Zarządzanie zasobami ludzkimi ma ogromne znaczenie w kontekście współczesnych organizacji. Już od lat osiemdziesiątych XX wieku powstają koncepcje, które mają na celu stworzenie strategii zarządzania zespołem. Doskonałym przykładem takiej teorii jest model Michigan.

Ten model zarządzania zasobami ludzkimi został opracowany przez badaczy z Uniwersytetu Michigan. Próbowali oni stworzyć model strategiczny, który pozwoli na jak najbardziej efektywne zarządzanie zespołem. Nadrzędną rolę w tej koncepcji pełni przedsiębiorstwo. 

Czym charakteryzuje się model Michigan?

Model Michigan skoncentrowany jest na pojęciu „zasobów”. Zdaniem twórców tej koncepcji ludzi należy traktować jako zasoby, którymi można zarządzać. Powinno się ich pozyskiwać jak najmniejszym kosztem, a jednocześnie wykorzystywać efektywnie umiejętności i kompetencje tych osób. W ten sposób przedsiębiorstwo może osiągnąć jak najwyższe wyniki finansowe i stać się bezkonkurencyjne. Model Michigan odnosi się więc do twardego zarządzania, w którym szczególne znaczenie ma zadbanie o firmę, a nie o samych pracowników. Współcześnie model ten można bardzo dobrze wykorzystywać, zwłaszcza w niektórych branżach i zespołach, które są skoncentrowane na wynikach. 

zobacz także: model harwardzki jako skuteczna metoda zarządzania zasobami ludzkimi

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Cztery funkcje zarządzania zasobami ludzkimi w modelu Michigan

W modelu Michigan można mówić o cyklu poszczególnych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Składa się on z następujących etapów:

  1. Dobór pracowników, czyli rekrutacja i selekcja – na tym etapie najważniejsze jest pozyskanie pracowników, którzy są już doświadczeni i kompetentni. W firmach i zespołach stosujących model Michigan raczej nie zatrudnia się osób, które nie mają dużej wiedzy i doświadczenia, tylko koncentruje się na specjalistach, bo ich nie trzeba już uczyć ani szkolić. Dzięki temu pracownikom od samego początku można zaoferować wysokie wynagrodzenie. 
  2. Ocenianie efektów pracy – ważny etap, który odnosi się do szczegółowego kontrolowania wyników pracowników, a następnie tworzenia raportów i wystawiania ocen. Pracodawca powinien rozmawiać z pracownikami na spotkaniach indywidualnych i zespołowych, aby omawiać ich postępy, a także ewentualne problemy. 
  3. Nagradzanie pracowników, które może dotyczyć motywatorów finansowych i pozafinansowych – w modelu Michigan stawia się przede wszystkim na nagrody finansowe, takie jak premie, podwyżki i bonusy płacowe. W ten sposób najlepsi pracownicy mogą poczuć się wyróżnieni i mają dodatkową motywację do pracy. 
  4. Rozwój pracowników, czyli szkolenie, kształtowanie nowych umiejętności i kompetencji – celem jest rozwój nie tylko samych pracowników, lecz także całej organizacji. W końcu lepsi pracownicy osiągają znacznie lepsze wyniki.

przeczytaj też: szkolenia dla pracowników – rozwijają i uczą nowych kompetencji

W modelu Michigan znaczenie ma również efektywny system płacowy i redukcja zatrudnienia do takiego poziomu, w którym podwładni radzą sobie z obowiązkami, ale nie nudzą się w miejscu pracy.

Efektywniejsze zarządzanie zespołami

Model Michigan to twardy model zarządzania zasobami ludzkimi, który cechuje się przede wszystkim tym, że ludzie traktowani są tak samo jak inne zasoby organizacji. W ten sposób przedsiębiorstwo może w efektywny sposób zarządzać zespołami oraz osiągać jak najlepsze wyniki sprzedażowe i finansowe. Model ten wymaga jednak od pracowników posłuszeństwa, a od pracodawców i kierowników formułowania jasnych zadań oraz zasad. Dzięki temu podwładni znają oczekiwania swojego szefa i wymagania dotyczące premii lub innych nagród. Nie muszą domyślać się, co mają zrobić, by otrzymać awans lub podwyżkę, tylko w efektywny sposób mogą realizować zadania i koncentrować się na wynikach.

zobacz także: Human Resources – podstawowe informacje o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jak wygląda praca w HR?

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę