kim jest pielęgniarka?

 

Zawód pielęgniarki jest złożony i wiąże się z różnymi obowiązkami. Jego wykonywanie wymaga dużego poziomu zaangażowania. Niestety wciąż bywa niedoceniany. Sprawia to, że z roku na rok coraz mniej młodych osób decyduje się na wykonywanie profesji pielęgniarki. Jej przedstawiciele zawsze będą jednak potrzebni na rynku pracy, a znalezienie zajęcia zarobkowego w branży medycznej w Polsce lub za granicą nie powinno sprawiać problemów. Warto więc wiedzieć, jak zostać pielęgniarką i na jakie warunki zatrudnienia można liczyć na tym stanowisku.

Pielęgniarka (lub pielęgniarz – choć jest to zawód sfeminizowany, mogą pracować w nim również mężczyźni) to jedna z istotnych profesji należących do branży medycznej. Zadaniem osoby zatrudnionej na takim stanowisku jest udzielanie świadczeń o charakterze zdrowotnym. Ich odbiorcami są zarówno dorośli, jak i dzieci czy młodzież. Co ważne wśród nich są nie tylko osoby chore i niepełnosprawne, lecz także zdrowe. Działania pielęgniarki skupiają się bowiem na różnych działaniach. Mogą mieć charakter pielęgnacyjny, leczniczy, diagnostyczny lub rehabilitacyjny oraz koncentrować się na promocji zdrowia i szerzeniu edukacji zdrowotnej.

Codzienne zadania zawodowe pielęgniarki związane są więc z kompleksową opieką medyczną nad pacjentami i kontrolowaniem ich samopoczucia, a także przekazywaniem wiedzy na temat zdrowia. Wiele działań podejmuje ona samodzielnie. Często też asystuje lekarzom w trakcie różnego typu zabiegów.

Jakie obowiązki ma pielęgniarka?

Ogólny zakres obowiązków pielęgniarki jest szeroki. Wiąże się z wykonywaniem pracy zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Do głównych zadań zawodowych na tym stanowisku należy m.in.:

       wykonywanie badań fizykalnych;

       przeprowadzanie wywiadu medycznego;

       rzetelnie wypełnianie zleceń wydawanych przez lekarza;

       wykonywanie pomiarów, np. mierzenie temperatury, ciśnienia krwi, tętna itp.;

       przekazywanie pacjentom informacji o ich prawach;

       informowanie pacjentów o ich stanie zdrowia;

       wykonywanie działań z zakresu edukacji, profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia;

       podawanie leków różnymi drogami;

       wykonywanie prostych zabiegów;

       zakładanie wkłuć;

       zakładanie i zmienianie opatrunków;

       wykonywanie szczepień;

       pobieranie materiałów do badań (przede wszystkim krwi lub moczu);

       przygotowywanie pacjentów do badań;

       asystowanie lekarzom podczas zabiegów;

       udzielanie pomocy pacjentom w czynnościach związanych z utrzymywaniem higieny osobistej;

       udzielanie pierwszej pomocy w wymagających tego sytuacjach;

       prowadzenie dokumentacji medycznej;

       wprowadzanie danych do systemu komputerowego.

Powyższe zadania to jedynie część codziennych obowiązków pielęgniarki. Ich konkretny zakres często zależy od tego, jaką specjalizację ma dana osoba.

W czym może specjalizować się pielęgniarka?

Warto wiedzieć, że termin „pielęgniarka” jest ogólną nazwą zawodu. Wśród jego przedstawicieli można wyróżnić osoby, które nie mają specjalizacji, aktualnie się specjalizujące oraz takie, które otrzymały tytuł specjalisty. Taki podział wynika z rozporządzenia wydanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które dotyczy klasyfikowania zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jego stosowania.

Pielęgniarka ma więc szansę na zdobycie jednej z wielu różnorodnych specjalizacji. Jej uzyskanie wpływa na zakres obowiązków. Po odbyciu stosownego szkolenia można pracować jako:

       pielęgniarka anestezjologiczna;

       pielęgniarka chirurgiczna;

       pielęgniarka diabetologiczna;

       pielęgniarka epidemiologiczna;

       pielęgniarka geriatryczna;

       pielęgniarka kardiologiczna;

       pielęgniarka nefrologiczna;

       pielęgniarka neonatologiczna;

       pielęgniarka neurologiczna;

       pielęgniarka onkologiczna;

       pielęgniarka operacyjna;

       pielęgniarka opieki długoterminowej;

       pielęgniarka opieki paliatywnej;

       pielęgniarka pediatryczna;

       pielęgniarka psychiatryczna;

       pielęgniarka ratunkowa;

       pielęgniarka rodzinna;

       pielęgniarka z zakresu pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania;

       pielęgniarka w ochronie zdrowia pracujących;

       pielęgniarka z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego.

