czym jest ux design?

Współcześnie elektronika ma ogromne znaczenie w kontekście nowych technologii, maszyn, robotyki, a także projektowania samochodów i maszyn. Firmy są coraz bardziej zainteresowane specjalistami, którzy mają odpowiednią wiedzę i kompetencje związane z elektroniką. Właśnie dlatego wiele młodych osób decyduje się na kształcenie się w tym kierunku. Elektronik jest specjalistą, który w swojej pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim obsługą maszyn elektronicznych i przyrządów, ich budową oraz projektowaniem. Obecnie na elektronice bazuje spora część świata, w tym powszechnie wykorzystywane urządzenia i sprzęty. Ta rewolucja zaczęła się zresztą już kilka dekad temu, gdy elektronicy zajmowali się budową radioodbiorników, telewizorów, telefonów oraz odtwarzaczy płyt. Współcześnie takich urządzeń jest coraz więcej, więc zapotrzebowanie na elektroników rośnie.

Na początek warto przybliżyć, czym jest UX design. Pierwszy człon tego terminu to skrót od angielskiego User Experience, co można przetłumaczyć jako „doświadczenie użytkownika”. Dobrze oddaje to charakter tego pojęcia. Odnosi się bowiem do wszelkich odczuć i wrażeń, które ma się w trakcie korzystania z danego produktu lub usługi. Określenie UX zazwyczaj stosuje się w kontekście wytworów technologii cyfrowych, w tym witryn internetowych (tzw. web design UX), oprogramowania komputerowego, aplikacji mobilnych itp. Dotyczy ono wówczas interakcji, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a komputerem. W takim rozumieniu zaczęto je używać w latach 70. XX wieku. W praktyce określenie UX stosuje się też czasami w odniesieniu do fizycznych produktów lub usług. O wiele częściej jednak dotyczy ono technologii cyfrowych.

Wiedząc, czym jest User Experience, łatwo stwierdzić, że UX design to po prostu projektowanie doświadczeń użytkowników. W praktyce oznacza to tworzenie produktów, które zapewniają interakcję między nimi a ich odbiorcami. Muszą dostarczać pozytywnych wrażeń i odczuć. Aby tak się stało, UX design w centrum zawsze stawia człowieka i jego potrzeby oraz oczekiwania. W obrębie tej dziedziny zwraca się uwagę na takie kwestie jak zapewnienie atrakcyjnego wyglądu produktu, logiczne i intuicyjne ułożenie wszystkich jego elementów, dostarczenie użytkownikom jasnych komunikatów itp. Produkty lub usługi zapewniające dobre i pozytywne doświadczenia muszą bowiem spełnić szereg warunków. Powinny być przyjazne w obsłudze, użyteczne, funkcjonalne, intuicyjne, wiarygodne, estetyczne, dostępne i potrzebne. Dzięki temu można zwiększyć satysfakcję ich odbiorców, co z kolei przekłada się na realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa.

aktualne oferty pracy
1

kim jest UX designer?

UX designer to projektant doświadczeń użytkowników. Należy on do branży IT. Jego podstawowym zadaniem jest projektowanie produktów lub usług w odniesieniu do potrzeb, preferencji i oczekiwań odbiorców, a także w zgodzie z założeniami biznesowymi. Specjalista ten stanowi więc współtwórcę różnych stron, serwisów, aplikacji itp. Dba o takie zagadnienia jak m.in. funkcjonalność, użyteczność i dostępność produktu, rozmieszczenie treści, czytelność komunikatów. Tworzy więc niejako schemat danej strony lub aplikacji w taki sposób, by korzystanie z nich było wygodne i przyjemne.

UX designer stanowi pomost między użytkownikami a biznesem. Z jednej strony musi poznać preferencje odbiorców produktu – dlatego poddaje analizie grupę docelową i próbuje zrozumieć jej oczekiwania oraz procesy, które na nią oddziałują. Z drugiej natomiast powinien pamiętać o realizacji celów biznesowych i dążeniu do osiągnięcia sukcesu przez produkt oraz dalszego rozwoju.

Zawód UX designera jest więc niezwykle złożony. Łączy w sobie wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, takich jak np. grafika, marketing, socjologia, sprzedaż, psychologia, wzornictwo przemysłowe, obsługa klienta, programowanie, a nawet sztuka. Wymaga to kompleksowego podejścia i odpowiednich kompetencji twardych i miękkich.

UX a UI designer – jakie są różnice?

