Sygnalista to osoba, która zajmuje się wykrywaniem różnych nieprawidłowości w firmie i informowaniem o nich członków zarządu, szefostwa. Sygnalista jest osobą zgłaszającą nieprawidłowości w miejscu zatrudnienia, jednak nie ze względu na własne dobro, tylko lepsze funkcjonowanie organizacji. Może tutaj chodzić o wykorzystywanie pracowników, mobbing, łamanie praw, nielegalne postępowania.

kim jest sygnalista i jakie są jego obowiązki?

Sygnalista to osoba, która może, ale nie musi, być związana z daną firmą. Nieprawidłowości oraz problemy w danej organizacji może zgłosić każdy, a nie tylko pracownik. Sygnalistą może być zarówno osoba zatrudniona w danej organizacji, jak i kontrahent, klient lub osoba odbywająca staż. Często to właśnie ktoś z zewnątrz jest w stanie zauważyć różne objawy problemów w przedsiębiorstwie. Sygnalistą jest więc osoba, która:

  • jest przekonana o nieprawidłowościach, naruszeniach, w przedsiębiorstwie,
  • dokonuje zgłoszenia w sposób zgodny z prawem,
  • nie rzuca fałszywych oskarżeń,
  • posiada dowody na rzecz danych nieprawidłowości. 

Sygnalista podejmuje konkretne kroki ze względów etycznych, a nie z powodów osobistych, na przykład związanych z chęcią pozbycia się rywala na innym stanowisku lub kontrahenta.

W pierwszej kolejności sygnalista powinien zgłosić się do swojego bezpośredniego przełożonego i zwrócić uwagę na konkretne problemy lub naruszenia. W sytuacji gdy to nie poskutkuje, możliwe jest skontaktowanie się z szefostwem, a nawet organami ścigania. Dodatkowo dobrym rozwiązaniem jest sporządzenie raportu, przedstawienie dowodów, stworzenie dokumentacji. W ten sposób sygnalista jest w stanie zwrócić uwagę na ważne sprawy, które dzieją się w firmie. Może być to mobbing, naruszenia finansowe ze strony pracowników, łamanie przepisów, oszukiwanie, łamanie praw.

Szukasz zewnętrznego wsparcia w zakresie outsourcingu kadrowo-płacowego? Dowiedz się więcej.

czy sygnalista jest chroniony?

Opinie na temat sygnalistów są podzielone, ponieważ niektórzy uważają, że takie osoby działają etycznie i moralnie, a inni, że raczej są donosicielami. W praktyce opinie mogą w znacznym stopniu zależeć od konkretnej sytuacji i postawy danego sygnalisty. Oczywiście, gdy dany sygnalista przedstawia dowody fałszywe lub też dopuszcza się nadużyć, nie jest chroniony przez prawo. Z kolei w przypadku, gdy taka osoba kieruje się przepisami i działa zgodnie z prawem, jest chroniona. Oznacza to, że nie można powziąć odwetu na sygnaliście, czy też go skrzywdzić w jakikolwiek sposób. Każda firma jest także zobowiązana do zapewnienia odpowiedniej drogi informacyjnej dla osób, które chcą coś zgłosić. Chodzi tutaj o kanał informacyjny i przedstawienie danych w sposób zgodny z prawem i prawdą w formie ustnej lub pisemnej. Unijna dyrektywa pozwala na zgłaszanie nieprawidłowości w formie wewnętrznej (a więc do szefostwa w firmie), zewnętrznej (do organów ścigania) lub publicznej. Ta ostatnia opcja powinna być wybierana w ostateczności, zwłaszcza że w takim wypadku możliwe jest działanie na niekorzyść danego przedsiębiorstwa. Po zgłoszeniu danej sprawy sygnalista nie może zostać zdegradowany na niższe stanowisko, wysłany na urlop czy też zwolniony. Co więcej, nie wolno dyskryminować sygnalistów w zakładzie pracy. Niezależnie od dyrektywy w firmie może jednak nastąpić pogorszenie relacji międzyludzkich, zwłaszcza gdy sygnalista zaszkodził danej osobie czy też zespołowi. W takim przypadku pracodawca powinien zrobić wszystko, aby wypracować jak najlepszą komunikację wewnętrzną w firmie, a także zapewnić sygnaliście ochronę. 

czy sygnalista dostaje wynagrodzenie?

Sygnalista nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Taka osoba nie działa na rzecz siebie, tylko całej organizacji i koncentruje się na wspólnym dobru. W praktyce zatem sygnalista nie ma żadnych korzyści ze swoich działań, a za to musi często przejść przez całą drogę prawną, złożenie dokumentacji, a także możliwość spotkania się z niechęcią ze strony innych pracowników. Właśnie dlatego nie każdy decyduje się na zgłoszenie różnych nieprawidłowości i przedstawienie ich pracodawcy lub organom ścigania. Z drugiej strony działania sygnalisty mogą poprawić funkcjonowanie firmy i zapewnić oczyszczenie sytuacji.

Jeśli szukasz zewnętrznego wsparcia w prowadzeniu kadr i płac swojej firmy, zachęcam do pobrania naszego e-booka, który przybliża szczegółowo wszelkie zagadnienia dotyczące outsourcingu kadrowo - płacowego.

pobierz ebook
Autor
Sylwia Krajewska
Sylwia Krajewska

Sylwia Witkowska

senior sales manager w randstad payroll solutions

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

Zapisz się