konserwator - szerokie pojęcie, wiele zawodów

 

Konserwator to osoba zajmująca się zwykle kontrolowaniem stanu technicznego, na przykład pojazdów, maszyn lub budynków, albo też odnawianiem nieruchomości oraz zabytków i dzieł sztuki. W przypadku pierwszej grupy stanowisk, gdzie zadania są związane głównie z kontrolą stanu technicznego oraz konserwacją maszyn, potrzebne są przede wszystkim konkretne umiejętności techniczne, a także doświadczenie i ukończenie szkoły zawodowej (obecnie branżowej) lub technikum. Z kolei w przypadku pracy na stanowisku konserwatora dzieł sztuki lub zabytków, potrzebne są studia, a tym samym wykształcenie wyższe. Konserwator może otrzymywać zróżnicowane wynagrodzenie, w zależności od tego, którą ze ścieżek kariery pójdzie.

Osoba, która ma dobre zdolności manualne i zależy jej na w miarę atrakcyjnych zarobkach, może zdecydować się na pracę konserwatora maszyn i urządzeń, a przede wszystkim dźwigów. Z kolei ktoś zainteresowany sztuką i architekturą, może wybrać zawód konserwatora zabytków i sztuki, jednak musi liczyć się z dosyć niskimi zarobkami, zwłaszcza w instytucjach państwowych. Inną opcją jest zawód konserwatora nieruchomości lub konserwatora w szkole, czyli stanowisko bez dużych wymagań wobec wykształcenia, zwykle umożliwiające pracę bez nadmiernego stresu, ale powiązaną ze zdolnościami technicznymi. W tym artykule znajdziesz informacje na temat różnych rodzajów stanowisk.

aktualne oferty pracy
1

konserwator maszyn i urządzeń - czym się zajmuje i ile zarabia?

Konserwator maszyn to osoba, która jest odpowiedzialna za kontrolę sprawności technicznej różnych maszyn, a także bieżące utrzymanie instalacji technicznych. Osoba na tym stanowisku powinna umieć obsługiwać maszyny, a także je naprawiać. Do najważniejszych zadań konserwatora maszyn należą:

 • przygotowanie maszyn produkcyjnych lub technicznych do pracy;
 • nadzór, monitorowanie pracy konkretnych maszyn;
 • naprawa w przypadku uszkodzenia lub awarii;
 • utrzymywanie stałej sprawności technicznej maszyn i urządzeń w zakładzie pracy.

Konserwator maszyn może odpowiadać za różne typy urządzeń, w tym także za dźwigi lub wózki widłowe. W takim wypadku osoba na tym stanowisku pracuje zwykle w branży budowlanej i zajmuje się kontrolą sprawności technicznej dźwigów. Ten zawód staje się coraz bardziej popularny w Polsce, ze względu na sporą liczbę nowych inwestycji oraz szybki rozwój techniczny. Konserwator może zajmować się również sprawdzaniem stanu technicznego wind w różnych budynkach. Zwykle w zawodach tego typu wymagane jest wykształcenie podstawowe lub zawodowe, a także pełnoletniość i dobry stan zdrowia. Ten zawód może być również dobry jako pierwsza praca.

Zgodnie z informacjami z portalu wynagrodzenia.pl, konserwator maszyn i urządzeń zarabia około 4010 złotych brutto (mediana). Z kolei portal money.pl podaje, że konserwator średnio zarabia 3600 złotych brutto. W tym miejscu warto zaznaczyć, że konserwator dźwigów otrzymuje wyższe wynagrodzenie, ponieważ zgodnie z portalem wynagrodzenia.pl, mediana zarobków na tym stanowisku wynosi 5100 złotych brutto. Osoby zajmujące się konserwacją maszyn i urządzeń, mogą zdecydować się na wyjazd za granicę. Zwykle praca w Niemczech przynosi od dwóch do czterech razy wyższe wynagrodzenie, dlatego może być dobrym rozwiązaniem. Konserwator urządzeń dźwigowych są nieustannie poszukiwani, zarówno w Polsce, jak i za granicą, dlatego też taka praca może być bardzo perspektywiczna.

2

konserwator budynków - jakie są jego obowiązki i wynagrodzenie?