UX i UI designer to dwie profesje, które są ze sobą często mylone. Stanowią pokrewne zawody, których przedstawiciele muszą ze sobą współpracować. Co więcej, czasami jedna osoba jest zobowiązana do wykonywania obowiązków z zakresu UX i UI. Pracuje wówczas jako UX/UI designer (np. webdesigner UX/UI). W praktyce jednak te dwie dziedziny odnoszą się do nieco innych kwestii. UX to projektowanie doświadczeń użytkowników, natomiast UI, czyli User Interface, oznacza projektowanie interfejsu użytkownika (to przestrzeń, w której zachodzi interakcja między człowiekiem a urządzeniem; zalicza się do niej m.in. wszelkie elementy nawigacji na stronie – przyciski, zakładki itp.). Mówiąc najprościej, UI designer odpowiada za to, żeby założenia projektanta UX zamienić w atrakcyjny wizualnie produkt. Dba więc o wygląd danej strony lub aplikacji, jej styl, kolorystykę, znajdujące się na niej grafiki, typografię, formę przycisków itp.

Co robi UX designer w swojej pracy? Zakres obowiązków

Zawód UX designera wymaga zajmowania się rozmaitymi kwestiami. Konkretny zakres zadań uwarunkowany jest wymaganiami danej firmy. Typowe obowiązki, z którymi można się spotkać na tym stanowisku, to m.in.:

 • analizowanie wymagań ze strony biznesu;
 • research różnego typu badań i raportów;
 • badanie oraz identyfikowanie potrzeb i oczekiwań użytkowników produktu;
 • opracowywanie strategii działania i scenariuszy;
 • prototypowanie;
 • przygotowywanie makiet;
 • projektowanie takich zagadnień dla danego produktu jak interakcje, interfejsy, architektura informacji itp.;
 • wykonywanie testów użyteczności wprowadzonych rozwiązań;
 • optymalizowanie i rozwijanie gotowych produktów;
 • podejmowanie współpracy z innymi specjalistami zaangażowanymi w dany projekt, takimi jak programiści, graficy itp.;
 • opracowywanie wytycznych dotyczących projektowania z zakresu UX;
 • przygotowywanie audytów użyteczności.

Warto przy tym pamiętać, że codzienne zadania zależą również od stopnia w hierarchii zawodowej – młodszy UX designer będzie miał ich nieco mniej niż senior. Jeszcze inaczej będą się też prezentowały obowiązki projektanta UX/UI, który zajmuje się obiema dziedzinami.

2

jak wygląda praca jako UX designer?

Codzienna praca jako UX designer zazwyczaj odbywa się w biurze w siedzibie danego przedsiębiorstwa. Ze względu na jej charakter można – przynajmniej częściowo – wykonywać ją zdalnie (obecnie coraz więcej firm oferuje taką możliwość). Istnieje także szansa na pracę hybrydową.

Zawód UX designera jest niezwykle zróżnicowany i nie ma w nim miejsca na nudę, monotonię czy rutynę. Taki specjalista zajmuje się bowiem wieloma różnorodnymi zadaniami. Aby dobrze je wypełniać, musi mieć szerokie zainteresowania związane nie tylko z nowymi technologiami, lecz także psychologią, socjologią, wzornictwem itp.

UX designer pracuje zazwyczaj przy konkretnych projektach. Choć wiele obowiązków musi wykonywać samodzielnie, powinien potrafić również współpracować z innymi. Aby stworzyć odpowiedni produkt, który spodoba się użytkownikom i spełni cele biznesowe, konieczna jest praca zespołowa i współdziałanie m.in. z UI designerami, programistami, grafikami oraz project managerami.

Z jakich narzędzi korzysta UX designer?

Jako że zawód UX designera jest związany z projektowaniem, wymaga umiejętności obsługi programów, które to ułatwiają. Oczywiście pewne szkice można przygotować przy pomocy zwykłego ołówka i kartki, jednak współcześnie stosowanie nowoczesnych technologii jest nieodzowne. W codziennej pracy UX designer korzysta więc z wielu narzędzi, nie tylko tych pomagających w tworzeniu projektów. Podstawowe programy, które może stosować w codziennej pracy to m.in.:

 • Sketch, Figma, Axure, Adobe XD – pozwalają na opracowywanie makiet oraz projektów stron;
 • Optimizely, VWO, Optimize – służą do wykonywania testów A/B, które stanowią rodzaj metody badawczej pozwalającej na porównywanie dwóch wersji różnych zmiennych, np. strony internetowej, elementu strony;
 • CUX, HotJar – umożliwiają zbadanie zachowań i poziomu zaangażowania użytkowników odwiedzających daną stronę;
 • Mixpanel, Kissmetrics, Google Analytics – są przeznaczone do analityki stron WWW (śledzenia ruchu na stronie, interakcji użytkowników, analizowania problemów, sprawdzania wskaźników konwersji itd.).

