kim jest instruktor nauki jazdy?

 

Instruktor nauki jazdy stoi przed ważnym zadaniem. Jego celem jest przygotowanie kandydatów na kierowców do uzyskania odpowiednich uprawnień, które pozwolą im na bezpieczne poruszanie się danym typem samochodu. Takiego specjalistę można nazwać nauczycielem, mimo że w praktyce nie pracuje on w typowo rozumianej szkole. Zarabia też więcej niż pracownicy oświaty. Warto wiedzieć, jak wyglądają codzienne obowiązki instruktora nauki jazdy i jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc je wykonywać.

Mówiąc najogólniej, instruktor nauki jazdy to ktoś, kto uczy innych, jak należy jeździć danym typem pojazdu samochodowego. Innymi słowy, jest specjalistą edukującym ludzi w zakresie zasad bezpiecznej jazdy po drogach publicznych w różnych warunkach (zarówno pogodowych, jak i drogowych). W tym celu udziela im instrukcji teoretycznych i praktycznych w ramach prowadzonego przez siebie kursu. Takie szkolenie obejmuje zatem różne elementy – składają się na nie zarówno różnego typu prezentacje czy wykłady przekazujące wiedzę z zakresu zasad, przepisów oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego czy budowy pojazdów, jak i lekcje nauki jazdy w prawdziwym samochodzie wymagające od kursantów prowadzenia pojazdu na placu manewrowym lub po publicznych drogach.

Podstawowym zadaniem instruktora nauki jazdy jest przygotowanie kursantów do zdania oficjalnych egzaminów, a tym samym zostania pełnoprawnymi kierowcami. Ma szansę uczyć osoby w różnym wieku – zarówno nastolatków (kurs na prawo jazdy kat. B można rozpocząć, mając niespełna 18 lat), jak i dorosłych, w tym seniorów.

Stanowisko instruktora nauki jazdy to praca marzeń dla osób czujących w sobie powołanie do uczenia innych i zainteresowanych motoryzacją. Aby je objąć, trzeba jednak spełnić konkretne warunki.

Jakie są rodzaje instruktorów nauki jazdy?

Instruktor nauki jazdy przygotowuje kursantów do zdania prawa jazdy konkretnej kategorii. W zależności od jej typu otrzymuje się uprawnienia do kierowania różnymi pojazdami. Przyszli kierowcy muszą więc wybrać odpowiedniego specjalistę, który edukuje w wybranym przez nich zakresie. Pod tym względem można wyróżnić takich pracowników jak m.in.:

       instruktor nauki jazdy kat. A – inaczej instruktor nauki jazdy motocyklem;

       instruktor nauki jazdy kat. B – uczy prowadzenia samochodów osobowych, których masa wynosi mniej niż 3,5 tony (poza motocyklami i autobusami);

       instruktor nauki jazdy kat. B+E – szkoli z zakresu kierowania samochodami osobowymi wraz z przyczepami;

       instruktor nauki jazdy kat. C – edukuje w zakresie prowadzenia pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 3,5 tony (poza autobusami);

       instruktor nauki jazdy kat. C+E – ma uprawnienia z zakresu nauki prowadzenia pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony wraz z przyczepami;

       instruktor nauki jazdy kat. D – przekazuje wiedzę z obszaru prowadzenia autobusu.

W praktyce jeden instruktor nauki jazdy ma często uprawnienia do prowadzenia szkoleń na prawo jazdy różnych kategorii.

Jakie obowiązki ma instruktor nauki jazdy?

Obowiązki zawodowe instruktora nauki jazdy mogą się nieco różnić w zależności od miejsca zatrudnienia i profilu działalności danego specjalisty. Główne zadanie pracowników tego typu jest jednak zawsze takie samo. Mają oni wyedukować kursantów w zakresie poprawnego i bezpiecznego prowadzenia danego pojazdu. Każdy instruktor nauki jazdy może jednak stosować własne metody nauczania, jeśli są one zgodne z ogólnym programem. Wśród ogólnych obowiązków na tym stanowisku znajdują się zatem takie kwestie jak:

       przekazywanie uczestnikom kursu kluczowych informacji edukacyjnych – podstawowa rola instruktora nauki jazdy to przekazywanie wiedzy teoretycznej kursantom. Dotyczy to takich zagadnień, jak m.in. budowa i obsługa pojazdu, aktualne przepisy ruchu drogowego, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i kultury jazdy, odpowiednie przygotowanie się do jazdy itp. Specjalista może używać różnych technik nauczania, które są zgodne z wymogami narzucanymi przez współczesną metodykę. Ma więc szansę prowadzić wykłady, przedstawiać prezentacje itp.;

