4 na 10 pracodawców w Polsce zamierza zwiększyć zatrudnienie – wynika z najnowszej edycji realizowanego przez Randstad badania „Plany Pracodawców”. Na te deklaracje po części mogą wpływać zbliżające się wakacje, gdy firmy zatrudniają pracowników sezonowych. Jednak wyraźnie widzimy rosnącą od kilku lat tendencję w tym zakresie.

pobierz szczegółowy raport »

W porównaniu do zeszłego roku odsetek przedsiębiorców deklarujących wzrost zatrudniania zwiększył się o 5 p.p., ale w ciągu pięciu ostatnich lat już o 19 p.p. Najczęściej zapowiedzi nowych miejsc pracy pojawiają się w firmach ze wschodnich województw (tam ten odsetek sięga 44%). Największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają pracodawcy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, branży budowlanej i przemysłu.

niemal 1/3 firm budowlanych zamierza zatrudnić pracowników sezonowych

Popyt na pracowników po części wynika z sezonowego zapotrzebowania. 15% ankietowanych przedsiębiorców deklaruje, że w najbliższym półroczu zamierza zatrudnić pracowników sezonowych, najczęściej w budowlance, sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, a także w transporcie, łączności i logistyce.

Spośród firm, które będą poszukiwać pracowników sezonowych, 58% tłumaczy ten fakt wyzwaniami związanymi ze zwiększonym zapotrzebowaniem rynku na produkty i usługi danego przedsiębiorcy. 26% chce w ten sposób zapewnić sprawne funkcjonowanie firmy w czasie tradycyjnego sezonu urlopowego.

tylko 4 na 10 pracodawców udało się zapełnić wszystkie wolne wakaty

W ciągu ostatniego półrocza nowych pracowników poszukiwało 3/4 ankietowanych pracodawców, a w grupie dużych przedsiębiorstw rekrutacje prowadziły niemal wszystkie firmy. Tylko 41% przedsiębiorców udało się znaleźć wszystkich potrzebnych pracowników, którzy spełniali określone na stanowiskach wymagania. 3 na 10 pracodawców nie zapełniło wszystkich wolnych wakatów, a 12% zdecydowało się zmniejszyć swoje oczekiwania. 14% respondentów, mimo prowadzonych procesów rekrutacyjnych, w ogóle nie udało się nikogo zatrudnić.

podwyżki rzadziej niż na początku roku

Z reguły na początku roku pracodawcy chętniej deklarują podwyżki. Ma to związek z okresem przeglądu wynagrodzeń w polskich firmach. W połowie roku odsetek przedsiębiorców zapowiadających wzrost pensji jest już nieco mniejszy. Podobnie jest w najnowszej edycji badania – wynagrodzenie zwiększać zamierza nieco ponad 1/4 ankietowanych. Jednak, gdy porównujemy ten wynik z analogicznym z poprzednich lat, to okazuje się, że z roku na rok utrzymuje się w tej kwestii trend wzrostowy (rok do roku wzrost o 3 p.p., w ciągu pięciu lat – o 17 p.p.).

jak duże wzrosty wynagrodzeń deklarują firmy? sprawdź w pełnej wersji raportu »

Szerzej najnowsze wyniki omawiamy też w informacji prasowej »