Konflikty w pracy zwykle są spowodowane problemami komunikacyjnymi pomiędzy szefem a podwładnymi lub pomiędzy współpracownikami w zespole. Wiele zależy od osobowości i charakteru pracowników, a także od tego, jaki jest charakter wykonywanych zadań. Praca emocjonalna, która polega na ciągłym kontakcie z innymi ludźmi, wiąże się zwykle z dużym stresem i napięciem, które może być rzutowane na inne osoby w pracy.

Sposoby rozwiązywanie konfliktów w pracy

Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że konflikty w pracy nie zawsze powinny być postrzegane jako problem, ponieważ zdarza się, że konflikt to szansa, która pozwala na odkrycie potrzeb pracowników lub ich osobistych przeżyć, utrudniających codzienną pracę. Właśnie dlatego najważniejszym sposobem na rozwiązanie konfliktów w miejscu zatrudnienia, jest dokładne sprawdzenie przyczyny. Zdarza się, że pracownicy mają problemy osobiste, które rzutują na ich zachowanie w pracy. Kłopotliwe mogą być także konflikty dotyczące sposobu rozwiązania danego problemu, szybkości wykonywania obowiązków, a także pomysłów na projekt. Dobrze jest więc stworzyć roboczy opis konfliktu w pracy i na jego podstawie zastanowić się nad tym, co jest główną przyczyną. Ogromne znaczenie ma rozmowa osób, które spierają się na dany temat. Taka rozmowa powinna być szczera i przeprowadzona w miłej atmosferze. Najbardziej niebezpieczny jest konflikt na linii pracodawca- podwładny, ponieważ taki spór może dotyczyć oferowanego wynagrodzenia, zakresu obowiązków, błędów w pracy. Ważne jest, aby znaleźć osobę bezstronną, która pomoże w rozwiązaniu konfliktu. Należy stwierdzić, że metodami, których należy unikać w trakcie rozwiązywania wszelkich sporów w pracy, są: unikanie, odwlekanie oraz wymuszanie. Osoby, które unikają konfrontacji, mogą zdecydować się na nieprzychodzenie do pracy przez jakiś czas, urlop, a nawet odejście z miejsca zatrudnienia, dlatego nie jest to sposób efektywny, prowadzący do wypracowania kompromisu. Z kolei właściwe przezwyciężenie konfliktów może doprowadzić do integracji w zespole. Dobrymi sposobami rozwiązywania sporów jest kompromis, negocjacje, mediacje, arbitraż.

Rozwiązywanie konfliktów w pracy: wskazówki

Pytanie o to, jak rozwiązywać konflikty w pracy, nurtuje zarówno szefów, jak i pracowników, ponieważ obie te grupy mogą być świadkami sporów lub mogą same brać w nich udział. Wyróżnia się następujące zasady, dotyczące rozwiązywania konfliktów w pracy:

  • sytuacje sporne należy traktować jako normalne, które mogą przydarzyć się w każdej firmie,
  • należy zebrać wszystkie dane na temat konfliktu,
  • bardzo ważne jest odcięcie się od swoich emocji i subiektywnych opinii na temat sporu,
  • należy przestrzegać zasad konstruktywnej komunikacji, czyli szanować drugą osobę, pozwolić jej się swobodnie wypowiedzieć, wysłuchać argumentów drugiej strony,
  • warto być gotowym do kompromisów

W sytuacji, w której konflikt dotyczy większej liczby pracowników, bardzo dobrym pomysłem jest zorganizowanie warsztatów lub szkolenia z zakresu tego, jak rozwiązywać konflikty w pracy i jak być osobą efektywnie komunikującą się z otoczeniem. Spór pomiędzy szefem i podwładnym powinien zostać rozwiązany w sposób spokojny, życzliwy i pełen szacunku. Bardzo ważne jest, aby obie osoby przeanalizowały swoje zachowanie oraz argumenty, a następnie zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście mają rację. Tak naprawdę sednem rozwiązywania sporów jest ustalenie, co doprowadziło do pojawienia się konfliktu i co można zrobić, aby go rozwiązać.