Oprócz tego pielęgniarka może specjalizować się w organizacji i zarządzaniu oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Warto pamiętać, że specjalizacja przekłada się nie tylko na to, jak wygląda codzienna praca, lecz także na wysokość zarobków.

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda praca pielęgniarki?

Praca jako pielęgniarka jest wymagająca. Ma charakter stacjonarny – wykonuje się ją przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych, zazwyczaj na oddziałach szpitalnych, w gabinetach przychodni zdrowotnych, pracowniach diagnostycznych oraz punktach pobrań itp. Są one wyposażone w sztuczne oświetlenie oraz wentylację lub klimatyzację. Niektórzy przedstawiciele tego zawodu muszą być jednak mobilni. Funkcjonują bowiem jako tzw. pielęgniarka do domu. Wówczas przyjeżdżają do domów swoich pacjentów i tam udzielają im świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych – doraźnie lub w ramach opieki długoterminowej.

W codziennej pracy pielęgniarka cały czas styka się z ludźmi. Są to nie tylko pacjenci i ich rodziny, lecz także współpracownicy, w tym inni członkowie zespołu pielęgniarskiego, lekarze różnych specjalizacji, personel laboratoryjny, psychologowie, ratownicy medyczni, rehabilitanci, pracownicy socjalni itp. W tym zawodzie należy więc nastawić się na pracę zespołową.

Podczas wykonywania obowiązków pielęgniarka korzysta ze specjalistycznego sprzętu medycznego. Używa m.in. igieł, strzykawek, opasek uciskowych, gazików, plastrów, probówek, aparatów do wlewów dożylnych, zestawów do cewnikowania, zestawów do robienia opatrunków i usuwania szwów, urządzeń diagnostycznych (np. ciśnieniomierza, glukometru), sprzętu ratującego życie, sprzętu przeciwwstrząsowego i wielu innych. Musi przy tym dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy, dlatego wymaga się od niej stosowania środków ochronnych (w tym noszenia fartucha i rękawiczek czy maseczek) oraz dbania o czystość, w tym stosowania środków do mycia i odkażania.

Warunki zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki

Pielęgniarka często może liczyć na umowę o pracę. Dotyczy to zarówno publicznych, jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. To korzystne rozwiązanie, które ma wiele zalet. Dzięki niemu pielęgniarka jest chroniona przez odpowiednie przepisy prawa oraz ma dostęp do przywilejów pracowniczych, takich jak płatny urlop. Może też poczuć większą stabilność zawodową. Dodatkowo wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest trudniejsze niż w przypadku innych umów.

Dopuszczalne są jednak również inne opcje. Pielęgniarka może pracować na podstawie umowy cywilnoprawnej (jest nią umowa zlecenie) lub być osobą samozatrudnioną. To drugie rozwiązanie wymaga prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i jest popularne. Pielęgniarka na kontrakcie może zazwyczaj liczyć na wyższą stawkę godzinową. Ma także większą swobodę działania, również pod względem jednoczesnego zatrudnienia w różnych miejscach. Minusem tego rozwiązania jest jednak mniejsza stabilizacja. Pielęgniarka na kontrakcie nie może korzystać z płatnych urlopów i sama musi zadbać o prowadzenie księgowości.

Praca na stanowisku pielęgniarki odbywa się zazwyczaj w systemie zmianowym. Ma ona charakter ciągły. Trzeba więc przygotować się na wykonywanie obowiązków zawodowych w godzinach nocnych, a także w niedziele, święta i inne ustawowo wolne dni. W ramach pracy pielęgniarka może być zobowiązana do pełnienia 12-godzinnych dyżurów (dotyczy to zatrudnienia w szpitalu i w centrum ratownictwa medycznego). Konkretne godziny rozpoczynania i kończenia codziennych obowiązków są wyznaczane przez wewnątrzzakładowe regulacje obowiązujące w danym podmiocie.

Gdzie może pracować pielęgniarka?