Oprócz tego UX designerzy często używają aplikacji i narzędzi służących do komunikowania się z innymi, co jest użyteczne zwłaszcza w przypadku pracy zdalnej. Przykładem są programy Teams i Zoom. W celu uporządkowania poszczególnych zadań i wygodnego zarządzania nimi wiele zespołów projektowych stosuje też specjalnie do tego stworzone rozwiązania, takie jak np. Jira, Asana czy Trello.

Warunki zatrudnienia UX designerów

UX designer często pracuje na podstawie umowy o pracę. Takie rozwiązanie oferuje wielu pracodawców – zapewnia to specjalistom stabilne zatrudnienie wraz z wszelkimi płynącymi z tego benefitami, takimi jak dodatkowe świadczenia, płatne urlopy czy naliczanie stażu pracy. Czasami możliwe jest też wypełnianie codziennych zadań na mocy umowy-zlecenia – taką propozycję mogą otrzymać zwłaszcza młodsi stażem pracownicy, którym zależy na dużej elastyczności. Jeszcze inną opcję stanowi kontrakt B2B. To dość popularne rozwiązanie, jednak wymaga ono własnej działalności gospodarczej.

Jeśli chodzi o czas pracy, UX designer zazwyczaj wypełnia swoje obowiązki zawodowe przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), średnio po 8 godzin dziennie. Czasami musi liczyć się z nadgodzinami, zwłaszcza w przypadku ważnych projektów z restrykcyjnymi terminami wykonania. W tym zawodzie niektórzy pracodawcy proponują też zadaniowy czas pracy. UX designer ma wówczas pewną swobodę w zakresie ustalania godzin wypełniania poszczególnych zadań. Kluczowe są bowiem konkretne efekty jego działań i to z nich jest rozliczany.

Przeczytaj również: Co to jest marketing mix? Narzędzia i koncepcje tego rozwiązania 

Gdzie może pracować UX designer?

UX designer to przyszłościowa profesja. Ze względu na to, że technologie cyfrowe cały czas się rozwijają i zyskują coraz większe znaczenie, znalezienie zatrudnienia w zawodzie nie tylko teraz, lecz także w przyszłych latach nie powinno być trudne. Praca jest dostępna zarówno w mniejszych firmach, jak i w dużych korporacjach, również tych międzynarodowych. Mogą one być związane z wieloma sektorami, które potrzebują projektowania stron lub aplikacji. To chociażby branża spożywcza, farmaceutyczna, tekstylna, motoryzacyjna, kosmetyczna, energetyczna, elektroniczna itp. Najczęściej jednak UX designer znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach informatycznych oraz w podmiotach takich jak software house. Może także pracować np. dla interaktywnej agencji e-commerce. Ciekawym rozwiązaniem jest założenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług różnym klientom.

Ścieżka kariery UX designera

Projektant UX to rozwojowy zawód. Można rozpocząć go od praktyk lub stażu albo od stanowiska juniorskiego. Dalej obowiązuje typowo korporacyjna ścieżka awansu. Młodszy UX designer ma szansę awansować na stanowisko samodzielnego specjalisty, a następnie seniora. W dużych przedsiębiorstwach dzięki zdobywaniu wiedzy i doświadczenia może także objąć z czasem posadę lidera zespołu projektowego. Spotykaną ścieżką jest też awans na stanowisko product owner.

UX designer może także postawić na awans poziomy, czyli rozwijanie się w zawodach pokrewnych. Wśród nich znajdują się takie profesje jak np. UX researcher, UI designer, motion designer, interaction designer oraz product designer.

Zobacz też: Model Michigan, czyli skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi

3

ile zarabia UX designer?

Zarobki UX designera zależą od tego, w jakim przedsiębiorstwie jest zatrudniony (ważne czynniki to m.in. lokalizacja i wielkość firmy), jakie stanowisko obejmuje oraz jakiego typu zawarł umowę. Kluczowe są też jego umiejętności i doświadczenie. Dostępne dane* pokazują medianę wynagrodzeń w tym zawodzie. Zarobki prezentują się następująco:

 • młodszy UX designer otrzymuje 5270 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani od 6250 zł brutto wzwyż);
 • samodzielny UX designer dostaje 7380 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani co najmniej 9080 zł brutto);
 • starszy UX designer zarabia 11030 zł brutto (najlepiej opłacani od 13050 zł brutto).

