Pracownicy w Polsce rzadziej niż przed kwartałem zmieniali pracodawcę, rzadziej też objęła ich zmiana stanowiska.  Z najnowszej edycji cyklicznego badania Monitor Rynku Pracy, realizowanego przez Randstad, wynika bowiem, że niemal co piąty ankietowany w ostatnim półroczu zmienił miejsce pracy (spadek o 2 p.p. w porównaniu z poprzednim kwartałem), a 17% respondentów zmieniło stanowisko pracy (mniej o 5 p.p. w stosunku do badania sprzed kwartału).

Jednak są regiony w skali kraju, gdzie te odsetki są nadal wysokie – to przede wszystkim województwa w północnej części Polski, gdzie pracodawcę zmienił 24% ankietowanych, a stanowisko – 25%. Największą rotację obserwujemy wśród najmłodszych pracowników w wieku od 18 do 29 lat. W tej kategorii firmę zmieniło 35% osób (prawie 4 razy więcej niż w grupie 45-64).

już jest dostępny pełny raport z badania »

Miejsce pracy najczęściej w ostatnim półroczu zmieniali inżynierowie – niemal co drugi z nich. Nowego pracodawcę znalazł też niemal co trzeci pracownik handlu i obsługi klienta oraz robotnik niewykwalifikowany. Natomiast zmiana stanowisk dotyczyła najczęściej kierowników średniego szczebla (33%), mistrzów i brygadzistów (30%) oraz specjalistów (21%).

Wśród głównych powodów zmiany pracodawcy niezmiennie na czele jest lepsze wynagrodzenie w nowej firmie (wskazuje je co drugi badany), ale na znaczeniu zyskuje też chęć rozwoju zawodowego. Ten czynnik od poprzedniego badania wzrósł o 6 p.p. i zrównał się z wynagrodzeniem (50%). Maleje natomiast odsetek respondentów, którzy jako przyczynę zmiany podają niezadowolenie z dotychczasowego pracodawcy (o 4 p.p. do 36%).

Badanym, którzy w ostatnim półroczu zmieniali pracę, znalezienie nowego zatrudnienia zajęło 2,3 miesiąca, czyli nieznacznie mniej niż przed kwartałem. Wówczas ankietowani potrzebowali na to 2,5 miesiąca.

jesteśmy bardziej zadowoleni z pracy, ale niemal co drugi respondent rozgląda się za ofertami

Od początku roku rośnie wśród badanych Polaków poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy. Ten wzrost nie jest skokowy, ale stabilny. Z pracy raczej zadowolonych lub bardzo zadowolonych jest 74% ankietowanych. Najczęściej deklarują tak pracownicy z regionów wschodnich (81%), najrzadziej – z centralnych (69%).

Wśród grup zawodowych praca daje najwięcej satysfakcji mistrzom i brygadzistom (86%), kierownikom wyższego szczebla (85%) i inżynierom (84%). Najmniej natomiast odczuwają robotnicy niewykwalifikowani (59%) oraz pracownicy handlu i obsługi klienta (55%).
Pomimo rosnącego poziomu satysfakcji zawodowej blisko połowa respondentów bardziej lub mniej aktywnie poszukuje pracy – 9% respondentów szuka czynnie zatrudnienia, 40% rozgląda się za ofertami. Na tym tle szczególnie wyróżniają się pracownicy z centralnych (55% poszukujących) i północnych województw (52%).

Chęć zmiany pracy znacznie częściej przejawiają kasjerzy, sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta – w tym gronie 21% aktywnie poszukuje nowego zatrudnienia, a 51% przegląda oferty pracy. 

najlepiej swoje szanse na zatrudnienie oceniają robotnicy wykwalifikowani

Polscy pracownicy w najnowszym badaniu odczuwają mniejsze ryzyko utraty pracy. Pojawia się ono u co czwartego respondenta (o 3 p.p. mniej niż przed kwartałem) – przy czym 8% ankietowanych ma duże obawy, a 17% - umiarkowane. 

Gdyby natomiast okazało się, że respondenci muszą poszukiwać nowej pracy, to aż 88% w ciągu 6 miesięcy byłoby w stanie znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie. Tak wysokiego wyniku nie mieliśmy w tym przypadku od początku badania, czyli od 2010 roku. 68% ankietowanych uważa, że w czasie półrocza znalazłoby pracę co najmniej tak dobą, jak dotychczasowa.

O swoich szansach na jakiekolwiek zatrudnienie najlepiej mówią technicy i robotnicy wykwalifikowani (91%), kierownicy średniego szczebla (90%) i inżynierowie (89%). Możliwość zdobycia pracy co najmniej tak dobrej, jak dotychczasowa najlepiej oceniają natomiast managerowie wyższego szczebla (75%), technicy i robotnicy wykwalifikowani (73%) oraz kasjerzy, sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta (72%).

interesują Cię szczegółowe wyniki? pobierz raport z badania »

Pełne omówienie badania znaleźć można w informacji prasowej »