Konserwator budynków to kolejne typowo techniczne stanowisko, w którego zakres obowiązków wchodzi przede wszystkim monitorowanie stanu instalacji technicznych w budynkach, a także usuwanie awarii. W niektórych przypadkach konserwator budynków zajmuje się także dbaniem o tereny zielone w pobliżu bloków, a także przeprowadzeniem remontów (oczywiście nie zupełnie samodzielnie, ale z ekipą). Zawód konserwatora budynków funkcjonuje nie tylko w przypadku bloków, ale także budynków użyteczności publicznej, na przykład urzędów oraz biur.

Konserwator zajmuje się na co dzień usuwaniem drobnych awarii i dbaniem o stan techniczny budynków, a więc na przykład wymianą żarówek i klamek, kontrolowaniem windy i schodów, sprawdzaniem drzwi i innymi tego typu czynnościami. Praca konserwatora ma ogromne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa w danym budynku. To właśnie osoba na tym stanowisku ma zająć się dbaniem o czystość oraz zmniejszyć ryzyko różnych problemów lub wypadków. Do najważniejszych obowiązków konserwatora należą:

 • sprawdzanie, gdzie są usterki i ich naprawa (chyba że jest to niemożliwe lub urządzenie jest na gwarancji);
 • wymiana żarówek, ogólne dbanie o oświetlenie;
 • zgłaszanie usterek do innych specjalistów;
 • dorabianie kluczy i wymiana zamków w drzwiach;
 • branie udziału w przemeblowaniach, przenoszeniu mebli;
 • czasami także dbanie o czystość oraz o uzupełnianie stanów magazynowych;
 • dokonywanie przeglądów technicznych. 

Konkretne zadania na stanowisku konserwatora zależą od danego miejsca pracy, ponieważ inne wymagania może mieć wspólnota mieszkaniowa, a inne dyrekcja urzędu miejskiego. Praca konserwatora ma charakter dosyć monotonny, chociaż czasami zdarzają się ciekawsze lub inne zadania. Zwykle do benefitów na tym stanowisku należą takie elementy jak umowa na czas nieokreślony, stosunkowo niewielkie wymagania ze strony pracodawcy, a także możliwość otrzymania dosyć atrakcyjnych zarobków, zwłaszcza w porównaniu do braku specjalnych wymagań wobec pracownika. Zwykle konserwator otrzymuje od pracodawcy odzież ochronną, ponieważ wiele prac jej wymaga. Wadą tego stanowiska może być narażenie na hałas, pył oraz konieczność przenoszenia ciężkich przedmiotów.

Właśnie dlatego najważniejsze wymagania wobec konserwatora to sprawność fizyczna, wykształcenie średnie zawodowe lub techniczne, a także spostrzegawczość i dobre zdolności manualne. W niektórych przypadkach konserwator jest wzywany do nagłych awarii, a wtedy spore znaczenie ma również dyspozycyjność. Zgodnie z portalem wynagrodzenia.pl, na stanowisku konserwatora budynków można otrzymać wynagrodzenie w wysokości 4100 złotych brutto (mediana), jednak niektóre firmy płacą więcej. Analiza ofert z portalu pracuj.pl, pozwala na stwierdzenie, że pracodawcy często oferują konserwatorom od 5 do 6 tysięcy złotych brutto.

3

co robi konserwator w szkole? Ile zarabia?

Konserwator w szkole, nazywany czasami woźnym, to osoba zajmująca się przede wszystkim naprawą drobnych usterek i awarii, a także utrzymaniem czystości. Zwykle do najważniejszych obowiązków konserwatora w szkole należą takie zadania jak wymiana żarówek, naprawa awarii, przenoszenie mebli, odśnieżanie w zimie, grabienie liści na jesień, przechowywanie różnych materiałów. Zwykle w ciągu dnia konserwator ma sporo czasu dla siebie, a konkretne obowiązki nie wypełniają całego dnia pracy.

