kim jest hydraulik?

 

Profesja hydraulika jest ceniona. Jej przedstawicieli potrzeba wszędzie tam, gdzie znajdują się instalacje sanitarne, a więc w blokach mieszkalnych, domach jednorodzinnych czy budynkach firmowych. Ten zawód spodoba się więc osobom, które chcą mieć dobry i pewny fach w ręku. Aby świadczyć usługi hydrauliczne, trzeba zdobyć profesjonalną wiedzę i doświadczenie oraz odznaczać się umiejętnością obsługi konkretnych urządzeń niezbędnych w codziennej pracy. Przydatne są też określone predyspozycje i cechy osobowościowe. Warto wiedzieć, jak zostać hydraulikiem i na jakie warunki zatrudnienia można liczyć w tym zawodzie.

Hydraulik bywa też nazywany monterem instalacji hydraulicznych lub monterem instalacji i urządzeń sanitarnych. To zawód skoncentrowany na świadczeniu usług. Wykonująca go osoba zajmuje się pracami projektowymi, montażowymi i remontowymi w obszarze instalacji o charakterze wodociągowym, kanalizacyjnym oraz grzewczym, a więc wszystkich tych, które są związane z przepływem wody. Odpowiada za obowiązki związane z utrzymaniem i konserwacją poszczególnych instalacji, przekazaniem ich do eksploatacji, a także modernizacją i dokonywaniem związanych z nimi przeglądów. Oprócz tego w obrębie jego zadań znajduje się usuwanie pojawiających się usterek. Hydraulik zajmuje się więc wieloma kwestiami. Choć profesja ta kojarzy się głównie z takimi czynnościami jak naprawianie zlewu czy przepychanie rur, w praktyce jest o wiele bardziej złożona.

Należy podkreślić, że hydraulik to specjalista mający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Codzienną pracę wykonuje na podstawie dokumentacji projektowych. Jego obowiązki podlegają też pod przepisy dozoru technicznego.

 

Przeczytaj również: Jakie są najważniejsze przyczyny i skutki bezrobocia w Polsce?

Co robi hydraulik w codziennej pracy? Zakres obowiązków

Zakres obowiązków hydraulika jest złożony i obejmuje wiele zagadnień związanych z instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnym i grzewczymi. Ich konkretny obszar zależy od miejsca zatrudnienia i świadczonych usług. Można jednak wymienić zadania typowe dla tego zawodu. Czym zajmuje się hydraulik? Należą do niego przede wszystkim takie obowiązki jak m.in.:

       planowanie rozmieszczenia instalacji przy wykorzystaniu stosownych rysunków technicznych;

       prace przygotowawcze (m.in. wykuwanie bruzd i wywiercanie otworów w ścianach, dzięki którym możliwe jest ułożenie stosownych przewodów o charakterze instalacyjnym);

       dobór odpowiedniego sprzętu oraz materiałów potrzebnych do prac hydraulicznych;

       kompleksowy montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym m.in. łączenie i uszczelnianie rur, spawanie itp.);

       tzw. biały montaż urządzeń sanitarnych (montowanie takich elementów wyposażenia łazienki lub kuchni jak np. zlew, sedes, zlewozmywak, panel prysznicowy, bateria łazienkowa lub kuchenna itp.);

       montaż liczników i innych urządzeń o charakterze pomiarowym;

       modernizowanie, konserwowanie i naprawianie instalacji sanitarnych;

       przeprowadzanie testów instalacji;

       sprawdzanie stanu technicznego i dokonywanie przeglądów instalacji;

       lokalizowanie awarii i usuwanie usterek instalacji;

       drobne prace serwisowe (np. podłączenie pralki, naprawa cieknącego kranu itp.);

       organizacja pracy własnej;

       kontaktowanie się z klientami;

       przestrzeganie przepisów BHP.

 

Praca hydraulika obejmuje więc wiele zadań. Wymaga kompleksowego podejścia i kompetencji z różnego zakresu.

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda praca hydraulika?

