Na marketing mix składają się teoretyczne koncepcje. Ich celem jest sprawienie, by przedsiębiorstwo było w stanie stopniowo zwiększać popyt na swoją ofertę i mogło właściwie oddziaływać na rynek. Istnieją różne elementy marketingu mix – wszystko zależy od konkretnego modelu tego rozwiązania.

Działania marketingowe stanowią ważny element funkcjonowania wielu firm. Najlepiej wdrażać je w oparciu na sprawdzonych modelach teoretycznych, których późniejsze przełożenie na praktykę przynosi wymierne skutki. Warto wiedzieć, na czym polega marketing mix, ponieważ tego typu koncepcje mogą pomóc w rozwoju przedsiębiorstwa.

Czym jest marketing mix?

Marketing mix to inaczej kompozycja marketingowa. Mianem tym określa się grupę różnorodnych elementów, które są ze sobą powiązane. Składają się na nie działania, procesy, metody oraz techniki, które stosuje się w danej firmie. Dzięki nim przedsiębiorstwo może odpowiednio oddziaływać na rynek, w tym na konkurencję, a przede wszystkim na własnych klientów w taki sposób, by nabywali oni konkretne produkty.

Koncepcja marketingu mix jest więc zbiorem zagadnień teoretycznych, na podstawie których firmy mogą podjąć stosowne działania praktyczne. Co istotne, obecnie istnieje kilka modeli, które pozwalają na wywieranie wpływu na otoczenie rynkowe.

Elementy marketingu mix – koncepcja podstawowa (4P)

Najpopularniejsza i najstarsza koncepcja marketingu mix nosi nazwę 4P. Pochodzi ona od angielskich słów: product, price, promotion, place. 4 elementy marketingu mix w tej koncepcji to:

  • produkt – oznacza po prostu wyprodukowany, fizyczny towar lub usługę. Jest kluczowym punktem tradycyjnej koncepcji marketingu mix. Uznaje się, że musi w pełni satysfakcjonować klientów. Należy rozpatrywać go pod różnymi względami (m.in. rynkowymi, technicznymi czy związanymi z jego cyklem życia). Produkt powinien mieć wysoką jakość i spełniać konkretne funkcje;
  • cena – jej wysokość zależy m.in. od kosztów promocji, dystrybucji i produkcji. Cena w marketingu mix powinna być odpowiednio ustalona. Ważne, aby zrobić to na podstawie szczegółowej analizy, która uwzględnia wiele elementów (np. określenie poziomu popytu, kosztów, relacji pomiędzy sprzedażą a zyskiem);
  • promocja – ten element marketingu mix dotyczy podejmowanych przez firmę działań, które służą przekazywaniu informacji o produkcie i kształtowaniu popytu. Dotyczą one m.in. tradycyjnej i internetowej reklamy, zagadnień z zakresu PR oraz sprzedaży bezpośredniej;
  • dystrybucja – dotyczy kanałów, za których pośrednictwem towar lub usługą mogą trafić do klienta. Pojęcie to odnosi się nie tylko do lokalizacji punktów handlowych i usługowych, lecz także m.in. do sposobu układania towarów w sklepach.

przeczytaj też: SWOT osobisty – jak go przeprowadzić?

Te cztery wymienione narzędzia marketingu mix pozwalają na stworzenie kompleksowej kampanii reklamowej. Dzięki połączeniu ze sobą kilku elementów ma ona szansę przynieść pożądane rezultaty.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Narzędzia marketingu mix w koncepcji 4C

Koncepcja marketingu mix 4P jest skupiona na perspektywie przedsiębiorstwa. Istnieje jednak także model, który koncentruje się na punkcie widzenia konsumentów. Nosi on nazwę 4C. Podstawowe instrumenty marketingu mix w tym ujęciu to główne potrzeby klientów (customer value), ponoszone przez nich koszty (cost), komfort robienia zakupów (convenience) oraz odpowiednia komunikacja (communication), która przebiega dwukierunkowo między firmą a konsumentami.

Instrumenty marketingu mix w wersji rozszerzonej

Podstawą marketingu mix wciąż jest koncepcja 4P. Z czasem zaczęto ją jednak rozbudowywać. Tak powstał model 7P. Zawiera on trzy dodatkowe elementy, takie jak:

  • ludzie (people) – pojęcie to odnosi się do konieczności dbania o zatrudniane osoby, ponieważ może to pozytywnie wpływać na wyniki sprzedażowe;
  • świadectwo materialne (physical evidence) – dotyczy kwestii, które kojarzą się klientom z daną firmą. Odnosi się przede wszystkim do wizualnych aspektów związanych z kreowaniem wizerunku marki;
  • proces (process) – odnosi się do tego, co dzieje się wewnątrz organizacji i pozwala na zmniejszanie kosztów oraz zwiększanie satysfakcji konsumentów.

przeczytaj też: predyspozycje zawodowe – przykłady i sposoby ich określenia

Taki rozszerzony zbiór elementów marketingu mix wydaje się najbardziej kompleksowym podejściem. Z tego względu cieszy się coraz większą popularnością.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę