doświadczeniu i zainteresowaniach naukowych mają także szansę zająć się badaniami, wykładaniem na uczelni lub prowadzeniem szkoleń.

2

ile zarabia fizjoterapeuta?

Sprawdzając, ile kosztuje wizyta u fizjoterapeuty, można zazwyczaj spotkać się ze stawkami od 100 do 200 zł. Dotyczy to oczywiście gabinetów prywatnych. Jak przekłada się to na zarobki fizjoterapeutów? Wszystko zależy od liczby pacjentów, a także tego, czy specjalista pracuje na własną rękę, czy jest przez kogoś zatrudniony. W tym drugim przypadku ważny czynnik stanowi wielkość i lokalizacja podmiotu, dla którego się pracuje. Nie bez znaczenia jest też doświadczenie fizjoterapeuty – specjalista zaraz po studiach zarobi mniej niż osoba z długim stażem pracy. Nie można zapominać, że inaczej prezentują się zarobki w publicznych podmiotach ochrony zdrowia. Trudno więc jednoznacznie określić, jakie są pensje w tej branży. Można jednak odwołać się do danych* pokazujących medianę wynagrodzeń fizjoterapeutów – wynosi ona 3670 zł brutto miesięcznie. Najlepiej opłacani specjaliści otrzymują od 4250 zł brutto w skali miesiąca.

* Dane pochodzą z portalu wynagrodzenia.pl ze stycznia 2022 roku.

Benefity pozapłacowe w pracy fizjoterapeuty

Fizjoterapeuci zatrudnieni w niepublicznych podmiotach czasami otrzymują dodatki do pensji w postaci pozafinansowych benefitów. Wśród nich mogą znaleźć się m.in. karnety sportowe, prywatna opieka zdrowotna, zniżki na usługi firmy, w której jest się zatrudnionym, oraz dostęp do kursów i szkoleń zapewniających rozwój zawodowy.

3

​​​​​jak zostać fizjoterapeutą? Wykształcenie i warunki formalne

Zawód fizjoterapeuty w Polsce należy do profesji regulowanych. Przepisy jasno wyznaczają więc, kto może pracować w takim charakterze. Konieczne jest:

       posiadanie pełnej zdolności do czynności prywatnych;

       odznaczanie się odpowiednim stanem zdrowia, który pozwala na wykonywanie profesji fizjoterapeuty;

       bycie osobą niekaraną, a konkretniej brak prawomocnego wyroku za popełnienie umyślnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, obyczajności i wolności seksualnej;

       umiejętność posługiwania się językiem polskim pozwalająca na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty;

       posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, które można potwierdzić poprzez dyplom, świadectwo lub innego typu dokument.

W przypadku zawodu fizjoterapeuty kluczowe jest odpowiednie wykształcenie. Obecnie (stan na 2022 rok) należy ukończyć jednolite magisterskie studia wyższe na kierunku fizjoterapia. Trwają one 5 lat. Konieczność zdobycia tytułu magistra obowiązuje od 1 października 2017 roku i dotyczy osób, które rozpoczęły naukę po tym terminie. W przypadku osób studiujących w latach 2012–2017 wystarczą studia licencjackie.

Aktualnie od fizjoterapeutów wymaga się także odbycia 6-miesięcznej praktyki zawodowej. Aby zdobyć prawo do wykonywania tej profesji, trzeba zdać Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny. Dodatkowo konieczne jest złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu można rozpocząć pracę w zawodzie.

4

czym powinien cechować się dobry fizjoterapeuta?

Dobry fizjoterapeuta powinien odznaczać się szeregiem predyspozycji i cech, które ułatwią mu wykonywanie zawodu. Ważne są takie kwestie jak:

       odpowiednio rozwinięte umiejętności motoryczne i wiedza na ich temat – fizjoterapeuta pomaga innym w ulepszaniu zdolności z tego zakresu, dlatego sam powinien być sprawny fizycznie. Przyda mu się to podczas konkretnych zabiegów i ćwiczeń, które często wymagają siły i dużej precyzji;

       zdolności komunikacyjne – fizjoterapeuta na co dzień styka się z pacjentami, dlatego musi umieć pracować z ludźmi i w prosty sposób przekazywać im ważne informacje dotyczące m.in. stosowanych metod terapii i ich znaczenia czy poprawnego wykonywania ćwiczeń;

       umiejętność obserwacji – fizjoterapeuta powinien umieć „czytać” swoich pacjentów, bo dzięki temu może zdobyć ważne informacje na ich temat. Musi być także spostrzegawczy i potrafić poprawnie oceniać zachowanie oraz rodzaj problemów osób, z którymi współpracuje;

       zdolności z zakresu organizacji czasu i pracy własnej – fizjoterapeuta powinien być dobry w planowaniu i ustalaniu harmonogramu. Pomoże mu to usprawnić codzienne działania.

W pracy każdego fizjoterapeuty: uroginekologicznego, sportowego, układu mięśniowo-szkieletowego itp. istotne są także cierpliwość, odpowiedzialność, empatia i szacunek wobec ludzi. Dodatkowo w zawodzie tym przyda się wytrwałość, samodzielność i odporność na stres. Fizjoterapeuta dziecięcy powinien oprócz tego odznaczać się odpowiednim podejściem do najmłodszych.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.