Hydraulik zajmuje się świadczeniem usług w miejscach, w których znajdują się instalacje kanalizacyjne, wodociągowe i grzewcze. Często wykonuje więc swoje obowiązki w pomieszczeniach zamkniętych, np. w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, halach produkcyjnych, biurach, pomieszczeniach technicznych, piwnicach itp. Jest też ważnym specjalistą, który pracuje przy nowo powstających budynkach. Czasami musi jednak również wypełniać swoje zadania na zewnątrz.

Osoby zatrudnione na stanowisku hydraulika mogą pracować indywidualnie lub być częścią większego, kilkuosobowego zespołu. Organizacja codziennych zadań zależy od miejsca zatrudnienia. W tym zawodzie należy być gotowym na możliwość wykonywania obowiązków w niesprzyjających warunkach. Czynnikami utrudniającymi pracę bywają m.in.: słabe oświetlenie, duży hałas, niska temperatura. To, czy dany pracownik się z nimi styka, również zależy od zatrudniającej go firmy i obszaru świadczonych usług.

W codziennej pracy hydraulik musi przestrzegać stosownych przepisów, w tym regulacji BHP. Powinien zwracać uwagę na odpowiednią odzież roboczą. Musi ona być wygodna i zapewniać odpowiedni komfort termiczny. Ważne są także solidne buty z antypoślizgową podeszwą, a w przypadku pracy ze szkodliwymi czynnikami również okulary i rękawice ochronne.

Zobacz też: Copywriter – jak zostać przedstawicielem tego zawodu?

Z jakich narzędzi najczęściej korzysta profesjonalny hydraulik?

W pracy hydraulik korzysta ze specjalistycznego sprzętu, który umożliwia mu poprawne, szybkie i efektywne wykonywanie poszczególnych zadań. Do jego wyposażenia zaliczają się narzędzia potrzebne podczas takich obowiązków jak:

       wykuwanie bruzd i wywiercanie otworów – możliwe jest korzystanie z ręcznego lub elektrycznego sprzętu, np. młotków, młotów udarowych, bruzdownic, przecinaków;

       obróbka przewodów instalacyjnych – konieczne jest używanie np. gwintownic, giętarek, szlifierek;

       montowanie urządzeń sanitarnych – przede wszystkim wykorzystuje się do tego klucze monterskie. Istnieją ich różne rodzaje. Hydraulik korzysta z kluczy nasadowych, płaskich, oczkowych, imbusowych, trzpieniowych, nastawnych, typu żabka itd.;

       łączenie przewodów instalacyjnych – popularny sprzęt to m.in. zgrzewarki, zaciskarki, rowkarki, palniki do cięcia oraz obcinaki.

To podstawowy zestaw narzędzi, z którego musi umieć korzystać każdy profesjonalny hydraulik.

Na jakich warunkach najczęściej zatrudniony jest hydraulik?

Hydraulik zatrudniany na stałe przez daną firmę często może liczyć na umowę o pracę. Gwarantuje mu to komfortowe warunki. Dzięki temu pracownik podlega przepisom Kodeksu pracy – nakłada to na niego nie tylko konkretne obowiązki, lecz daje także przywileje, m.in. prawo do płatnych urlopów i ustalonego wynagrodzenia, dostęp do takich korzystnych rozwiązań jak ekwiwalent za urlop czy odprawa (w konkretnych sytuacjach). Warto jednak pamiętać, że hydraulik może podejmować współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie lub o dzieło). Często stosowanym rozwiązaniem jest też prowadzenia własnej firmy. Hydraulik wystawia wówczas faktury i sam dba o odprowadzanie składek do ZUS-u, kwestie księgowe itp.

Czas pracy hydraulika bywa różny. Wszystko zależy od miejsca zatrudnienia. Zazwyczaj wykonuje on obowiązki zawodowe przez średnio 8 godzin dziennie. W przypadku naprawiania awarii należy jednak liczyć się z możliwością wydłużenia czasu pracy. Warto także pamiętać, że w zależności od przedsiębiorstwa zadania zawodowe wypełnia się w systemie jedno-, dwu- albo nawet trzyzmianowym. Zależy to od zakresu działalności firmy. Przykładowo, podmioty takie jak pogotowie hydrauliczne działają przez 24 godziny na dobę, w związku z czym wymagają gotowości do pracy na trzy zmiany. Dodatkowo obowiązki wykonuje się również w weekendy i święta.

