Jeżeli pracodawca zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie pracowników na podstawie umowy o pracę, ma z tego tytułu wiele obowiązków. Do szczególnie istotnych spośród nich należy planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy. W wypełnianiu tych zadań warto wspomóc się oprogramowaniem jak np. myRandstad WorkTime.

Planowanie i rozliczanie czasu pracy to złożone zadania, które wymagają znajomości stosownych przepisów. Za związane z tym kwestie zazwyczaj odpowiadają pracownicy działu HR. Aby ułatwić sobie prowadzenie ewidencji oraz inne zadania, mogą oni skorzystać ze specjalnych programów, takich jak np. myRandstad WorkTime.

Poznaj najważniejsze kwestie związane z outsourcingiem kadr i płac.

working employee
working employee

na czym polega ewidencja i rozliczanie czasu pracy?

Zgodnie z prawem ewidencja czasu pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Musi on prowadzić ją dla każdego z pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Według regulacji i stosownych przepisów ewidencja czasu pracy powinna zawierać dane dotyczące:

 • liczby wszystkich przepracowanych godzin w danym okresie rozliczeniowym;
 • godzin, w których pracownik rozpoczynał i kończył wykonywanie obowiązków zawodowych;
 • liczby godzin, które podwładny przepracował w porze nocnej;
 • liczby godzin ponadwymiarowych;
 • liczby godzin odbywania dyżuru wraz z miejscem i godzinami, w których pracownik rozpoczynał go i kończył;
 • dni będących dla pracownika dniami wolnymi od pracy wraz z zaznaczeniem, z jakiego tytułu zostały mu one przyznane;
 • zwolnień od wykonywania pracy wraz z ich wymiarem oraz przywołaniem przepisów, na podstawie których zostały one przyznane;
 • usprawiedliwionych nieobecności wraz z określeniem ich typu oraz wymiaru;
 • nieusprawiedliwionych nieobecności wraz z ich wymiarem;
 • czasu wykonywania obowiązków zawodowych przez pracownika młodocianego, jeśli zajmuje się pracami o charakterze wzbronionym osobom młodocianym, a które może wykonywać w ramach odbywania przygotowania zawodowego.

Ewidencjonowanie czasu pracy to złożone zadanie. Jest ono jednak niezbędne do późniejszego rozliczania. To właśnie na tej podstawie pracodawcy wypłacają pracownikom należną im pensję w danym okresie rozliczeniowym.

Sprawdź, jak usprawniliśmy prowadzenie ewidencji czasu pracy u naszego klienta. Pobierz case study.

jakie są podstawowe zasady planowania czasu pracy?

Ważnym obowiązkiem pracodawcy jest także planowanie czasu pracy w zgodzie z przepisami prawa. Aby przeprowadzić je we właściwy sposób, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych zmiennych. Są to:

 • system czasu pracy obowiązujący w danej firmie (np. podstawowy, równoważny, przerywany, w ruchu ciągłym, weekendowy);
 • godziny rozpoczynania i kończenia świadczenia obowiązków zawodowych;
 • zagadnienia związane z dobą pracowniczą, która obowiązuje w konkretnym przedsiębiorstwie;
 • ustawowo przysługujący odpoczynek dobowy i tygodniowy;
 • reguły dotyczące tygodnia pracy, który ma przeciętnie 5 dni;
 • przysługujące dni wolne od wykonywania obowiązków zawodowych;
 • urlopy pracowników, które zostały wpisane do planu urlopowego, jeśli istnieje on w danej firmie.

Odpowiednie zaplanowanie czasu pracy w każdym przypadku może więc wyglądać inaczej. Związane z tym kwestie ściśle określają przepisy prawa pracy.

w czym pomagają programy typu myRandstad WorkTime?

Ewidencjonowaniem, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy zajmuje się dział HR. Jego pracownicy nie muszą jednak robić wszystkiego „ręcznie”. Z pomocą przychodzi oprogramowanie typu myRandstad WorkTime. Taki system pozwala na optymalne planowanie i rejestrowanie czasu pracy w formie elektronicznej, a także wygodne rozliczanie go, co jednocześnie umożliwia dogłębną analizę jego poszczególnych elementów oraz przygotowywanie użytecznych raportów. Co więcej, dzięki oprogramowaniu typu myRandstad WorkTime można lepiej zorganizować pracę podwładnych i doskonale zoptymalizować procesy związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

dlaczego warto sięgnąć po oprogramowanie typu myRandstad WorkTime?

Korzystanie z systemów typu myRandstad WorkTime przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim gwarantuje ogromną oszczędność czasu, a przy tym minimalizuje nakład pracy. W tradycyjnej formie pracownicy działu HR muszą ręcznie w formie papierowej prowadzić ewidencję czasu pracy. Harmonogramy mogą z kolei przygotowywać np. w programie Excel, co w praktyce również często okazuje się żmudnym zadaniem. Dzięki oprogramowaniu typu myRandstad WorkTime wszystko staje się o wiele prostsze, ponieważ jest mocno zautomatyzowane. Wystarczy bowiem dosłownie kilka kliknięć, aby przeprowadzić poprawnie wszystkie procesy. Oczywiście, nauczenie się obsługi takich systemów wymaga nieco zaangażowania, jednak warto poświęcić na to trochę czasu, ponieważ w dłuższej perspektywie korzystanie z takich programów jest naprawdę opłacalne.

Jeśli szukasz zewnętrznego wsparcia w prowadzeniu kadr i płac swojej firmy, zachęcam do pobrania naszego e-booka, który przybliża szczegółowo wszelkie zagadnienia dotyczące outsourcingu kadrowo - płacowego.

pobierz ebook
o autorze
Katarzyna Plucińska
Katarzyna Plucińska

Katarzyna Plucińska

dyrektor zarządzający randstad payroll solutions

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się