Właśnie dlatego czasami zdarza się, że dodatkowo konserwator w szkole pomaga w sprzątaniu, ochronie budynku lub też zajmuje się innymi sprawami technicznymi. W pracy konserwator w szkole spore znaczenie ma odporność na hałas, a także spostrzegawczość, precyzja oraz chęć do wykonywania monotonnych obowiązków. Konserwator w szkole zarabia zwykle podobnie lub nawet więcej niż nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Zgodnie z portalem wynagrodzenia.pl, konserwator w szkole otrzymuje zwykle pensję minimalną plus dodatek stażowy plus premię. Przykładowo w 2021 roku dało to pensję w wysokości 3600 złotych brutto, natomiast w 2022 roku wynagrodzenie w granicach 4000 złotych brutto (dane nie są jednak jeszcze pełne, nie pochodzą z całego roku). Tym samym pensja konserwatora zwykle przekracza wynagrodzenie nauczycieli w szkole. 

Przeczytaj również: Spowolnienie gospodarcze wpływa na decyzje pracowników. Część z nich szuka dodatkowego zajęcia

4

konserwator zabytków - kim jest?

Dbanie o zabytki, renowacja architektury, a także ratowanie pamiątek przeszłości może być naprawdę pasjonującym zajęciem. Konserwator zabytków zajmuje się usuwaniem skutków niszczenia różnych obiektów, które pojawiają się wraz z biegiem lat, dbaniem o budynki zabytkowe oraz pamiątki historyczne, a czasami także przeprowadzaniem ekspertyz autentyczności. Konserwator zabytków najczęściej pracuje w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków, w muzeach lub innych instytucjach kultury.

5

na czym polega konserwacja zabytków?

Konserwacja zabytków to wszelkie działania, których celem jest zabezpieczenie różnych obiektów architektonicznych i muzealnych, a także zahamowanie destrukcji zabytków oraz zadbanie o ich przyszłość. Konserwacja zabytków opiera się na różnych czynnościach takich jak restauracja, rewitalizacja, odbudowa, rekonstrukcja, odbudowa. W procesie konserwacji największe znaczenie ma zasada minimalnej ingerencji, zgodnie z którą nie należy nadmiernie zmieniać zabytków i ich konstrukcji, a dodatkowo zawsze powinna istnieć możliwość przywrócenia pierwotnej formy danej budowli.

W praktyce obecnie konserwacja odnosi się do dzieł sztuki i architektury, przedmiotów muzealnych, nieruchomości historycznych, obiektów sakralnych, zespołów urbanistycznych, parków, a także stanowisk archeologicznych. W wielu przypadkach konserwacja opiera się na różnego rodzaju zabiegach chemicznych, fizycznych lub budowlanych.

6

jak zostać konserwatorem zabytków?

W przypadku konserwatora maszyn lub budynków nie było specjalnych wymagań na te stanowiska, jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeśli chodzi o konserwatora zabytków. Kandydat do pracy musi bowiem spełnić szereg kwestii formalnych, a także posiadać odpowiednie kompetencje. Podstawowym wymaganiem jest uzyskanie tytułu zawodowego magistra na kierunku „konserwacja i restauracja dzieł sztuki”. Kierunek ten zajmuje aż 6 lat i nie obejmuje go typowy system boloński (tj. 3 lata licencjatu i 2 lata magisterki).

Dodatkowo, aby dostać się na studia, należy nie tylko przedstawić wyniki matury, ale także przejść egzamin wstępny, Studia na tym kierunku można podjąć na kilku uczelniach w Polsce, w tym na czterech publicznych, w trybie stacjonarnym. Zwykle na tych uczelniach dostępnych jest niewiele miejsc na kierunku, a więc od 6 do 25 w trybie stacjonarnym. Oczywiście możliwe jest studiowanie konserwacji i restauracji dzieł sztuki w szkołach prywatnych, jednak wiąże się to z dużymi kosztami. Po ukończeniu studiów, konieczne jest odbycie 12-miesięcznej praktyki w zawodzie. Później można znaleźć zatrudnienie w różnych miejscach, a przede wszystkim w instytucjach kultury.