Gdzie może pracować hydraulik?

Hydraulik należy do pożądanych fachowców na rynku pracy. Jest tak zarówno w kraju, jak i za granicą. W wielu miejscach obserwuje się niedobór specjalistów z tego obszaru. Polski hydraulik nie powinien więc mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Pracodawcy poszukują takich specjalistów w różnych regionach kraj. Poza Polską praca jest możliwa np. w Niemczech lub Holandii.

Hydraulik ma szansę zatrudnić się m.in. w pogotowiu hydraulicznym lub wodno-kanalizacyjnych oraz w innych przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Praca dostępna jest też w firmach budowlano-instalacyjnych, pompowniach lub oczyszczalniach ścieków oraz w zakładach energetyki cieplnej. Oprócz tego istnieje możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu obsługiwania nieruchomości oraz firmach przemysłowych wyposażonych we własne ujęcie wody. Alternatywą jest też praca w charakterze doradcy w sklepach sprzedających materiały i narzędzia instalacyjne.

W zawodzie hydraulika bardzo popularne rozwiązanie to założenie własnej działalności gospodarczej. W jej ramach specjalista samodzielnie świadczy usługi z zakresu montażu i napraw instalacji sanitarnych oraz różnego typu prac serwisowych. Ich odbiorcami mogą być rozmaici klienci – zarówno osoby prywatne, jak i firmy.

Jak wygląda ścieżka kariery hydraulika?

Polski hydraulik ma szansę, by rozwijać się w swojej profesji. Ścieżka awansu zależy jednak od miejsca zatrudnienia i uwarunkowana jest jego strukturą organizacyjną. Często pracę w zawodzie zaczyna się od objęcia stanowiska pomocniczego. Współpracuje się wówczas ze starszym stażem pracy fachowcem i jedynie pomaga mu w realizowaniu poszczególnych zadań. Wraz ze zdobywaniem doświadczenia i szlifowaniem umiejętności można zdobyć awans na samodzielną posadę hydraulika. W niektórych przedsiębiorstwach istnieje później możliwość dalszego pięcia się po szczeblach kariery. Zaangażowani specjaliści, którzy wykazują przy tym zdolności organizacyjne i związane z zarządzaniem innymi, mogą objąć posadę brygadzisty. Odpowiadają wówczas za nadzorowanie małego zespołu podwładnych.

Istnieją także inne ścieżki rozwoju kariery. Sposobem na zdobycie dobrej pozycji zawodowej jest dalsze kształcenie się np. na studiach inżynierskich. Pozwoli to w przyszłości uzyskać awans na stanowisko kierownicze. Alternatywę stanowi też założenie własnej firmy i zostanie jej szefem.

Bez względu na obraną ścieżkę, aby piąć się po szczeblach kariery, należy wykazać się zaangażowaniem oraz poszerzać swoją wiedzę i kompetencje. Na każdym etapie rozwoju zawodowego warto więc się regularnie doszkalać i brać udział w branżowych kursach.

2

ile zarabia hydraulik?

Trudno jednoznacznie określi wysokość zarobków polskiego hydraulika, ponieważ zależą one od wielu czynników. Kluczowy z nich stanowi miejsca zatrudnienia – pensja otrzymywana w przedsiębiorstwie może różnić się od miesięcznych zarobków hydraulika prowadzącego własną działalność gospodarczą. W tym pierwszym przypadku ważny jest profil działalności firmy, jej lokalizacja oraz wielkość. W drugim natomiast wpływ na wynagrodzenie ma liczba klientów oraz cennik danego specjalisty. To, ile zarabia hydraulik, zawsze zależy też od doświadczenia i zakresu usług fachowca.

