Od początku roku systematycznie  skraca się średni czas poszukiwania pracy, by w najnowsze edycji badania Randstad sięgnął zaledwie 2 miesięcy. W pierwszym kwartale wynosił jeszcze pół miesiąca dłużej – wynika z danych uzyskanych od respondentów, którzy mają świeże doświadczenia zmiany pracodawcy (do pół roku). Ponad połowa badanych poszukiwała nowego zatrudnienia około miesiąca (udział tej grupy wzrósł o 7 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału). Niemal nie zmienia się za to odsetek badanych, którym poszukiwanie pracy zajęło od 2 do 3 miesięcy (32%). Spada za to liczba ankietowanych, którzy pracy poszukują znacznie dłużej. W tej grupie – w przeciwieństwie do poprzednich edycji – nie było osób, którym szukanie zatrudnienia zajęło więcej niż rok.

pobierz szczegółowy raport z badania »

Miesiąc wynosi różnica pomiędzy średnim czasem poszukiwania pracy w południowych województwach a tym w regionach wschodnich. W badanych razem Małopolsce, Śląsku, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie nowego zatrudnienia szuka się średnio nieco ponad półtora miesiąca. Tymczasem na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu, Warmii i Mazurach ten czas sięga ponad 2,5 miesiąca.

w dużych miastach wcale nie najszybciej

Najdłużej poszukiwanie zatrudnienia zajmuje mieszkańcom miast od 50 do 200 tys. mieszkańców (średnio 2,6 miesiąca) oraz wsi w obrębie dużych aglomeracji  (2,1).  Nieco krócej trwa to na wsiach z dala od terenów miejskich (1,9) oraz największych polskich metropoliach powyżej 200 tys. mieszkańców (1,9). Najszybciej pracę znajdują ankietowani z małych miast do 20 tys. mieszkańców (1,8) oraz tych nieco większych z liczbą mieszkańców od 20 do 50 tys. (1,7).

łatwiej z wyższym wykształceniem, czas poszukiwania pracy zależy też od płci i wieku

W przypadku mężczyzn poszukiwania nowego zatrudnienia trwa ponad pół miesiąca krócej niż u kobiet. Paniom zajmuje to średnio 2,3 miesiąca, panom – 1,7. Czas szukania pracy skraca się wraz z rosnącym poziomem wykształcenia. W przypadku respondentów z wykształceniem podstawowym wynosi on 2,3 miesiąca, dla osób z ukończoną szkołą średnią – 2 miesiące, ankietowani po studiach – 1,9 miesiąca.

Najkrócej nowej pracy szukają wcale nie ci najmłodsi na rynku pracy. Rekordzistami są respondenci w wieku od 40 do 49 lat – znalezienie nowego zatrudnienia zajmuje im średnio 1,7 miesiąca. Nieco dłuższy czas deklarują ankietowani w wieku od 18 do 29 lat (1,8) oraz w wieku od 50 do 64 lat (2,3). Najdłużej nowej pracy szukali ostatnio 30-latkowie (2,5 miesiąca).

kto ostatnio znalazł nową pracę?

W ciągu ostatniego półrocza wśród uczestników badania Monitor Rynku Pracy najczęściej pracę zmieniali najmłodsi pracownicy (18-29 lat) – to blisko 44% spośród respondentów z nowym miejscem zatrudnienia. Blisko połowa z nich to z kolei osoby z wykształceniem średnim lub niepełnym wyższym, przede wszystkim ankietowani z regionu południowego (32%), pracownicy biurowi i administracyjni (27%), specjaliści (19%), robotnicy niewykwalifikowani (16%) i wykwalifikowani (14%).

już jest! sprawdź pełny raport z badania monitor rynku pracy »