Blisko 7 na 10 Polaków mówi bez ogródek – mam plan swojej kariery zawodowej i wiem, co chcę robić za dwa lata. Blisko połowa uczestników ostatniej 33. edycji badania Monitor Rynku Pracy jako jedną z opcji na przyszłość bierze pod uwagę przebranżowienie, pracę w innym zawodzie niż ten wykonywany obecnie. Zresztą w ogóle Polacy są dość elastyczni w tej kwestii, bo 88% ankietowanych uważa, że na zmianę zawodu lub branży mogliby sobie pozwolić. Takiej możliwości w swoim przypadku nie dostrzega tylko 2% respondentów.

szczegółowe wyniki monitora rynku pracy są już do pobrania »

Możliwość pracy w innym zawodzie lub branży najpowszechniejsza jest w regionach północnych kraju – tam deklaruje tak 91% uczestników badania. Nieco mniej – w centralnych i południowych (po 90%) i zachodnich (87%). Wyraźnie na tym tle odznaczają się regiony wschodnie, gdzie takie możliwości dostrzega 83% ankietowanych.

Wśród mieszkańców centralnej Polski najwyższy jest natomiast odsetek osób, które w ciągu najbliższych dwóch lat rozważają przebranżowienie (51%), ale w pozostałych regionach te wyniki są niewiele mniejsze – od 49% w regionach południowych i wschodnich, przez 48% w regionach północnych, po 45% w województwach zachodniej Polski.

przebranżowienie najczęściej planują mieszkańcy mniejszych miast

Swoje szanse zmianę zawodu najlepiej oceniają natomiast mieszkańcy wsi w obrębie aglomeracji miejskiej (91%), małych miasteczek do 20 tysięcy mieszkańców (91%) i największych metropolii  powyżej 200 tysięcy mieszkańców (90%). 

W ciągu dwóch lat zawód lub branże zamierza natomiast zmienić 58% mieszkańców miast od 50 do 200 tysięcy mieszkańców, 56% respondentów z miast od 20 do 50 tysięcy mieszkańców. Dane z tych ośrodków miejskich wyróżniają się na tle pozostałych. Dla porównania najrzadziej na zmianę zawodu lub branży zamierzają się zdecydować mieszkańcy wsi z dala od aglomeracji – tam takie plany ma tylko 1/3 ankietowanych.

Bardziej odważne w deklarowaniu zmiany zawodu są kobiety (54% z nich ma taki zamiar w ciągu najbliższych dwóch lat) niż mężczyźni (45%). Przebranżowienie to domena najmłodszych grup pracowników, które jeszcze często rozglądają się na rynku pracy, próbują różnych opcji. Wśród ankietowanych do 29 roku życia zmianę zawodu lub branży w ciągu najbliższego czasu rozważa 59%. Z wiekiem ten odsetek spada, by wśród osób od 50 do 64 roku życia sięgać 39%.

Na przebranżowienie częściej planują się zdecydować respondenci z wykształceniem podstawowym i zawodowym (57%). Rzadziej takie rozwiązanie biorą pod uwagę osoby z wykształceniem średnim (48%) i wyższym (46%).

stała umowa o pracę to mniejsza skłonność do zmiany zawodu lub branży

Uczestnicy badania, którzy są zatrudnieni na umowach o pracę na czas nieokreślony oraz samozatrudnieni to grupy, które w mniejszym stopniu myślą o zmianie zawodu lub branży  (odpowiednio 43% i 40%). Zdecydowanie częściej mają taki zamiar osoby zatrudnione na czas określony (60%) oraz pracujący na umowy cywilnoprawne (62%).

Wśród grup zawodowych najpoważniej zmianę branży lub zawodu biorą pod uwagę inżynierowie (64%), robotnicy niewykwalifikowani (60%) oraz pracownicy biurowi i administracyjni (55%). Najrzadziej takie plany mają specjaliści (37%), technicy i robotnicy wykwalifikowani (45%) oraz kierownicy średniego szczebla (46%).

szukasz nowych perspektyw zawodowych? porozmawiaj z konsultantem randstad w jednym z naszych lokalnych biur »

72% uczestników badań Randstad deklaruje, że samodzielnie planuje swoją ścieżkę kariery i nie korzysta przy tym z rad innych osób. Zaledwie co piąty ankietowany korzystał w przeszłości z usług doradcy zawodowego, ale w obliczu tak dużej gotowości na przebranżowienie, wsparcie wykwalifikowanych doradców coraz częściej okazuje się nieodzowne. 69% ankietowanych zamierza w przyszłości skorzystać z takiej formy wsparcia.

– Polscy pracownicy widzą już, że rynek pracy potrafi zmieniać się dynamicznie i w obliczu tej dynamiki przydać się może przewodnik, doradca. To wskazówka dla wszystkich podmiotów obecnych na rynku, w którym kierunku zmierzać powinny działania w sytuacji, gdy dostępność pracy jest tak wysoka. Przede wszystkim jest to sygnał do podjęcia działań przez instytucje do tego celu stworzone. Dostrzegamy w tym również naszą rolę, wdrażając już konkretne działania, które pomóc mają kandydatom w świadomym rozwoju zawodowym w oparciu o naszą wiedzę i prowadzone przez naszych ekspertów analizy rynku pracy – podsumowuje Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i Członek Zarządu Randstad Polska.

pobierz pełny raport z badania »