kim jest spedytor międzynarodowy?

 

Zapewnienie odpowiedniego, terminowego i bezpiecznego transportu towarów różnymi drogami, w tym lądową, powietrzną i morską, stanowi ważny element działalności wielu firm, także tych dbających o przewozy międzynarodowe. Za organizację działań z tego obszaru odpowiada konkretny pracownik. Jest nim spedytor międzynarodowy. Spoczywa na nim duża odpowiedzialność, ponieważ to pod jego nadzorem realizowane są poszczególne etapy transportu. Wykonuje on ważną i potrzebną profesję. Warto więc wiedzieć, na czym polega praca spedytora międzynarodowego i na jakie warunki zatrudnienia może on liczyć.

Kim jest spedytor międzynarodowy?

Spedytor międzynarodowy to osoba, która jest przedstawicielem branży TSL (transport, spedycja, logistyka). Jak łatwo się domyślić, jego obowiązki dotyczą w szczególności spedycji. Pojęcie to pochodzi od włoskiego słowa spedizione, czyli „przesyłka”. Mianem spedycji określa się ogół zadań związanych z planowaniem przewozów różnego typu ładunków.

Tym samym pracownik na stanowisku spedytora międzynarodowego zajmuje się organizowaniem i dbałością o poprawne realizowanie transportu towarów. Odpowiada za przewozy, które odbywają się na obszarze międzynarodowym drogą samochodową, kolejową, lotniczą lub morską. Środek transportu wyznacza specjalizację danego pracownika. Są też osoby, które zajmują się tym zawodem kompleksowo, a więc mają kompetencje do organizowania przewozów różnymi drogami.

Zadania spedytora międzynarodowego są niezwykle złożone. Taki specjalista może odpowiadać nie tylko za czynności należące do tzw. spedycji właściwej, lecz także działania pomocnicze dotyczące przemieszczania towarów, np. ich składowania czy wypakowywania. Zajmuje się więc złożonymi procesami, na które składa się wiele elementów – od skontaktowania się z klientami, którzy zlecają przewóz, poprzez wybranie najlepszego przewoźnika i zadbanie o dokumentację przewozową aż po dostarczenie ładunku w konkretne miejsce i dokonanie stosownych rozliczeń. W praktyce obszar działania zależy od oczekiwań konkretnej firmy.

Spedytor międzynarodowy zawsze pełni niezwykle odpowiedzialną i ważną funkcję w danym podmiocie. Jest jednym ze specjalistów, którzy dbają o to, aby dany ładunek został przetransportowany bezpiecznie i terminowo oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Czym zajmuje się spedytor międzynarodowy? Zakres obowiązków

Spedytor międzynarodowy odpowiada za różne kwestie. Zakres jego obowiązków zawsze uwarunkowany jest potrzebami konkretnego przedsiębiorstwa, z którym współpracuje. Wpływ na to ma też poziom doświadczenia danego pracownik. Początkujący, młodszy spedytor międzynarodowy będzie zajmował się mniej złożonymi zagadnieniami niż samodzielny specjalista. Jeszcze więcej obowiązków będzie miała osoba obejmująca stanowisko seniora. Można jednak wymienić ogólne zadania spedytora międzynarodowego, z którymi zazwyczaj mierzą się przedstawiciele tego zawodu. To m.in.:

 • pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie z nimi dobrych relacji;
 • doradztwo w zakresie usług spedycyjnych;
 • wyszukiwanie przewoźników i podwykonawców oraz podejmowanie z nimi współpracy;
 • negocjowanie warunków współpracy z przewoźnikami i podwykonawcami;
 • organizowanie przewozu towarów różnymi drogami;
 • dobieranie odpowiednich środków transportowych;
 • podpisywanie umów;
 • przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji o charakterze transportowym (w tym m.in. listów przewozowych, dokumentów załadunku oraz specyfikacji);
 • czynności związane z ubezpieczeniem i oznakowaniem przesyłek;
 • dbanie o odprawy celne;
 • bieżące monitorowanie procesów przewozowych i reagowanie w przypadku opóźnień;
 • kontaktowanie się z kierowcami;
 • pilnowanie terminowości transportu ładunków;
 • rozliczanie przewozów po ich zakończeniu;
 • współpraca z innymi pracownikami z branży TSL,
 • w zależności od potrzeb działania pomocnicze, takie jak np. załadunek, rozładunek, składowanie lub pakowanie towarów.

Codzienne zadania spedytora międzynarodowego wymagają więc odpowiednich kompetencji i wiedzy. Konieczna jest także umiejętności łączenia ze sobą obowiązków różnego typu.

Zobacz też: Software engineer – kto to jest, czym się zajmuje i ile zarabia?

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda codzienna praca spedytora międzynarodowego?

To, jak wygląda praca spedytora międzynarodowego, zależy od podmiotu, w którym jest zatrudniony. Ma charakter biurowy i wykonuje się ją przede wszystkim przed ekranem komputera. Wykorzystuje się też takie narzędzia jak telefon czy faks. Pozwala to na swobodne kontaktowanie się różnymi drogami z kontrahentami, podwykonawcami i przewoźnikami, a także z urzędami. 

Spedytor międzynarodowy zazwyczaj wykonuje swoje obowiązki w pomieszczeniach biurowych w siedzibie firmy, z którą współpracuje. W tym zawodzie coraz częściej możliwa jest jednak praca zdalna lub hybrydowa. Daje to pracownikom większą swobodę i elastyczność, dlatego stanowi niezwykle cenione i pożądane rozwiązanie. Powyższe informacje dotyczą najbardziej powszechnego ujęcia stanowiska spedytora. Czasami taki pracownik odpowiada też za działania pomocnicze – wówczas część obowiązków może wykonywać np. na hali magazynowej.

Praca spedytora międzynarodowego jest w dużej mierze samodzielna. Wykonuje się ją pod nadzorem przełożonych. Warto pamiętać, że występuje w niej bardzo duże natężenie kontaktów z innymi – w tym osobami z branży TSL, a więc logistykami i specjalistami ds. transportu czy kierowcami. Oczywiście dotyczy to również klientów i przewoźników – w ich przypadku czasami konieczne są spotkania bezpośrednie.

Przeczytaj również: Jak oceniamy swoje szanse na znalezienie nowej pracy? Sprawdź, jak wygląda obecna sytuacja na rynku

Warunki zatrudnienia spedytora międzynarodowego

Pracodawcy oferują spedytorom międzynarodowym różne formy współpracy. Popularna jest umowa o pracę. To często pożądane rozwiązanie z punktu widzenia pracowników. Choć nakłada na nich konkretne obowiązki i wiąże się z mniejszą elastycznością, gwarantuje stabilność zatrudnienia i różnego typu przywileje pracownicze, takie jak prawo do płatnych dni wolnych w ramach różnego typy urlopów, dodatku za nadgodziny i pracę w godzinach nocnych, odpraw itp. Inną często stosowaną metodę zawierania współpracy stanowi umowa B2B. Spedytor międzynarodowy jest wówczas samozatrudniony i prowadzi własną działalność gospodarczą. Zapewnia mu to większą dawkę swobody i daje szansę na wyższy przychód, jednak wymaga samodzielnego załatwiania ważnych spraw formalnych i urzędowych. Każda opcja ma więc wady i zalety. Pracodawcy czasem pozwalają wybrać specjalistom formę współpracy, która najpełniej odpowiada ich preferencjom.

Spedytor międzynarodowy zazwyczaj pracuje średnio 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo. Robi to w systemie jedno- lub wielozmianowym. Z tego względu czasami musi wypełniać swoje zadania zawodowe również w godzinach nocnych, a nawet w weekendy i święta. Powinien być też przygotowany na możliwość pracy w nadgodzinach. Wszystko zależy od potrzeb i organizacji danego podmiotu.

Gdzie może podjąć pracę spedytor międzynarodowy?

Spedytor międzynarodowy jest poszukiwanym specjalistą, zwłaszcza w większych firmach, choć potrzebny bywa również w tych mniejszych. Ma możliwość podjęcia zatrudnienia w wielu różnych podmiotach. Przede wszystkim są to przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, transportowe i logistyczne (w tym duże centra logistyczne). Istnieje także szansa na rozpoczęcie współpracy z firmą, która specjalizuje się konkretnie w świadczeniu usług spedycyjnych. W praktyce zatrudnienie czeka wszędzie tam, gdzie dany podmiot musi zadbać o transport ładunków na obszarze międzynarodowym.

Warto również pamięć, że spedytor międzynarodowy może prowadzić własną działalność gospodarczą. Ma wówczas szansę podjąć współpracę z wybraną firmą i pracować na jej rzecz lub samodzielnie obsługiwać różnego typu klientów.

Ścieżka awansu zawodowego spedytora międzynarodowego

Zawód spedytora międzynarodowego daje możliwości rozwoju. Na jego przedstawicieli często czeka typowo korporacyjna ścieżka awansu, chociaż zależy to od wewnętrznej organizacji danego podmiotu. Typowe stanowiska, które można objąć, to kolejno:

 • młodszy spedytor międzynarodowy – osoba początkująca, która dopiero wkracza do branży TSL. Uczy się tajników procesów transportowych, prowadzenia negocjacji itp. Pracuje pod nadzorem bardziej doświadczonych pracowników;
 • samodzielny spedytor międzynarodowy – wykonuje wszystkie najważniejsze obowiązki zawodowe związane z tą profesją, czyli samodzielnie organizuje transport, prowadzi negocjacje, przygotowuje dokumentację itp.;
 • starszy spedytor międzynarodowy – najbardziej doświadczony pracownik z kilkuletnim stażem. Zajmuje się złożonymi zadaniami i może nadzorować pracę początkujących osób.

Spedytor międzynarodowy może też objąć stanowisko specjalisty ds. spedycji, a następnie głównego specjalisty ds. spedycji. W wielu firmach możliwe jest awansowanie na team leadera – wówczas zarządza się zespołem podwładnym. Na najbardziej zaangażowanych i pracowitych czeka również posada kierownika ds. spedycji międzynarodowej. Osiąganie poszczególnych szczebli kariery wymaga dokształcania się i wykazywania się proaktywnością.

 

2

ile zarabia spedytor międzynarodowy?

Zarobki spedytora międzynarodowego mogą być różne w zależności od tego, gdzie pracuje dana osoba. Wysokość pensji uwarunkowana jest m.in. wielkością i lokalizacją przedsiębiorstwa (firmy w dużych miastach oferują zazwyczaj lepsze wynagrodzenia) oraz profilem jego działalności. Ważne są także kompetencje i doświadczenie spedytora międzynarodowego. Zgodnie z danymi* mediana pensji w tym zawodzie z podziałem na poszczególne stopnie kariery prezentuje się następująco:

 • młodszy spedytor międzynarodowy dostaje 4540 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani zarabiają od 5400 zł brutto);
 • samodzielny spedytor międzynarodowy może liczyć na 5530 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani otrzymują od 6780 zł brutto);
 • starszy spedytor narodowy otrzymuje 6580 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani dostają od 8500 zł brutto).

Zarobki spedytora międzynarodowego są więc dość atrakcyjne, zwłaszcza w przypadku bardziej doświadczonych pracowników. Na dalszych szczeblach kariery pensje stają się jeszcze wyższe – w przypadku kierownika ds. spedycji mediana wynosi 7600 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani mogą liczyć nawet na 10030 zł brutto i więcej).

* Wszystkie dane dotyczące pensji pochodzą z portalu wynagrodzenia.pl ze stycznia 2022 roku.

Jakie benefity pozapłacowe otrzymuje zazwyczaj spedytor międzynarodowy?

Poza niezłym wynagrodzeniem spedytorzy międzynarodowi otrzymują też zazwyczaj użyteczne benefity pozapłacowe. Dostarczanie ich pracownikom jest standardem w większości firm. Pracodawcy wiedzą bowiem, że pełnią one ważną funkcję motywacyjną. Wśród najpopularniejszych bonusów do pensji znajdują się karnety sportowe, prywatna opieka medyczna oraz służbowy sprzęt (przede wszystkim telefon), z którego można korzystać również poza godzinami pracy w celach prywatnych. Oprócz tego spedytorzy międzynarodowi często mają możliwość pracy zdalnej. Niektóre firmy zapewniają im także dofinansowanie do różnego typu szkoleń.