Dobrze zaznaczyć, że konserwator zabytków musi również posiadać pewne konkretne kompetencje. Oczywiście wiedza ze studiów i z praktyki zawodowej ma ogromne znaczenie, jednak istotne są także umiejętności techniczne i manualne. Zwykle osoba na tym stanowisku musi umieć używać różnych narzędzi, zarówno ręcznych, jak i elektrycznych. Ogólnie praca jest dosyć wymagająca, zwłaszcza że na konserwatorze zabytków ciąży spore odpowiedzialność za efekty. Zwykle osoba na tym stanowisku pracuje indywidualnie, ale musi kontaktować się z innymi specjalistami, a także dbać o bardzo wysoką jakość swojej pracy. Czasami zdarza się, że konserwator zabytków pracuje w systemie zmianowym, na przykład dotyczy to renowacji ważnych budynków lub zespołów urbanistycznych. Przeważnie praca to jednak osiem godzin, na przykład od ósmej rano do czwartej po południu.

7

ile zarabia konserwator zabytków?

Konserwator zabytków musi przejść dosyć długą ścieżkę, aby rozpocząć pierwszą pracę, ponieważ wymagane jest 6 lat studiów i rok praktyki zawodowej. Dopiero po tym czasie możliwe jest znalezienie zatrudnienia w zawodzie. Zgodnie z portalem wynagrodzenia.pl, konserwator zabytków i sztuki otrzymuje miesięcznie 3590 złotych brutto (mediana), czyli około 2760 złotych netto. Oznacza to, że wynagrodzenie to jest zbliżone do minimalnego, a niższe niż konserwatora maszyn lub budynków. Z kolei portal money.pl wskazuje na to, że średnia pensja konserwatora zabytków wynosi 4040 złotych brutto.

Konserwatorzy zabytków zwykle otrzymują umowę o pracę na pełny etat, a także dodatkowe benefity. W sytuacji, gdy osoba taka pracuje w państwowej instytucji może liczyć na tzw. trzynastkę, wczasy pod gruszą, kartę sportową. Zdarza się, że konserwator sztuki otrzymuje dużo wyższe wynagrodzenie, na przykład gdy pełni funkcję eksperta w firmie prywatnej, zajmuje się wycenami oraz ekspertyzami. Możliwe jest także założenie własnej firmy konserwatorskiej, jednak zadanie to jest stosunkowo trudne. Instytucje państwowe mają zdecydowaną większość zabytków pod swoją pieczą i zatrudniają samodzielnie konserwatorów zabytków

8

czy warto zostać konserwatorem?

Omawiając plusy i minusy zawodu, należy mieć na uwadze, że pojęcie konserwatora odnosi się do różnych stanowisk. Jeśli chodzi o prestiż zawodu, to najbardziej uznany w społeczeństwie jest konserwator zabytków i sztuki. Niestety ten rodzaj pracy wiąże się z wieloma niedogodnościami. Po pierwsze wynagrodzenie na tym stanowisku jest niskie, zbliżone do pensji minimalnej. Konserwator sztuki musi również przejść bardzo długą drogę, aby zdobyć pierwszą pracę, a często także zmuszony jest do zainwestowania pieniędzy w swoje kształcenie. To jednak nie wszystkie wady zawodu, ponieważ praca konserwatora sztuki wymaga sporo precyzji i zdolności manualnych, przez co narażony jest wzrok i ogólne zdrowie. Konserwator zabytków może mieć także pewne problemy ze znalezieniem zatrudnienia, jeśli ma niewielki staż pracy, niewiele projektów na swoim koncie.

Z perspektywy finansowej, najbardziej opłacalna jest praca konserwatora dźwigów i innych maszyn, ponieważ osoba na tym stanowisku może sporo zarobić. Nie ma tutaj także dużych wymagań, jednak konieczne są różne umiejętności techniczne oraz chęć do wykonywania trudnych zadań. Praca konserwatora budynków oraz konserwatora w szkole jest zwykle najmniej wymagająca pod względem konkretnych zadań i obowiązków, ale wynagrodzenie nie jest zbyt wysokie. Co prawda konserwator nieruchomości i szkolny zarabia zwykle więcej od konserwatora sztuki, jednak praca może być nudna i monotonna, bez większych szans na rozwój. Przed wyborem konkretnego zawodu, warto więc zastanowić się nad jego wadami i zaletami, szansami kariery. Osoby, dla których ważne jest wynagrodzenie, powinny postawić na zawód konserwatora dźwigów, ponieważ jest to najbardziej perspektywiczna opcja. 

Zobacz także: Praca na wakacje dla młodzieży i studentów – jakie są możliwości?

thank you for subscribing to your personalised job alerts.