Wynagrodzenia na stanowisku UX designera należą więc do satysfakcjonujących. Po zdobyciu samodzielnej posady można liczyć na zarobki przekraczające średnią krajową.

* Dane pochodzą z portalu wynagrodzenia.pl ze stycznia 2022 roku.

Jakie benefity może otrzymywać UX designer?

Specjaliści z zakresu web design UX otrzymują często od pracodawców pakiet użytecznych benefitów pozapłacowych. Wśród popularnych bonusów króluje przede wszystkim prywatna opieka medyczna oraz karnety sportowe. Inne dodatki to m.in. udogodnienia w miejscu pracy, służbowy sprzęt, spotkania integracyjne oraz dofinansowanie nauki języka obcego. Popularne są też kursy i szkolenia dla pracowników, które pozwalają szlifować posiadane umiejętności i zdobywać nowe.

4

jak zostać projektantem UX?

Zawód UX designera dla wielu może brzmieć jak praca marzeń – przynosi spełnienie, umożliwia rozwój i zapewnia dobre zarobki. Aby zacząć go wykonywać, trzeba mieć jednak odpowiednie umiejętności. Można je zdobyć np. w ramach studiów podyplomowych z zakresu UX/UI designu. Oferuje je wiele uczelni w Polsce. Innym rozwiązaniem jest zyskanie potrzebnych kompetencji twardych podczas specjalnego kursu odbywającego się stacjonarnie lub online. Najbardziej kompleksowe szkolenia są płatne, aby jednak nauczyć się podstaw, można zacząć od jednego z bezpłatnych kursów internetowych.

Chcąc zgłębiać tajniki UX designu, warto czytać literaturę branżową. Pozwoli to lepiej wejść do świata projektowania. Oprócz tego dobrym rozwiązaniem jest poszukiwanie źródeł wiedzy w internecie. Oferuje ją wiele stron i forów.

Aby objąć stanowisko UX designera, trzeba też przygotować swoje portfolio. Muszą się na nie składać wykonane już, choćby hobbystycznie i na własne potrzeby, projekty. Dzięki nim można pokazać pracodawcy umiejętności praktyczne i w ten sposób zachęcić go do swojej kandydatury.

Poza konkretnymi kompetencjami twardymi i predyspozycjami technicznymi osoba, która chce zostać UX designerem, powinna także mieć szerokie zainteresowania. Najlepiej, by umiała odnosić się do różnych dziedzin, takich jak np. psychologia, socjologia, wzornictwo, oraz wyciągać z nich to, co może przydać się na stanowisku projektanta doświadczeń użytkowników. Powinna także być na bieżąco z trendami, również tymi internetowymi (np. wiedzieć, jak działa netykieta).

Warto przy tym pamiętać, że UX designerami mogą zostać zarówno osoby dopiero wkraczające na rynek pracy, jak i pracownicy innych sektorów, którzy chcą się przebranżowić. Ta druga opcja jest dość popularna. UX design, jako część IT, przynosi bowiem dobre zarobki. Dodatkowo próg wejścia do zawodu jest niższy niż w przypadku np. profesji programisty, ponieważ nie wymaga się od kandydata umiejętności pisania kodów. Mówi się nawet, że zajęcie się obszarem UX to dobre rozwiązanie dla humanistów.

Jakie cechy powinien mieć UX designer?

Dobry UX designer powinien odznaczać się szeregiem kompetencji miękkich i konkretnych cech osobowościowych. Pomoże mu to w wykonywaniu zawodu. Ważne, aby projektant wyróżniał się dobrze rozwiniętą wyobraźnią, kreatywnością i myśleniem analitycznym. Przyda mu się także zmysł estetyczny. Oprócz tego oczekuje się od niego komunikatywności, umiejętności jasnego przekazywania informacji i przystosowania do pracy zespołowej. Istotna jest również duża doza empatii oraz zdolność przyjęcia perspektywy innych osób. Nieodzownymi wyróżnikami dobrego UX designera są także pracowitość, ukierunkowanie na cel i stała chęć rozwijania się oraz zdobywania nowej wiedzy i kompetencji.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.