Pielęgniarka znajdzie zatrudnienie w wielu różnorodnych miejscach. Przede wszystkim są to szpitale, przychodnie podstawowej opieki o charakterze zdrowotnym i specjalistycznym oraz punkty pobrań, w których pobiera się materiały do badań laboratoryjnych. Mogą to być zarówno publiczne, jak i prywatne podmioty. Oprócz tego istnieje szansa na pracę jako pielęgniarka w szkole czy przedszkolu. W placówkach oświatowych funkcjonują gabinety profilaktyki zdrowotnej, do których w razie potrzeby mogą udać się uczniowie (w sytuacji poważniejszego skaleczenia, jakiegoś urazu, bólu głowy, złego samopoczucia itp.). Pielęgniarka w szkole przeprowadza również testy przesiewowe oraz dba o promowanie i edukowanie z zakresu zdrowego trybu życia.
Na przedstawicieli zawodu praca czeka także w zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej, sanatoriach i hospicjach. Oprócz tego zatrudnienie możliwe jest w placówkach związanych z medycyną pracy oraz w zakładach indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarskich. Pielęgniarka może pracować w instytucie naukowo-badawczym związanym z ochroną zdrowia, instytucji państwowej (np. w Ministerstwie Zdrowia). Zatrudnienie czeka również w zawodowej instytucji samorządowej (np. w samorządzie pielęgniarek i położnych). Ponadto jedną z opcji stanowi praca jako pielęgniarka w wojsku.
Trzeba przy tym podkreślić, że profesja pielęgniarki należy do zawodów deficytowych w większości regionów w Polsce. Zdobycie zatrudnienia na tym stanowisku nie jest więc trudne. Oprócz tego istnieje możliwość pracy za granicą, również jako pracownik tymczasowy. Na polskie pielęgniarki otwarte jest wiele krajów, m.in. Niemcy, Norwegia, Holandia czy Wielka Brytania.

Przeczytaj również: Kierowca samochodu ciężarowego – zakres obowiązków, wymagania, zarobki

Kariera na stanowisku pielęgniarki – jakie są możliwości rozwoju?

W zawodzie pielęgniarki konieczne jest ciągłe uzupełnianie i poszerzanie swojej wiedzy oraz podwyższanie kwalifikacji. Pozwala to poprawnie wykonywać codzienną pracę oraz zdobywać kolejne stopnie awansu. Pracując jako samodzielna pielęgniarka, z czasem można zdobyć posadę starszej pielęgniarki. Wiąże się to z szerszymi obowiązkami i nieco wyższą pensją. Kolejny szczebel awansu to pielęgniarka koordynująca lub oddziałowa. Na tym stanowisku nadzoruje się też i zarządza pracą podwładnych.

Odpowiednio zaangażowane osoby mają także szansę pracować jako pielęgniarka naczelna albo dyrektor do spraw pielęgniarstwa i organizacji opieki. To stanowiska wyższego stopnia, związane z awansem pionowym. Oprócz tego pielęgniarka ma szansę na awans poziomy, którym jest zdobycie konkretnej specjalizacji.

2

ile zarabia pielęgniarka?

Pielęgniarka to zawód zaufania publicznego. Niestety mimo to zarobki na tym stanowisku nie należą do najwyższych. Od lat stanowi to przedmiot dyskusji i przyczynę protestów ze strony środowiska pielęgniarskiego. Niesatysfakcjonujące wynagrodzenia w branży, nieadekwatne do poziomu zaangażowania i odpowiedzialności, wpływają na to, że coraz mniej osób decyduje się na związanie przyszłości zawodowej z tą profesją. Widoczna jest też spora fluktuacja kadr w podmiotach opieki zdrowotnej. Osoby, które pracują jako pielęgniarki w Polsce, często decydują się na zmianę zawodu albo wyjazd za granicę w poszukiwaniu lepszych perspektyw finansowych.

Jak jednak w praktyce prezentują się zarobki pielęgniarek? Ich ostateczna wysokość zależy od różnych kwestii. Ważne jest m.in. doświadczenie danej osoby, staż pracy i to, czy ma ona specjalizację. Oprócz tego istotne jest miejsce, w którym się pracuje. To, ile zarabia pielęgniarka w prywatnej klinice, może różnić się od pensji oferowanych w publicznych podmiotach. W praktyce ważna jest także lokalizacja danego zakładu oraz typ umowy, na podstawie którego się z nim współpracuje.