       nadzorowanie kursantów podczas jazdy – instruktor prowadzi także zajęcia praktyczne. Obejmują one jazdę na placu manewrowym lub po drogach publicznych. Specjalista udziela wówczas instrukcji i wskazówek kursantom siedzącym za kierownicą prawdziwego pojazdu. Kontroluje ich technikę jazdy oraz to, czy przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Daje im również informacje zwrotne dotyczące popełnianych przez nich błędów i radzi, w jaki sposób mogą je wyeliminować. Kształtuje także ich nawyki na drodze, uczula na kwestie bezpieczeństwa i uczy przewidywania różnych sytuacji w trakcie jazdy. Praktyczne zajęcia odbywają się w specjalnie zmodyfikowanych samochodach, które w każdej chwili – zajdzie taka konieczność – pozwalają instruktorowi na przejęcie nad nimi kontroli.

Wykonywanie codziennych obowiązków wymaga od instruktora nauki jazdy doskonałej wiedzy oraz umiejętności z zakresu przepisów i prowadzenia pojazdów. Potrzebne są też konkretne predyspozycje psychofizyczne oraz odpowiednie kompetencje miękkie.

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda praca jako instruktor nauki jazdy?

Instruktor nauki jazdy szkoli kursantów w różnych miejscach. Podczas zajęć teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń przebywa w sali wykładowej, gdzie przedstawia ważne informacje związane z podstawami kierowania pojazdami, zasadami uczestnictwa w ruchu drogowym czy prawami i obowiązkami kierowców. Oprócz tego uczy sposobów udzielania pierwszej pomocy. Podczas zajęć praktycznych z kolei wykonuje swoje obowiązki zawodowe na placach manewrowych. Jeździ także z kursantami po drogach publicznych.

Stanowisko instruktora nauki jazdy ma charakter indywidualny. Pracownik samodzielnie wypełnia swoje codzienne zadania. Musi robić to w zgodzie z obowiązującymi zasadami nauczania oraz przepisami ruchu drogowego. Jego zawód wymaga przy tym ciągłego kontaktowania się z innymi. Na co dzień styka się z kursantami, musi zatem umieć i lubić pracować z ludźmi. Powinien przy tym zwracać uwagę na to, by dostosowywać techniki nauczania do konkretnych grup kursantów oraz poszczególnych uczestników szkolenia. Takie podejście pozwala na osiąganie najlepszych wyników.

Warunki zatrudnienia instruktora nauki jazdy

Instruktor nauki jazdy może wykonywać swoje zadania zawodowe na mocy umowy o pracę. To wygodne i komfortowe rozwiązanie, dzięki któremu specjalista zyskuje ochronę i przywileje pracownicze. Umacnia to jego pozycję i daje poczucie stabilności zatrudnienia. Bardzo często stosowanym typem współpracy jest też zawarcie kontraktu B2B. Wymaga to bycia samozatrudnionym. Instruktor nauki jazdy na własnej działalności     gospodarczej ma większą elastyczność – w jej ramach może m.in. wybrać dogodną dla siebie formę opodatkowania. Poza tymi dwoma typami współpracy zdarza się, że pracodawcy oferują umowę-zlecenie lub umowę o dzieło.

Instruktor nauki jazdy może pracować na pełen etat, czyli średnio 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Często jednak wypełnia swoje zadania zawodowe w niepełnym wymiarze, np. przez jedynie 4 godziny w ciągu dnia. Co ważne, instruktor nauki jazdy musi być przygotowany na pracę o różnych porach, czasami również w nocy. Zdarza się, że wypełnia swoje obowiązki także w weekendy.

Gdzie może podjąć zatrudnienie instruktor nauki jazdy?

Osoba wykonująca zawód instruktora nauki jazdy ma nieco ograniczone możliwości podjęcia zatrudnienia. Przede wszystkim znajdzie pracę w podmiotach, które nastawione są na przekazywanie wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania pojazdami. Należą do nich ośrodki szkolenia kierowców (w skrócie OSK), znane potocznie jako szkoły nauki jazdy. Są one zlokalizowane w różnych miejscach w Polsce.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zatrudnienie się w szkole, która uczy zawodów wymagających zdobycia dokumentów uprawniających do kierowania konkretnymi typami pojazdów. Są to np. placówki o profilu samochodowym lub rolniczym. Jeśli ich programy nauczania zawierają w sobie przygotowanie do zdobycia prawa jazdy, instruktor może z nimi współpracować.

Ostatnią z opcji jest założenie własnego ośrodka kształcenia kierowców. Aby to zrobić, instruktor nauki jazdy powinien mieć spore doświadczenie. Ważne jest także odpowiednie zaplecze finansowe. Otworzenie własnej szkoły jazdy wymaga bowiem zadbania o wiele kwestii. Oprócz dopełnienia typowych formalności związanych z założeniem firmy i uzyskania wpisu do rejestru osób prowadzących OSK trzeba m.in. zapewnić odpowiednie warunki lokalowe i sprzętowe. Określają to stosowne przepisy. Instruktor nauki jazdy na własnej działalności gospodarczej, który chce prowadzić w jej ramach ośrodek, musi mieć do dyspozycji ogrzewaną salę wykładową o odpowiednim metrażu, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz odpowiedni pojazd lub grupę pojazdów przystosowanych do nauki jeżdżenia.

Przeczytaj również: Na czym polegają sesje Assessment Center?

Ścieżka rozwoju instruktora nauki jazdy

Profesja instruktora nauki jazdy daje niewielkie możliwości awansu zawodowego. To docelowe stanowisko. Oczywiście osoby, które wykonują je dorywczo lub jedynie w niepełnym wymiarze godzin, mają szansę na zdobycie pełnego etatu, a to stanowi pewnego rodzaju rozwój. Możliwe jest też rozszerzanie swoich kwalifikacji. Instruktor ma szansę, by stopniowo zdobywać uprawnienia dotyczące kolejnych kategorii prawa jazdy. W tym celu musi przejść specjalne szkolenia dla pracowników z tego sektora oraz zdać odpowiednie egzaminy. Dzięki takiemu działaniu instruktor będzie mógł edukować kursantów z zakresu prowadzenia pojazdów różnego typu. W ten sposób może zyskać więcej klientów.

W zależności od struktury danej szkoły instruktor nauki jazdy ma szansę awansować na pozycję kierownika grupy szkoleniowców. Inną opcją kariery jest rozwijanie się w zawodach pokrewnych i związanych z branżą motoryzacyjną.

2

ile zarabia instruktor nauki jazdy?

Zarobki instruktora nauki jazdy uwarunkowane są rozmaitymi kwestiami. Bardzo ważny czynnik stanowi miejsce, w którym pracuje. Ośrodki szkolenia kierowców w większych miastach mogą oferować lepsze pensje. Znaczenie ma także staż pracy, doświadczenie oraz uprawnienia danego pracownika. Co więcej, jeśli wykazuje on gotowość do pracy w niestandardowych godzinach (np. wieczornych), może otrzymać wyższe wynagrodzenie. Wpływ na wysokość pensji ma też forma zatrudnienia danego instruktora nauki jazdy, a w przypadku prowadzenia własnej firmy – liczba klientów.

Zgodnie z dostępnymi danymi* mediana zarobków na stanowisku instruktora nauki jazdy to 4040 zł brutto miesięcznie. Najlepiej opłacani specjaliści otrzymują jednak więcej. W ich przypadku pensje zaczynają się od 5150 zł brutto w skali miesiąca.

* Dane pochodzą z portalu wynagrodzenia.pl ze stycznia 2022 roku.

Benefity pozapłacowe w pracy instruktora nauki jazdy

Instruktorzy nauki jazdy zatrudnieni w ośrodkach szkolenia kierowców czasami mogą liczyć na dodatki do wynagrodzenia w formie benefitów pozapłacowych. Wśród nich znajduje się m.in. elastyczny grafik, który pozwala na zachowanie odpowiedniego work-life balance, a w przypadku pracy na część etatu – na wygodne dostosowanie godzin pracy, np. do drugiego miejsca zatrudnienia. Oprócz tego niektórzy instruktorzy nauki jazdy otrzymują służbowy sprzęt (telefon, samochód, laptop) również do użytku prywatnego.