3

jak zostać spedytorem międzynarodowym?

Nie ma jednej drogi do zawodu spedytora międzynarodowego. Aby rozpocząć pracę na tym stanowisku, trzeba spełnić wymagania konkretnej firmy – mogą się one różnić, ponieważ poszczególni pracodawcy mają własne wytyczne. Najlepiej, żeby kandydat miał wykształcenie wyższe. Preferowane jest ukończenie takich kierunków jak transport i logistyka, zarządzanie lub ekonomia. Ponadto warto rozważyć studia podyplomowe z zakresu spedycji – będzie to mile widziane.

W praktyce studia wyższe często nie stanowią warunku koniecznego do rozpoczęcia pracy jako spedytor międzynarodowy. Do wykonywania tej profesji przygotowuje bowiem również szkoła średnia, a konkretniej – technikum kształcące w kierunku uzyskania tytułu technika spedytora. To tzw. technikum spedycyjne, a nauka trwa 5 lat. Osoby, które postawiły na taką ścieżkę edukacji, zdają egzamin zawodowy, który daje im kwalifikację AU.31, dotyczącą organizacji transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów. Posiadanie jej może się okazać przydatne podczas poszukiwania pracy.

Jeżeli nie ukończyło się technikum, tylko liceum ogólnokształcące, droga do zawodu spedytora międzynarodowego nie jest zamknięta. Można wówczas zdecydować się na uczęszczanie do kierunkowej szkoły policealnej – ona również pozwala zostać technikiem spedytorem. Nauka w niej trwa 2 lata. Jeszcze inne rozwiązanie stanowi udział w kursie lub szkoleniu na spedytora międzynarodowego. Organizują je różnego typu podmioty. To najszybsza metoda pozwalająca na zdobycie potrzebnych kompetencji.

Poza odpowiednią wiedzą i umiejętnościami związanymi z organizowaniem transportu przyszły spedytor międzynarodowy powinien odznaczać się bardzo dobrą obsługą komputera i urządzeń biurowych. Oczekuje się też od niego znajomości języka obcego. W zależności od firmy i jej potrzeb może to być angielski, niemiecki, hiszpański itd.

Pracę w zawodzie rozpoczyna się od stanowiska asystenta albo młodszego spedytora międzynarodowego. Wykonywanie obowiązków pod okiem doświadczonych specjalistów najlepiej pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności i zdobywanie nowych.

 

4

jakie cechy powinien mieć spedytor w transporcie międzynarodowym?

Spedytor międzynarodowy powinien wyróżniać się określonymi predyspozycjami i mieć konkretne umiejętności miękkie. Ważne są zdolności interpersonalne, komunikatywność i wysoka kultura osobista. Taki pracownik często kontaktuje się bowiem z innymi, dlatego musi umieć dobrze się z nimi dogadywać. Oprócz tego przyda mu się cierpliwość i odporność na stresujące sytuacje. Spedytor w transporcie międzynarodowym powinien także być dokładny, uważny i rzetelny oraz umieć rozwiązywać problemy i szybko przystosowywać się do zmian. Wymaga się też od niego dyspozycyjności i pewnej dozy elastyczności. Ponadto istotna jest bardzo dobra organizacja pracy oraz zdolności negocjacyjne i związane z szybkim podejmowaniem decyzji.

Jakie są przeciwwskazania do pracy jako spedytor międzynarodowy?

Nie każdy może podjąć pracę jako spedytor w transporcie międzynarodowym. Jeżeli taki pracownik zajmuje się też zadaniami dodatkowymi związanymi z rozładunkiem i załadunkiem towarów, powinien być wytrzymały i sprawny fizycznie. Wielu spedytorów nie wykonuje jednak takich obowiązków. W tego typu sytuacji stanowisko może objąć również osoba, która ma orzeczenie o niepełnosprawności. Wciąż jednak istnieją pewne przeciwwskazania do wykonywania tej profesji. Wśród nich znajdują się poważne wady wzroku lub słuchu (takie, których nie da się skorygować), zaawansowane zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego i niektóre choroby psychiczne. Decyzję o dopuszczeniu danej osoby do pracy na stanowisku spedytora międzynarodowego zawsze podejmuje lekarz medycyny pracy.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.