Osoby, które poszukują terminowego zatrudnienia, często zwracają się do specjalnej firmy, jaką jest agencja pracy. Taki podmiot pomaga w zdobyciu zajęcia w wielu branżach. Podejmując z nim współpracę, pracownik tymczasowy wykonuje obowiązki dla tzw. pracodawcy użytkownika, jednak jest oficjalnie zatrudniony właśnie przez agencję. Jakie są ważne kwestie związane z warunkami jego pracy?

Podjęcie zatrudnienia jako pracownik tymczasowy podlega pod wiele regulacji, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa. Warto więc wiedzieć m.in., jakie zajęcia może wykonywać osoba zatrudniona na czas określony przez agencję pracy, a także ile miesięcy może pracować w takim charakterze.

Kto to jest pracownik tymczasowy?

Mianem pracownika tymczasowego nazywa się osobę, która została zatrudniona za pośrednictwem agencji pracy i wykonuje obowiązki zawodowe o czasowym charakterze. Z usług takiego podwładnego korzysta tzw. pracodawca użytkownik. Sprawuje on nad nim kierownictwo i wyznacza mu miejsce pracy. Współpraca zachodzi tu więc między trzema stronami. Stanowi to wyróżnik pracy tymczasowej i pociąga za sobą dalsze konsekwencje.

Zatrudnienie pracownika tymczasowego – umowa, limit czasu pracy, prawa podwładnego

Zatrudnienie pracownika tymczasowego i związane z nim zasady są ściśle określone. Ważna jest przede wszystkim forma współpracy z taką osobą. Zgodnie z prawem z pracownikiem tymczasowym można podpisać:

  • umowę o pracę na czas określony,
  • umowę cywilnoprawną, jednak tylko wtedy, gdy pozwala na to charakter obowiązków zawodowych i sposób, w jaki się je wykonuje.

przeczytaj też: czym jest zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej? wady i zalety rozwiązania

Pracownik tymczasowy podpisuje umowę poprzez agencję zatrudnienia. Co ważne, może on wykonywać zadania zawodowe dla jednego pracodawcy użytkownika jedynie przez określony czas. Przepisy wyznaczają, że maksymalny okres pracy to wówczas to 18 miesięcy, o ile następują one w kolejnych 36 miesiącach. 

Warto również pamiętać, że pracownik tymczasowy ma wiele uprawnień podobnych do tych przysługujących osobom zatrudnionym w standardowy sposób. Przede wszystkim może skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Przysługują mu 2 dni wolne za każde 30 dni zatrudnienia.

Ponadto prawa pracownika tymczasowego to również prawo do równego traktowania oraz otrzymania odszkodowania w razie jego naruszenia, a także do urządzeń socjalnych (ma szansę korzystać z nich na takich samych zasadach, co zwykli podwładni pracujący w firmie, którą zarządza pracodawca użytkownik). Pracownik tymczasowy może również iść na L4. Warto jednak pamiętać, że prawo do pobierania wynagrodzenia chorobowego zyskuje on dopiero wtedy, gdy minie 30 dni od jego zatrudnienia.

Male caucasian worker operating a forklift in a logistics environment. Blue-collar. Smiling.  Wearing glasses. Groomed beard and moustache. Checkered shirt. Primary color white. Secondary colors turqoise and yellow.
Male caucasian worker operating a forklift in a logistics environment. Blue-collar. Smiling.  Wearing glasses. Groomed beard and moustache. Checkered shirt. Primary color white. Secondary colors turqoise and yellow.

Jakie zajęcia może wykonywać pracownik tymczasowy?

Przepisy jasno wyznaczają, jakie obowiązki może wykonywać pracownik tymczasowy. Są to:

  • prace mające charakter sezonowy, okresowy lub doraźny (przykładami takich zajęć mogą być zbiór owoców, warzyw czy kwiatów albo inne prace rolnicze, jak również sprawowanie opieki nad starszą osobą, zatrudnienie na budowie itp.);
  • zajęcia, których nie są w stanie wykonać w terminie pracownicy zatrudnieni na stałe w firmie pracodawcy użytkownika (taka sytuacja może wynikać np. z sytuacji związanej z tymczasowo większym zapotrzebowaniem na pracę);
  • zadania, które na co dzień wykonuje nieobecny w danej chwili pracownik zatrudniony w danym przedsiębiorstwie (powód jego nieobecności nie ma w tym przypadku znaczenia).

przeczytaj też: jakie są główne zasady zatrudniania pracowników tymczasowych?

Jednocześnie pracownik tymczasowy nie powinien wykonywać pracy o charakterze określanym jako wyjątkowo niebezpieczny ani takiej, która wymaga posiadania przez pracownika zatrudnianego w ochronie takiego sprzętu, jak broń palna bojowa lub przedmioty wymagające pozwolenia, przy pomocy których można obezwładnić innych, wykorzystując do tego energię elektryczną. Ponadto osoba zatrudniona w charakterze pracownika tymczasowego nie może wykonywać obowiązków zawodowych na stanowisku obejmowanym przez osobę, która w danym momencie bierze udział w strajku.

 

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę