Kierowca zawodowy przez większość czasu pozostaje w drodze, ponieważ jego praca polega na kierowaniu określonym typem pojazdów. Choć profesja ta może kojarzyć się z beztroskimi podróżami i ciekawymi przygodami, w rzeczywistości jest bardzo wymagająca.

Jak wygląda praca jako kierowca zawodowy?

Praca jako kierowca zawodowy związana jest z wykonywaniem przewozów drogowych różnego typu. Może więc dotyczyć zarówno prowadzenia samochodów ciężarowych, jak i autobusów. Rynek pracy oferuje więc szerokie możliwości zatrudnienia w branży transportowej, logistycznej czy spedycyjnej zarówno w Polsce, jak i za granicą.

zobacz także: praca jako kierowca c+e

Jeśli chodzi o zajęcie, jakie wykonuje kierowca zawodowy, przepisy dokładnie określają czas prowadzenia pojazdu w ciągu jednego dnia. Co do zasady, wynosi on maksymalnie 9 godzin. Dwa razy w tygodniu można go jednak przedłużyć do 10 godzin. Istnieją także inne limity czasowe, w tym tygodniowy (56 godzin) oraz dwutygodniowy (90 godzin). Ponadto, należy pamiętać, że kierowca zawodowy jest zobligowani do przerw w trakcie jazdy. Zgodnie z ustaleniami, po przejechaniu 4,5 godziny, musi odpocząć przez minimum 45 minut.

Prawo jazdy, czyli pierwszy krok do tego, jak zostać kierowcą zawodowym

Kierowca zawodowy musi przede wszystkim posiadać prawo jazdy kategorii B, które uprawnia do prowadzenia samochodów osobowych oraz pojazdów dostawczych do 3,5 t. Aby je zdobyć, należy mieć minimum 18 lat, a także przejść przez dedykowany kurs zakończony egzaminem oraz otrzymać pozytywne orzeczenie lekarskie.

Oprócz prawa jazdy kategorii B kierowca zawodowy musi też posiadać dokument potwierdzający zdolność prowadzenia pojazdów wielkogabarytowych lub wielkotonażowych. Ze względu na planowaną ścieżkę kariery, może wybrać kategorię C, C+E, D lub D+E.

zobacz także: Praca dla kierowcy C+E bez doświadczenia – jak zacząć wykonywać zawód?

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Kierowca zawodowy – wymagania do wykonywania zawodu

Osoba, która chce pracować jako kierowca zawodowy, musi uzyskać specjalne świadectwo kwalifikacji. Poprzedzone jest ono dedykowanym kursem kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Choć istnieją dwa rodzaje takiego szkolenia, oba przekazują taki sam zakres wiedzy oraz kończą się egzaminem państwowym. Uczestnictwo w jednym z nich uzależnione jest od wieku kandydata – dla osób, które nie ukończyły 21. roku życia, zalecany jest pełny kurs kwalifikacji wstępnej. Trzeba przy tym pamiętać, że jest on dłuższy i wiąże się z koniecznością poniesienia wyższych opłat.

Jeśli chodzi o profesję, jaką wykonuje kierowca zawodowy, wymagane dokumenty dotyczą także uzyskania pozytywnego orzeczenia lekarskiego. Wydaje się  je w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych związanych z prowadzeniem pojazdów. Badania dotyczą sprawdzenia stanu zdrowia pod względem poprawnego funkcjonowania wzroku, słuchu, równowagi i nerek, a także układów:  nerwowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego. Konieczne jest też wykluczenie cukrzycy. Mimo to nawet diabetycy mogą podjąć pracę jako kierowca zawodowy. W ich przypadku niezbędne jest jednak częste potwierdzanie uprawnień zawodowych.

Co ważne, przyszli kierowcy zawodowi muszą również przejść przez badania psychologiczne. Testy mają na celu sprawdzenie m.in. predyspozycji osobowościowych, temperamentu, poziomu koncentracji oraz ogólnej sprawności intelektualnej.

Ostatnim krokiem do zdobycia tytułu kierowcy zawodowego jest wymiana prawa jazdy. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie wszystkich niezbędnych kwalifikacji  nie daje dożywotniego prawa do wykonywania zawodu. Każdy kierowca zawodowy zobligowany jest do odświeżania swojej wiedzy podczas szkoleń okresowych, a także do regularnego powtarzania badań. Pracownicy w wieku do 60 lat muszą robić to co 5 lat, natomiast osoby starsze co 30 miesięcy.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę