2/3 Polaków uważa, że w pracy w pełni wykorzystuje swój potencjał. Częściej deklarują tak mężczyźni niż kobiety, ale różnice znacznie bardziej widać w różnych grupach wiekowych. Kto czuje, że znalazł się we właściwym miejscu, gdzie ceni się i dobrze lokuje umiejętności pracowników? Czy pracujemy nad swoim rozwojem zawodowym i czy szukamy wsparcia w tym zakresie? Pytaliśmy o to w najnowszej edycji badania „Monitor Rynku Pracy”, realizowanego przez Randstad.

pobierz raport »

W Europie to najczęściej Grecy twierdzą, że w pracy wykorzystują swój potencjał – w tym kraju deklaruje tak 9 na 10 respondentów. Na czele w dalszej kolejności znaleźli się Czesi (87%) i Włosi (84%). Zdaniem pracowników,  pracodawcy najmniej umiejętnie sięgają po potencjał swoich zespołów w Wielkiej Brytanii (64%), Norwegii i Szwajcarii (po 63%).

W Polsce jesteśmy bliżej końca zestawienia. Łącznie 2/3 ankietowanych twierdzi, że w pracy wykorzystuje swój potencjał (12% zdecydowanie zgadza się z takim stwierdzeniem, mniej stanowczo uważa tak 54% respondentów). Nieco częściej skłonni są deklarować to mężczyźni (68%) niż kobiety (64%), a o właściwym wykorzystaniu potencjału w pracy najczęściej przekonani są najstarsi w wieku od 55 do 65 lat (73%) - o 20 p.p. więcej twierdzących odpowiedzi niż w grupie respondentów od 18 do 24 lat (53%).

z wiekiem rzadziej potrzebujemy porad zawodowych

Polacy nie odstają zbytnio od europejskiej średniej w kwestii sięgania po pomoc profesjonalnych doradców zawodowych. Robią to rzadko – z ich wsparcia korzysta 1/3 respondentów (w Europie 36%). Z wiekiem maleje potrzeba radzenia się w kwestia zawodowych – o ile w grupie od 18 do 24 lat niemal połowa ankietowanych potrzebuje takiej pomocy, o tyle w przypadku najstarszych pracowników zaledwie co piąty respondent.

Do niedawna na rynku deficytu ofert pracownicy decydowali się na pierwszą z brzegu. Teraz pomoc doradcy ma więcej sensu – pozwala ocenić dostępne oferty pod kątem faktycznych predyspozycji, warunków proponowanych przez pracodawców oraz długofalowego spojrzenia na swoją własną karierę. – podkreśla Monika Hryniszyn, Członek Zarządu i Dyrektor Personalna w Randstad Polska.

Znacznie bardziej Polacy przekonani są do regularnego rozwijania swoich umiejętności i kompetencji, aby zadbać o swoje szanse na rynku pracy. Deklaruje tak 72% badanych. Wyprzedzamy pod tym względem wiele europejskich krajów i plasujemy się powyżej średniej na kontynencie (65%). Konieczności kształcenia niemal nie dostrzegają francuscy pracownicy (16%). Z rezerwą do tej kwestii podchodzą też Holendrzy (45%) i Belgowie (57%).

Wśród przebadanych Polaków najbardziej wyróżnia się najmłodsza grupa. Respondenci w wieku od 18 do 24 lat najczęściej dostrzegają potrzebę regularnego odświeżania swojej wiedzy i umiejętności (93%). W pozostałych grupach ten odsetek waha się od 64 do 74%.

kwalifikacje zawodowe czy umiejętności „miękkie”?

W badaniu Monitor Rynku Pracy respondentów z różnych krajów Europy pytaliśmy także o to, które umiejętności zamierzają  rozwijać. Tylko we Francji ankietowani częściej wskazywali umiejętności osobiste niż zawodowe. Dla Portugalczyków były równie ważne. W pozostałych państwach dominowały bardziej „twarde” umiejętności. Nad Sekwaną i w Luksemburgu ankietowani znacznie częściej niż w pozostałych krajach odpowiadali, że nie zamierzają rozwijać żadnych umiejętności (16%).

Średnio w Europie 68% respondentów deklarowało, że chce zadbać o swoje umiejętności zawodowe, na umiejętności interpersonalne postawić chce 43% badanych, a 6%  nie zamierza w ogóle poświęcać się rozwojowi jakichkolwiek umiejętności.

W Polsce częściej niż na kontynencie chcemy pracować nad swoimi kwalifikacjami zawodowymi (76%), nieco rzadziej za to zajmujemy się umiejętnościami „miękkimi” (41%). 3% respondentów w kraju w ogóle nie zamierza rozwijać swoich umiejętności.

Gdy spoglądamy bardziej wnikliwie, wśród Polaków zainteresowanie inwestowaniem w umiejętności interpersonalne z wiekiem spada (z 51% w grupie wiekowej 18-24 do 25% w grupie wiekowej 55-65). O kompetencje zawodowe najbardziej dbać chcą za to najstarsi (90%) oraz respondenci w wieku od 25 do 34 lat (81%).

jeśli rozwój zawodowy, to przez szkolenia i studia

Gdy szczegółowo pytamy Polaków o to, z jakich rozwiązań korzystali w ciągu ostatniego roku, by poszerzyć swoje umiejętności, to najczęściej wskazują studia lub szkolenia (35%) oraz warsztaty (28%). 26% respondentów nie korzystało z żadnych rozwiązań, 21% brało udział w kursach on-line, co piąty w indywidualnych sesjach coachingu, a 7% respondentów korzystało z usług doradcy zawodowego.
Jeśli wsparcie miałby nam zaoferować i sfinansować nasz pracodawca, to najchętniej skorzystalibyśmy ze szkoleń lub nauki na studiach (33%), ale 32% respondentów podziękowałoby za jakikolwiek rodzaj wsparcia. 29% ankietowanych wzięłoby udział w warsztatach, seminariach lub konferencjach, za które zapłaci firma, po 19% w kursach on-line lub indywidualnych sesjach z trenerami, a 5% z doradztwa zawodowego. 

Gdybyśmy za wsparcie mieli płacić sami, to w pierwszej kolejności wybieralibyśmy coaching (33%) lub kursy on-line (27%). Najmniej respondentów poszłoby do doradcy zawodowego (14%), ale i tak prawie 3 razy więcej  niż gdyby płacił za niego pracodawca.
W szczegółowym raporcie z badania Monitor Rynku Pracy analizujemy to, jak Polacy w kwestiach wyboru metod rozwoju zawodowego wypadają na tle innych europejskich narodów. Sprawdzamy też, czy wyróżnia  nas szczególnie zawodowa stagnacja. 

pobierz raport »