List motywacyjny do urzędu to pismo formalne, które powinno mieć odpowiednią strukturę. Profesjonalnie stworzony dokument wyróżnia się jednak nie tylko właściwą i przejrzystą konstrukcją, ale również ciekawą treścią. Warto przy tym pamiętać, aby nie korzystać z gotowych wzorów, tylko uzupełnić pismo samodzielnie, biorąc pod uwagę własne doświadczenia, umiejętności i predyspozycje przydatne do pracy na danym stanowisku. Aby list motywacyjny do urzędu skarbowego, miasta lub gminy przyciągnął uwagę pracodawcy, musi być bowiem oryginalny.

kiedy warto wysłać list motywacyjny do urzędu?

List motywacyjny do urzędu należy wysłać wtedy, gdy dostarczenie pisma jest elementem wymaganym podczas rekrutacji. Informacje na ten temat powinny być wyraźnie zaznaczone w ofercie pracy, dlatego też takie ogłoszenia zawsze należy czytać uważnie.

Jeżeli list motywacyjny do urzędu nie jest wymagany i tak warto go wysłać, zwłaszcza gdy oferta pracy jest niezwykle interesująca. Dołączenie pisma pozwoli wówczas wyróżnić się na tle innych kandydatów i zwiększy szansę na zdobycie wymarzonego stanowiska.

list motywacyjny do urzędu i jego rodzaje

Jeśli chodzi o list motywacyjny do urzędu, przykładów tego rodzaju pisma może być wiele. Wszystko zależy od konkretnej placówki, do której jest wysyłany. Najczęściej spotyka się dokumenty:

  • list motywacyjny do urzędu skarbowego,
  • list motywacyjny do urzędu miasta,
  • list motywacyjny do urzędu gminy,
  • list motywacyjny do urzędu pracy.

Każde pismo tego typu ma jednak podobną formę. W przypadku listu motywacyjnego do urzędu kluczową kwestią jest właściwe przedstawienie swoich umiejętności i pokazanie, że odpowiadają one wymogom danego stanowiska pracy.

jak napisać list motywacyjny do urzędu miasta? Przykład

List motywacyjny do urzędu miasta powinien mieć usystematyzowaną strukturę. W prawym górnym rogu pisma należy umieścić miejscowość i datę. Ponadto, na górze dokumentu powinny znaleźć się dane osobowe osoby aplikującej (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz nazwa i adres urzędu.

Treść listu motywacyjnego do urzędu miasta należy rozpocząć od zwrotu grzecznościowego – „Szanowni Państwo” lub „Szanowny Panie (nazwisko)”/„Szanowna Pani (nazwisko)”. Kolejnym krokiem jest nawiązanie do konkretnej oferty pracy i podkreślenie, dlaczego aplikuje się akurat na to stanowisko. Konieczne jest też dostosowanie treści pisma do informacji zawartych w danym ogłoszeniu – należy sprawdzić, czego oczekuje pracodawca i odwołać się bezpośrednio do jego wymagań. Pisząc list motywacyjny do urzędu, warto też pokazać, jak posiadana wiedza i umiejętności mogą przyczynić się do usprawnienia pracy placówki.

Bardzo istotnym elementem dokumentu aplikacyjnego jest opis doświadczenia i pozytywnych cech. Warto postawić na konkrety – zamiast pisać „jestem odpowiedzialny,  pracowity i zorganizowany” lepiej wymienić dotychczasowe osiągnięcia, które potwierdzają prawdziwość tych słów. Nie należy jednak powielać informacji z CV – zamiast tego, warto je odpowiednio rozbudować, odwołując się do konkretnych przykładów z życia zawodowego.

Na końcu listu motywacyjnego do urzędu warto zaznaczyć gotowość do zdobywania nowych doświadczeń. Należy też wyrazić chęć spotkania na rozmowie rekrutacyjnej w celu omówienia szczegółów i przedstawienia innych umiejętności. Niezbędny jest też końcowy zwrot grzecznościowy – często stosowane sformułowania to „Z poważaniem” lub „Z wyrazami szacunku”.

Co ważne, podobnie można napisać list motywacyjny do urzędu miasta bez doświadczenia. Trzeba jednak skupić się w nim głównie na wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach. Warto też podkreślić chęć rozwoju i dalszego zgłębiania wiedzy.