Zobacz także: Co to jest marketing mix? Narzędzia i koncepcje tego rozwiązania

3

jak zostać instruktorem nauki jazdy? Wymagania do pracy w zawodzie

Istnieją konkretne wymagania wobec instruktora nauki jazdy. Określają je stosowne przepisy wynikające z ustawy dotyczącej kierowania pojazdami. Konieczne jest odbycie stosownych kursów i uzyskanie uprawnień. Aby móc podejść do szkolenia na instruktora, trzeba najpierw spełnić podstawowe warunki, takie jak:

       minimum średnie wykształcenie;

       brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwa związane z osiągnięciem korzyści o charakterze majątkowym lub osobistym, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub przestępstwa popełnione przeciwko bezpieczeństwu komunikacyjnemu, a także wolności seksualnej i obyczajności, wiarygodności dokumentów lub zdrowiu i życiu;

       posiadanie prawa jazdy kat. A, B lub T od przynajmniej 2 lat, jeżeli chce się podjąć zatrudnienie jako instruktor jednej z tych kategorii;

       posiadanie przynajmniej od roku prawa jazdy kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E oraz odznaczanie się 3-letnim doświadczeniem w byciu instruktorem nauki jazdy kat. B, jeżeli chce się pracować jako specjalista edukujący z zakresu prowadzenia pojazdów należących do jednej z tych kategorii;

       posiadanie prawa jazdy kat. B od co najmniej 2 lat oraz pozwolenia na prowadzenia tramwaju, jeżeli chce się kształcić kandydatów na motorniczych;

       zdobycie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania profesji instruktora nauki jazdy.

Jeżeli spełnia się powyższe wymagania, można rozpocząć proces zdobywania uprawnień instruktora nauki jazdy. W tym celu należy przejść odpowiedni kurs zawodowy. Ma on część teoretyczną i praktyczną. W ich ramach przekazywana jest wiedza i umiejętności z zakresu prowadzenia i obsługi pojazdów, psychologii, metodyki nauczania, prawa drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego itp. Kurs obejmuje także egzamin, który składa się z trzech etapów. Pierwszy to test wielokrotnego wyboru, drugi – pokaz lekcji teoretycznej na wylosowany temat, a trzeci – pokaz zajęć praktycznych z losowo wybranego obszaru (obejmuje zadania do wykonania na placu manewrowym i w ruchu drogowym).

Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy jest płatne. Koszt kursu wynosi kilka tysięcy złotych (zazwyczaj 3000–4000 zł). Egzamin to dodatkowe 340 zł (w przypadku osoby, która stara się o zdobycie kwalifikacji instruktora nauki jazdy kat. B).

Po zdaniu egzaminu należy także zdobyć wpis do ewidencji instruktorów. Trzeba złożyć stosowny wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami (orzeczeniem lekarskim i psychologicznym, zaświadczeniem o niekaralności i posiadaniu przez odpowiedni czas prawa jazdy konkretnej kategorii, zdjęciem, potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji). Należy zrobić to w starostwie powiatowym. Koszt wpisu do ewidencji to 50 zł. Po jego uzyskaniu otrzymuje się potwierdzenie możliwości pracy w charakterze instruktora. Stanowi je numer ewidencyjny i legitymacja instruktora nauki jazdy.

Chcąc rozwijać się w kierunku uczenia kursantów, jak prowadzić pojazdy wymagające innych kategorii niż B, instruktor musi się dalej szkolić sam. W tym celu powinien odbyć specjalne kursy uzupełniające.

 

4

jakie cechy powinien mieć instruktor nauki jazdy?

Podstawową zdolnością każdego instruktora jest umiejętność dobrej i bezwypadkowej jazdy. Taki pracownik powinien mieć jednak również konkretne kompetencje miękkie i predyspozycje do wykonywania swojego zawodu. Ważne jest, aby był osobą komunikatywną i umiał dobrze porozumiewać się z innymi. Ponieważ pełni funkcję nauczyciela, musi odpowiednio tłumaczyć i w jasny sposób opisywać konkretne zagadnienia, nawet jeśli są one skomplikowane. Powinien przy tym być cierpliwy i opanowany, a także wyróżniać się indywidualnym podejściem do kursantów.

Oprócz tego instruktor nauki jazdy musi cechować się podzielną uwagą, dobrym refleksem i szybkością działania. Powinien też umieć odpowiednio zareagować w różnych sytuacjach. Oczekuje się od niego dokładności, odporności na stres i dobrej organizacji własnej pracy.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.