Koniec roku to raczej czas, gdy pracodawcy planują przegląd wynagrodzeń w firmach i ewentualne podwyżki, niż zastanawiają się nad zwiększeniem poziomu zatrudnienia. Jednak i tak w ostatnich latach plany tworzenia nowych miejsc pracy deklarowała nawet 1/3 polskich firm. Tym razem te plany nieco wyhamowały. W ciągu najbliższego półrocza nowe oferty pracy pojawią się zaledwie u 1/4 pracodawców. Tak niskiego wskaźnika pod koniec roku nie było od 5 lat (w grudniu 2014 roku – 26%).

40pp-zmiany-zatrudnienia.png
40pp-zmiany-zatrudnienia.png

Z najnowszej edycji badania Randstad „Plany Pracodawców” wynika, że nowych pracowników zatrudni 24% firm, 62% zamierza pozostawić poziom zatrudnienia bez zmian, a 11% planuje zredukować liczbę etatów. Przez ostatnie 5 lat odsetek przedsiębiorców, którzy zamierzają ograniczyć zatrudnienie nie przekraczał 10% – tym razem jednak przekroczył ten poziom.

Zwiększyć zatrudnienie zamierzają przede wszystkim firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, które działają na ogół w największych polskich miastach (48%), a także przedsiębiorcy zajmujący się transportem i logistyką (38%). Redukcję zatrudnienia planują natomiast najczęściej firmy budowlane (13%), przemysł (12%) oraz branża handlowa (11%).

Najwyższy odsetek firm prognozujących wzrost zatrudnienia (28%) notujemy w badaniu w południowych regionach kraju (województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie i małopolskie), najniższy (20%) natomiast w regionach zachodnich (województwa: lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie). Znacznie częściej plany redukcji etatów pojawiają się natomiast w regionach wschodnich (województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie), podczas gdy w pozostałej części kraju oscylują na poziomie 10%.

W największym stopniu nowe rekrutacje zapowiadają przedsiębiorcy, którzy działają w największych polskich miastach (32%) oraz miastach od 20 do 50 tysięcy mieszkańców (29%). Najniższy odsetek notujemy natomiast wśród firm z najmniejszych miast (15%) i wsi z dala od aglomeracji (17%). Na terenach wiejskich najwyższy jest też udział pracodawców, którzy planują ograniczenie etatów.