Zgodnie z danymi* pokazującymi medianę wynagrodzeń w różnych zawodach, zarobki hydraulika wynoszą około 4460 zł brutto miesięcznie. Najlepiej opłacani fachowcy mogą liczyć na pensję w wysokości od 5600 zł brutto w skali miesiąca. Specjaliści, którzy podejmują pracę za granicą, otrzymują o wiele wyższe wynagrodzenie.

* Dane pochodzą z portalu wynagrodzenia.pl ze stycznia 2022 roku.

3

jak zostać hydraulikiem?

Praca hydraulika wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Można je zdobyć w procesie edukacji. Typową drogą do wykonywania tego zawodu jest ukończenie szkoły branżowej I stopnia (w przeszłości nazywanej zasadniczą szkołą zawodową) o profilu technicznym, która kształci w obszarze profesji montera sieci i instalacji sanitarnych. Alternatywne rozwiązanie stanowi uczęszczanie do technikum, do klasy przygotowującej do wykonywania profesji technika urządzeń sanitarnych. W obu przypadkach możliwe jest uzyskanie podstawowych informacji i kompetencji pozwalających na pracowanie jako hydraulik.

Inny sposób to odbycie specjalnego szkolenia dla kandydatów na hydraulików. Kwalifikowane kursy zawodowe organizuje wiele podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych. Wśród nich znajdują się m.in. placówki kształcenia ustawicznego oraz szkoły zajmujące się kształceniem zawodowym.

Po zdobyciu potrzebnych kwalifikacji przyszły hydraulik najczęściej rozpoczyna pracę w zawodzie od praktyk lub stanowiska pomocniczego. Dzięki temu może szlifować swoje umiejętności pod okiem starszych stażem pracy fachowców.

Warto pamiętać, że w pracy hydraulika przydają się też dodatkowe kwalifikacje. Pozwalają one na kompleksowe podejście do codziennych zadań i ich efektywne wykonywanie. Ważne są przede wszystkim uprawnienia z zakresu obsługi urządzeń ciśnieniowych oraz spawalnicze. Wydaje je Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Co więcej, jeśli hydraulik chce pracować w przedsiębiorstwie, które zajmuje się nie tylko instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, lecz także gazowymi, wentylacyjnymi itp., powinien pomyśleć o kolejnych kwalifikacjach. Przydatne mogą być np. uprawnienia gazowe.

Jakie cechy powinien mieć hydraulik?

Poza profesjonalną wiedzą i umiejętnościami fachowiec z zakresu hydrauliki powinien mieć konkretne cechy i predyspozycje. Ważne są zdolności matematyczne i techniczne, dobra pamięć i koncentracja oraz rozwinięta wyobraźnia o charakterze przestrzennym. Oprócz tego wymaga się zręcznych palców i umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego. Bardzo ważna jest też komunikatywność, bezproblemowe dogadywanie się z innymi oraz nastawienie na współdziałanie. Hydraulik powinien wykazywać się samokontrolą i opanowaniem – stres w pracy zdarza się również w tym zawodzie, dlatego trzeba umieć go przezwyciężyć. Dodatkowo fachowiec powinien być samodzielny, dokładny i wykazywać gotowość do dalszej nauki.

4

przeciwwskazania do pracy jako hydraulik

Praca hydraulika bywa obciążająca. Aby ją wykonywać, trzeba być wytrzymałym na długotrwały wysiłek oraz odznaczać się dobrą sprawnością i stanem zdrowia. Z tego względu nie każdy może objąć takie stanowisko – niekoniecznie będzie to dobra praca dla emeryta. W praktyce istnieją konkretne przeciwwskazania, które mogą wykluczyć z wykonywania profesji hydraulika. Wśród nich znajduje się m.in. niepełnosprawność o charakterze ruchowym, zmaganie się z lękiem wysokości albo klaustrofobią oraz borykanie się z chorobami w obrębie układu krążenia lub oddechowego. Ponadto w zawodzie tym nie powinny pracować osoby z zaburzeniami neurologicznymi lub równowagi oraz mające poważną wadę wzroku, której nie można skorygować. Za przeciwwskazanie uważa się też nadmierną otyłość. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu danej osoby do pracy na stanowisku hydraulika podejmuje lekarz specjalizujący się w medycynie pracy.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.