W ciągu kwartału nieznacznie wzrosła liczba pracowników, którzy zmienili pracodawcę. Na ten krok – według najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy – zdecydowało się 22% respondentów. Wzrost wyniósł więc 2 p.p. kwartał do kwartału, ale w ujęciu rocznym zanotowaliśmy spadek o 2 p.p. Nie zmienia się za to odsetek osób, które w ostatnim czasie zmienili stanowisko u obecnego pracodawcy – kolejny kwartał z rzędu to nadal 1/5 badanych. Kto zmienił w ostatnim czasie miejsce pracy? Ile zajmuje poszukiwanie nowego zatrudnienia? O te kwestie specjaliści Randstad pytali uczestników badania Monitor Rynku Pracy.

zmiana miejsc pracy – kto się na to zdecydował?

Pracodawcę najczęściej w ostatnim czasie zmieniali mieszkańcy regionów wschodnich (Lubelszczyzna, Podkarpacie, Podlasie, Warmia i Mazury) i południowych (Małopolska, Dolny i Górny Śląsk, Opolszczyzna) kraju. W tych województwach zadeklarowało tak 23% badanych. Dla porównania w regionie północnym obejmującym województwo pomorskie i zachodniopomorskie ten odsetek jest o 5 p.p. mniejszy.

Nowe miejsce pracy w ostatnim czasie najczęściej wybierali mieszkańcy największych polskich metropolii oraz miast średniej wielkości (od 50 do 200 tys.) – 29%. Wskaźnik ten różni się znacząco od wyników wśród ankietowanych z regionów wiejskich – zarówno tych w okolicy aglomeracji (16%), jak i z dala od nich (15%).

zmiana-pracodawcy.png
zmiana-pracodawcy.png

młodzi zmieniają pracę nawet cztery razy częściej niż starsi

Zmiana pracodawcy jest najbardziej charakterystyczna dla najmłodszych pracowników od 18 do 29 lat. W tej grupie na nowe miejsce pracy w ostatnim czasie zdecydowało się 40% badanych. To odsetek ponad dwa razy większy niż w przypadku osób w wieku od 30 do 39 lat (19%) i niemal cztery razy w większy niż w przypadku starszych grup wiekowych. Pracodawcę częściej zmieniają też kobiety (24%) niż mężczyźni (20%) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (28%) – w ich przypadku odsetek jest niemal dwukrotnie większy niż w przypadku respondentów z wyższym wykształceniem (15%).

Odnaleźć się w nowym miejscu pracy musieli w ostatnim czasie najczęściej inżynierzy (34%), sprzedawcy i kasjerzy (34%) oraz robotnicy niewykwalifikowani (31%). Najrzadziej pracodawcę zmieniali specjaliści (12%), mistrzowie i brygadziści (14%) oraz kierownicy średniego szczebla (17%). Częste zmiany miejsca pracy sygnalizowali też pracownicy branży hotelarskiej i gastronomicznej (31%), firm i instytucji związanych z kulturą, rozrywką, rekreacją i sportem (29%) oraz sektora handlu (26%). Najmniej pracowników zmieniło pracodawcę w firmach ochroniarskich (5%), energetyce (9%) oraz administracji publicznej (13%).

co powoduje, że zmieniamy pracę?

Polscy pracownicy najczęściej decydują się na zmianę pracodawcy, bo ta zmiana oznacza dla nich rozwój zawodowy. Twierdzi tak 53% respondentów i ten czynnik po raz kolejny znalazł się na szczycie zestawienia, wyprzedzając kwestie ekonomiczne. Na wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy wskazuje 48% uczestników. 35% decyzję o zmianie pracodawcy tłumaczy korzystniejszą formą zatrudnienia w nowej firmie, a 32% ankietowanych było prostu niezadowolonych z dotychczasowego miejsca pracy.

37MRP_podowy_zmiany_pracodawcy.png
37MRP_podowy_zmiany_pracodawcy.png

zmiany na stanowiskach – w których branżach najłatwiej awansować?

U obecnych pracodawców stanowiska najczęściej zmieniali ankietowani ze wschodnich regionów Polski (29%) i największych metropolii (24%). W tej grupy były częściej kobiety (21%) niż mężczyźni (19%). Zmiana stanowiska objęła też przede wszystkim osoby młode od 18 do 29 lat (27%) oraz nieco starsze od 30 do 39 lat (24%) oraz pracowników z wykształceniem podstawowym (24%) i wyższym (21%).

W ostatnim czasie stanowiska najczęściej zmienili kierownicy najwyższego (29%) i średniego szczebla (29%) oraz mistrzowie i brygadziści. Najmniej zmian było wśród kierowców (9%), sprzedawców i kasjerów (14%) oraz robotników niewykwalifikowanych (16%).Zmiany w stanowiskach to najczęściej domena administracji publicznej (30%), sektora finansów i ubezpieczeń (25%) oraz przemysłu (22%). Najrzadziej natomiast zmienia się stanowisko w edukacji (8%), firmach i instytucjach związanych z kulturą, rozrywką, sportem i rekreacją (13%) oraz w hotelarstwie i gastronomii (15%).

pracy szukamy miesiąc dłużej niż przed rokiem

Średnio 3 miesiące ankietowanym, którzy w ostatnim czasie zmieniali pracodawcę, zajmuje znalezienie nowego miejsca zatrudniani. Ten czas wydłużył się w ciągu roku o miesiąc i rośnie niemal we wszystkich grupach.

Najkrócej poszukiwanie nowego zatrudnienia zajmuje pracownikom od 18 do 29 lat (2,4 miesiące). W pozostałych grupach wiekowych średni czas jest znacznie dłuższy – od 3,4 miesiąca w przypadku osób w wieku od 30 do 39 lat do aż 4 miesięcy w przypadku osób powyżej 50 roku życia. Ponad 3 miesiące pracy szukali też ankietowani z wykształceniem podstawowym i średnim, a nieco krócej (2,7 miesiąca) respondenci po studiach.

Nowej pracy najdłużej (3,4 miesiąca) szuka się w regionach wschodnich (lubelskie, podkarpackie, podlaskie i warmińsko-mazurskie) oraz zachodnich (lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie). Najszybciej można ją znaleźć w regionach północnych (pomorskie i zachodniopomorskie – 2,1 miesiąca).