Dostępne są jednak dane*, które pokazują medianę wynagrodzeń na tym stanowisku. Według nich pielęgniarka zarabia około 4990 zł brutto miesięcznie. Stanowiska wyższego stopnia przynoszą oczywiście lepsze pensje. Przykładowo, pielęgniarka oddziałowa dostaje 6050 zł brutto w skali miesiąca.

* Wszystkie dane dotyczące zarobków pochodzą z portalu wynagrodzenia.pl ze stycznia 2022 roku.

Benefity pozapłacowe w pracy pielęgniarki

Pielęgniarki mogą otrzymywać pozapłacowe dodatki do wynagrodzenia. Taka praktyka jest powszechna w niepublicznych podmiotach zdrowotnych. Popularne rozwiązanie stanowi w takim przypadku oferowanie prywatnej opieki medycznej, dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz możliwości podwyższania swoich kwalifikacji w ramach bezpłatnych lub dofinansowanych kursów i szkoleń.

Zobacz też: Szafiarka – kim jest, czym się zajmuje i ile zarabia?

3

kto może zostać pielęgniarką?

Chcąc pracować w tym zawodzie, należy spełnić konkretne warunki. Wśród ogólnych wymogów znajduje się:

       posiadanie polskiego obywatelstwa;

       odznaczanie się pełną zdolnością do czynności prawnych;

       wyróżnianie się dobrym stanem zdrowia, który pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki;

       cechowanie się nienaganną postawą natury etycznej.

Poza tym od pielęgniarki oczekuje się konkretnej wiedzy i umiejętności twardych. Można zdobyć je w procesie kształcenia.

Jakie wykształcenie musi mieć pielęgniarka?

W drodze do zawodu pielęgniarki kluczowy element stanowi odpowiednie wykształcenie. Obecnie konieczne jest przede wszystkim ukończenie studiów wyższych (minimum I stopnia, czyli licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo. Wymóg ten obowiązuje od 2005 roku. Osoby, które wcześniej uzyskały prawo do wykonywania zawodu na podstawie ukończenia średniej szkoły kierunkowej, wciąż mogą obejmować stanowisko pielęgniarki.

Studia pielęgniarskie I stopnia trwają 3 lata. W ich ramach należy odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 1200 godzin. Pielęgniarki mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich. Trwają one dodatkowe 2 lata i obejmują 4 tygodnie praktyk zawodowych.

Istnieje też możliwość dalszego kształcenia. Dobrym rozwiązaniem jest zdobycie specjalizacji. W tym celu trzeba odbyć podyplomowe szkolenie. Można je rozpocząć, mając przynajmniej 2 lata stażu pracy w zawodzie.

Najlepiej, aby pielęgniarka cały czas podwyższała swoje kwalifikacje. Pozwala to na umocnienie pozycji zawodowej.

Jakie cechy musi mieć pielęgniarka?

Pielęgniarka powinna wyróżniać się konkretnymi cechami i predyspozycjami. Wymaga się od niej przede wszystkim odpowiedzialności, dokładności, rzetelności i dobrej koncentracji uwagi. Ponieważ na co dzień pracuje ona z pacjentami, powinna cechować się dużą dozą empatii i wyrozumiałości, a także być cierpliwa. W tej profesji liczy się wysoka kultura osobista i traktowanie innych z szacunkiem.

Dobra pielęgniarka jest samodzielna, asertywna i pracowita. Musi wykazywać chęć i gotowość do ciągłej nauki oraz zdobywania nowych umiejętności. W tym zawodzie pożądana jest także wysoka odporność na stres, zdolność do pracy zespołowej oraz nastawienie na niesienie pomocy innym.

4

jakie są przeciwwskazania do pracy na stanowisku pielęgniarki?

Pielęgniarka musi odznaczać się dobrym zdrowiem i ogólną sprawnością fizyczną. Nie każdy więc będzie w stanie wykonywać ten zawód. Wśród przeciwwskazań do objęcia takiego stanowiska są przede wszystkim schorzenia powiązane z utratą przytomności, poważne wady wzroku, których nie można skorygować oraz niesprawność narządów wewnętrznych o dużym stopniu. Ponadto z zawodu może wykluczyć bycie nosicielem choroby zakaźnej lub pasożytniczej, choroba psychiczna oraz poważne zaburzenia w obrębie działania narządów ruchu. Ostateczną decyzję o tym, czy dana osoba może wykonywać pracę pielęgniarki, podejmuje lekarz medycyny pracy.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.